Kruuda peab Vichmannile võla tasuma

05.05.2020 Kruuda peab Vichmannile võla tasuma

Marcel Vichmanni ja Oliver Kruuda vaidlus 15 miljoni euro suuruse võla üle jõudis Ringkonnakohtus vahefinišisse. Kohus otsustas, et Oliver Kruuda ja tema pankrotistunud ettevõte AS Rubla vastutavad Vichmanni OÜ Best Idea esitatud nõude täitmise ees solidaarselt.

OÜ Best Idea nõue põhineb Marcel Vichmanni poolt läbi tema erinevate äriühingute Oliver Kruudale ja tema ettevõtetele antud laenudel ning kokku ostetud võlakirjadel ja aktsiatel.

Ringkonnakohus nõustus hagejaga, et Kruuda võttis isiklikult ning oma firma AS Rubla nimel kirjaliku kokkuleppega kohustuse tasuda kõik võlgnevused Marcel Vichmanni äriühingute ees. Kruuda on dokumenteeritult nõustunud kõigi kirjaliku kokkuleppe ja sellele hiljem sõlmitud lisaga hõlmatud kohustustega.

Ringkonnakohus mõistis kõik võlgnetavad summad koos intresside ja viivistega Oliver Kruudalt ja AS-lt Rubla välja.

Lisaks rahuldas Tallinna Ringkonnakohus veel eraldi ainult AS Rubla vastu esitatud laenu tagastamise nõude ligi 500 000 euro ulatuses.

OÜ-d Best Idea esindanud Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaadid Kedli Anvelt ja Paul Varul on tulemusega rahul, kuna ringkonnakohus rahuldas hagi 100% lähedaselt.

„Ringkonnakohtu otsus on põhjendatud ja õiglane. Oliver Kruuda on välja nõutud summa osas andnud isiklikult kinnituse, et see vastab tõele,“ sõnasid Anvelt ja Varul.

Tallinna Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud, Oliver Kruudal ja AS-l Rubla on õigus esitada 30 päeva jooksul kassatsioonkaebus Riigikohtusse.

AS Rubla (endise nimega Tallinna Piimatööstuse AS, Tere AS) oli alates 2015. aastast likvideerimisel ja on tänaseks pankrotistunud.

 

Meediakajastus

ERR: https://bit.ly/2zdKUlD

Äripäev: https://bit.ly/2A0r9i6