Euroopa Üldkohus tuli erakorraliselt AS-ile Tartu Agro appi

31.03.2020 Euroopa Üldkohus tuli erakorraliselt AS-ile Tartu Agro appi

Eelmisel nädalal avaldati uudis selle kohta, et Advokaadibüroo TGS Baltic riigiabi- ja kohtuvaidluste advokaadid koosseisus Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari Anne Valberg ja Martti Peetsalu on AS Tartu Agro esindajatena esitanud 24. märtsil 2020 tühistamishagi Euroopa Liidu Üldkohtusse, milles nõuavad, et Üldkohus tühistaks Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse Tartu Agrole väidetava ebaseadusliku abi andmisega.

Kuigi AS Tartu Agro on Maaeluministeeriumile selgitanud praeguses eriolukorras nende kui stateegilise tähtsusega toidutootja käest riigiabi tagasinõudmisega seonduvat ohtu, siis tegi Maaeluministeerium sellest hoolimata 27. märtsil AS Tartu Agro suhtes riigiabi tagasinõude otsuse, tuginedes Euroopa Komisjoni otsusele. Maaeluministeerium andis seejuures vaid AS-ile Tartu Agro ärakuulamiseks paar päeva.

Nüüd on TGS Baltic saavutanud Euroopa Liidu Üldkohtus AS-ile Tartu Agro esimese töövõidu. Nimelt otsustas Üldkohtu president oma 30.03.2020 tehtud määrusega erakorraliselt peatada Euroopa Komisjoni otsuse osas, milles see näeb ette riigiabi viivitamatu tagasinõudmise. Muuhulgas võttis Üldkohus arvesse COVID-19 pandeemiat ja seda, et hageja on esile toonud asjaolud, mis puudutavad võimalikke tagajärgi riigi toiduainetega varustamisele, mis võivad kaasneda, kui tema tegevus vaidlustatud otsuse tagajärjel lõpetatakse. Selliselt on üllatav, et Eesti riik ei ole vastupidiselt Üldkohtule pidanud Tartu Agro poolt välja toodud argumente seonduvalt riigi toiduainetega varustamisega piisavaks, et Eesti jaoks olulise ettevõtja kaitseks võtta kõiki võimalikke meetmeid.

AS-i Tartu Agro Euroopa Liidu Üldkohtus esindav TGS Baltic vandeadvokaat Triinu Järviste leiab, et Üldkohtu poolt ülikiire reageerimine ja Euroopa Komisjoni otsuse peatamine näitavad, et Üldkohus on mõistnud Tartu Agro õiguste kaitsmise vajadust ja olukorra tõsidust. „Kohtute praktika näitab, et Euroopa Liidu Üldkohus ei peata eriti kergekäeliselt riigiabi otsusega seotud otsuste täitmist, mistõttu annab Üldkohtu eilne määrus kindlust, et Komisjoni otsuse vaidlustamine oli õige otsus ja praeguses olukorras ei ole õige AS-lt Tartu Agro niivõrd vaieldavat riigiabi tagasi nõuda.“ selgitas Järviste.