AS Tartu Agro sai Euroopa Komisjoni vastu pretsedenditu võidu

14.07.2022 AS Tartu Agro sai Euroopa Komisjoni vastu pretsedenditu võidu

Aastaid oodatud otsuses tühistas Euroopa Liidu Üldkohus täielikult Euroopa Komisjoni otsuse, mille kohaselt AS Tartu Agro on Eesti riigilt saanud ebaseaduslikku riigiabi.

13. juulil 2022 langetatud otsuses kinnitas Euroopa Liidu Üldkohus, et AS Tartu Agro suhtes tehtud ebaseadusliku riigiabi otsus oli õigusvastane. Vaidluses Eesti põllumajandusettevõtet esindanud advokaadibüroo TGS Balticu vandeadvokaadi Triinu Järviste sõnul mõistis Üldkohus varem Euroopa Komisjoni langetatud otsuse hukka, hinnates, et komisjon lihtsustas enda otsuses olukorda ebaõiglaselt ning taandas küsimuse ebatäpsetele arvutustele.

Komisjoni esialgne otsus

Vaidlus sai alguse 2017. aastal, mil Euroopa Komisjon langetas talle esitatud kaebuse alusel otsuse algatada ametlik uurimismenetlus analüüsimaks, kas AS Tartu Agro on saanud ebaseaduslikku riigiabi. Ebaseadusliku riigiabi väidete aluseks oli 2000. aastal – enne Eesti Euroopa Liiduga liitumist – avaliku valikpakkumise raames toonase Põllumajandusministeeriumi (nüüdne Maaeluministeerium) ja AS Tartu Agro vahel sõlmitud põllumaa rendileping. Euroopa Komisjon analüüsis oma menetluses, kas valikpakkumine vastas reeglitele ja kas valikpakkumises kujunenud hind vastas turutingimustele.

Komisjon leidis enda 2020. aasta alguses tehtud otsuses, et Eesti riik on andnud ebaseaduslikku riigiabi liialt soodsa rendihinna näol ning see tuleb AS Tartu Agrolt tagasi nõuda. Seejärel esitaski Maaeluministeerium AS Tartu Agrole riigiabi tagasinõude ning ettevõte maksis vastavad summad riigile tagasi.

Õigluse saamiseks alustas ettevõte seejärel Euroopas kohtuteed koostöös TGS Balticu advokaatidega. Riigiabi- ja kohtuvaidluste advokaadid Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari Anne Valberg ja Martti Peetsalu esitasid AS Tartu Agro esindajatena 24. märtsil 2020 Euroopa Liidu Üldkohtusse hagi, milles nõudsid, et Üldkohus tühistaks Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse tervikuna.

Riik saaks oma ettevõtteid kaitsta

Kaasus võiks TGS Balticu vandeadvokaadi Triinu Järviste sõnul olla Eesti riigile märkimisväärne õppekoht. „Vaidluse lahendus näitab, et iga kaasuse sisse tuleb põhjalikult vaadata ning vahel tuleb julgeda ka Euroopa Liidu institutsioonidele vastu vaielda,“ selgitab Järviste.

Järviste rõhutab, et laekunud kohtuotsuse saab Euroopa Komisjon vaidlustada ka Euroopa Kohtus, kuid positiivne Euroopa Liidu Üldkohtu otsus eelmainitud järeldust ei muuda.

Aktsiaseltsi Tartu Agro esindas kogu vaidlustusprotsessi vältel advokaadibüroo TGS Baltic koosseisus Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari Anne Valberg ja Martti Peetsalu. TGS Balticu meeskond esindas AS Tartu Agro nii Euroopa Komisjoni ametlikus uurimismenetluses, hilisemas kohtuvaidluses Euroopa Liidu Üldkohtus kui ka haldusmenetluses Maaeluministeeriumis ja sellele järgnenud siseriiklikus kohtuvaidluses halduskohtus.