Balti riikide ühinemis- ja omandamistehingute uuring 2018

11.09.2018 Balti riikide ühinemis- ja omandamistehingute uuring 2018

Sel aastal läbi viidud Balti riikide ühinemis- ja omandamistehingute uuringust (ingl Baltic M&A Deal Points Study 2018) selgub, et Balti riikide ühinemis- ja omandamistehingute turg on õitsele löönud ja tehingud on üha enam ülebaltilised, kaasates kõigis kolmes Balti riigis tegutsevaid ettevõtteid.

Aastatel 2016–2017 hõlmas ligi 30% Balti riikides lõpule viidud ühinemis- ja omandamistehingutest kõigis kolmes Balti riigis tegutsevaid ettevõtteid, mis on ligi kaks korda enam kui aastatel 2014–2015.

Tüüpiline ühinemis- ja omandamistehing Balti riikides jääb vahemikku 1–5 miljonit eurot, samal ajal on kasvanud ka 5–10 miljoni euro suuruste tehingute arv (18 protsendilt 27 protsendile).

Peamised sihtvaldkonnad olid infotehnoloogia ja tehnoloogia (17%), energeetika (13%) ja teenuste (12%) valdkonnad, samal ajal kui aastatel 2014–2015 oli kõige aktiivsemaks valdkonnaks ehitus ja kinnisvara (29%)

Ligi pooled ostjatest on Balti riikidest, kuid märkimisväärselt on kasvanud ka USA investorite osakaal (2 protsendilt 10 protsendile). Nii ostja kui ka müüja olid Balti riikidest kolmandikul juhtudest tehingute koguarvust.

Uuringust tuleb välja, et ettevõtete hulgas muutuvad vaidluste lahendamise kohana üha populaarsemaks kohtud ning vähem populaarseks kohalikud arbitraažiorganid, erandina paistab siin silma Vilniuse Kaubandusvaidluste Vahekohus (ingl Vilnius Court of Commercial Arbitration). Taoline tendents näitab, et ettevõtted peavad Eesti ja Läti vahekohtuinstitutsioone ebausaldusväärseteks. Peamiseks alternatiiviks tundub olevat Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu Instituut (ingl Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), kuid populaarsust kogub ka vahekohtumenetluste läbiviimine Helsingis (kasv vastavalt 2 protsendilt 8 protsendile).

2018. a korraldatud Balti riikide ühinemis- ja omandamistehingute uuring analüüsib 91 tehingut, mis on aastatel 2016–2018 Balti riikides lõpule viidud. Uuringu koostasid advokaadibürood Sorainen, Cobalt, Ellex, Everheds Sutherland ja TGS Baltic koostöös Eesti, Läti ja Leedu Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioonidega.