Bürooga liitus hinnatud kohtuvaidleja Triin Raudsepp

21.06.2016 Bürooga liitus hinnatud kohtuvaidleja Triin Raudsepp

Alatest juunist töötab büroos kohtuvaidlustele spetsialiseerunud vandeadvokaat Triin Raudsepp, kes töötas varasemalt advokaadibüroos Glimstedt.

Triin Raudsepal on vandeadvokaadina pikaajaline ja märkimisväärne kogemus klientide nõustamisel ning esindamisel haldus- ja tsiviilküsimustes. Tema asjatundlikkust usaldavad kliendid nii igapäevase majandustegevusega seotud asjades kui ka strateegiliselt oluliste otsuste vastuvõtmisel.

Avaliku halduse valdkonnas on Triin nõustanud ja esindanud nii ettevõtjaid kui ka ametiasutusi ning see on andnud suurepärase kogemuse ja teadmise valdkondade toimimisest. Ta on andnud õigusabi keerukates ja mitmetahulist lähenemist nõudnud õigusaktide, lubade ja nõuete täitmise tagamise küsimustes. Triin on esindanud kliente konkurentsiõiguse eriregulatsiooni valdkondades, näiteks seoses elektroonilise side, elektri-, posti-, veeregulatsiooniga ning korraldatud jäätmeveoga. Samuti on ta esindanud kliente erinevates avaliku sektori vahenditest toetuste andmise vaidlustes. Triinul on ka märkimisväärne kogemus õigusabi andmisel riigihangete valdkonnas. Kliendid hindavad Triinu nõu ka planeerimise ja maakorraldusega seotud õigusküsimustes.

Lisaks on Triin hinnatud asjatundja tööõiguse erinevatel teemadel alates üldistematest personalitöö korraldust puudutavates küsimustest kuni kitsamalt isegi töötervishoiu ja tööohutuse küsimusteni. Triinu varasem kogemus Tartu Ülikooli juures personalijuristina on andnud talle selleks väärtusliku praktilise kogemuse, mistõttu ta oskab mõista tööandjate vajadusi.

„Triin Raudsepp pöörab tähelepanu detailidele, on fokusseritud ja ületab ootusi, soovitan teda kõrgelt,“ kiidab klient Chambers Europe vahendusel. Chambers Europe’is on Triin äramärkimist leidnud hinnatud vaidlejana nii kohtus kui ka kohtuvälistelt. Chambers Europe sõnul tulevad ka tööõiguse valdkonnas kasuks Triin Raudsepa teadmised avalikust õigusest ja vaidluste lahendamisest.

Triinu poole tasub pöörduda küsimustes, mis puudutavad:

  • kohtuvaidlusi
  • avalikku haldust
  • riigihankeid
  • tööõigust

Kontakt

Triin Raudsepp, mag.iur., MBA
vandeadvokaat
telefon +372 626 4300
mobiil +372 +527 9501
triin.raudsepp@tgsbaltic.com