Büroo advokaadid osalesid Paul Varuli eestvedamisel võlaõigusseaduse üldosa kommenteeritud väljaande koostamisel

23.11.2016 Büroo advokaadid osalesid Paul Varuli eestvedamisel võlaõigusseaduse üldosa kommenteeritud väljaande koostamisel

Büroo partnerid Martin Tamme ja Sander Kärson osalesid Paul Varuli eestvedamisel võlaõigusseaduse üldosa (§-d 1-207) kommenteeritud väljaande koostamisel. Võlaõigus on kõige mahukam ja üks olulisemaid tsiviilseadustiku osasid, mille teaduslike kommentaaride kaudu on võimalik olulisel määral õiguspraktikat mõjutada ja kujundada.

Büroo advokaadid osalesid järgmiste peatükkide kommentaaride koostamises:

  • Paul Varul – „Seaduse dispositiivsuse põhimõte” ja „Kohustuse täitmine“  (välja arvatud §-d 81, 821, 97 ja 99)
  • Sander Kärson (koos Martin Käerdiga) –„Käenduse ja garantii andmine“ ja „Kohustusega ühinemine“
  • Martin Tamme – „Ettevõtte üleminek“

Arvesse on võetud Riigikohtu lahendeid, mis on tehtud pärast võlaõigusseaduse esimese osa kommentaaride kirjutamist, s.o alates 1. maist 2006, samuti võlaõigusseaduses endas alates 1. jaanuarist 2006 tehtud parandusi ja täiendusi.

Jätkuvalt on kommentaaride koostamisel kesksel kohal Riigikohtu lahendid. Lisaks viidatud kirjandusele on raamatus ära toodud ka muud Eestis avaldatud või Eesti autorite välismaal avaldatud publikatsioonid võlaõiguse teemadel; samuti Tartu Ülikoolis kaitstud doktori- ja teadusmagistritööd, mis on kirjutatud võlaõigusest või sellega kaasnevatel teemadel.

Võlaõigusseaduse kommentaaride esimene osa ilmus 2006, teine osa 2007 ja kolmas osa 2009.

Lisateave