Bürooga liitus konkurentsiõiguse tipptegija Katri Paas-Mohando

02.05.2016 Bürooga liitus konkurentsiõiguse tipptegija Katri Paas-Mohando

Alatest maist töötab büroo Tallinna kontoris konkurentsiõiguse tipptegija vandeadvokaat Katri Paas-Mohando, kes töötas varesemalt advokaadibüroos Cobalt.

Katril on enam kui 12 aastat kogemust klientide nõustamisel konkurentsi- ja Euroopa Liidu õiguses, reguleeritud valdkondades, kaubandus- ja reklaamiõiguses ning tarbijasuhete küsimustes. Samuti tegeleb ta aktiivselt erinevate õigusloome aspektidega (sh huviesindus, mõjude hindamine, õigusaktide eelnõude analüüs). Ta omab kogemusi väga keerukate õigusküsimuste lahendamisel, mis eeldavad lisaks põhjalikele õigusteadmisetele ka majanduslikke ja tehnilisi teadmisi. Samas on ta oma töös suurt tähelepanu pööranud ka ettevõtete igapäevasele nõustamisele ja seadustega kooskõla tagamisele viies läbi koolitusi ja koostades lähtudes iga ettevõtte ja tegevusvaldkonna eripäradest. Kliendid on kõrgelt hinnanud tema oskust mõista iga ettevõtte spetsiifikat ning leida just neile sobivaid lahendusi. Tema klientide hulgas on olnud ettevõtteid erinevatest majandusvaldkondedest (tootmine, jae- ja hulgimüük, ravimi- ja tervishoiusektor, energiasektor, elektrooniline side jpt).

Lisaks pikaajalisele advokaaditööle Eestis on ta praktiseerinud konkurentsiõigusest  nii Euroopa Komisjoni õigustalituse konkurentsiõiguse meeskonnas kui advokaadibüroos Allen & Overy LLP Brüsselis. Ta on ka tudengite seas hinnatud konkurentsiõiguse ja õigusloome menetluse õppejõud Tartu Ülikoolis.

Katril on muljetavaldav akadeemiline taust. Lisaks magistriõpingutele Helsingi, Signapuri ja New York’i ülikoolides, on ta kaitsnud esimese doktorikraadi konkurentsiõiguse valdkonnas Eestis, Tartu Ülikoolis. Oma doktoritöös uuris ta põhjalikult majanduse suuruse mõju konkurentsiõigusele.  Ta on kirjutanud mitmeid artikleid ning uurimusi Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõigusest.

Katriga võib võtta ühendust mis tahes konkurentsiõiguse, riigiabiga või tarbijakaitsega seotud küsimustes, näiteks:

  • Edasimüügilepingute sõlmimine või ülevaatamine;
  • Koostöö planeerimine konkurendiga (nt ühispakkumuse esitamine riigihankel);
  • Keelatud kokkuleppe olemasolu tuvastamine ja leebuse taotlemine;
  • Konkurentsi- või tarbijaõiguste koolitused, juhendid, konkurentsiauditid;
  • Turgu valitseva seisundi ja selle kuritarvituse tuvastamine;
  • Koondumiste kontrolli vajalikkuse tuvastamine ja koondumise teate koostamine;
  • Riigiabi tuvastamine ja vaidlustamine;
  • Elektroonilise side, elektri, kaugkütte, gaasi, jäätmete või muude reguleeritud sektorite regulatsioon.

Kontakt

Katri Paas-Mohando, PhD
vandeadvokaat
telefon +372 626 4300,
mobiil +372 514 5944
katri.paas@tgsbaltic.com