Meie tiim kasvab ja areneb!

11.02.2020 Meie tiim kasvab ja areneb!

Head uudised – laieneb TGS Balticu advokaatide ring, kes on lisaks heale professionaalsele tööle valmis võtma laiemat kutsealast vastutust klientide, kolleegide, büroo ja eriala ees. Need, nagu paljud teised  meie kolleegid, jagavad ühist kultuuri, väärtusi, kes näevad sarnaselt omavahelise üksteist austava koostöö ja klienditöö põhimõtteid.

Partneriks saab Peeter Viirsalu, kelle kureerida on lisaks ka kinnisvara töögrupp. Peeter on meiega töötanud juba 14 aastat.

Assotsieerunud partnerina alustab Triin Kaurov, kes jätkab regulatiivi töögrupi juhtimist. Triin on näidanud oma töös üles suurt sihikindlust ja võimekust ning enam kui kahe aasta jooksul seda töögruppi juhtides on temast saanud  oluline osa partnerkonnast.

Vaidluste töögrupis võtavad senisest aktiivsema rolli töögrupi kaasjuhtimisel Martti Peetsalu ja Chirag Mody, kelle mõlema panus töögrupi arendamisel on olnud juba praeguseni oluline. Martti on silma paistnud ka täiesti uue  praktikavaldkonna – transport ja logistika - väljaarendamisega ja selles valdkonnas tõusnud silmapaistvaks tegijaks.

Kriminaalõiguse töögrupi valdkonna eest võtab vastutuse Dmitri Teplõhh. Dmitri silmapaistev töö vaidlustes ja kriminaalmenetlustes ning panus ühisesse arengusse viimased 8 aastat ja enne seda 8 aastat väldanud töö Põhja    Ringkonnaprokuratuuris on saanud kolleegide ja klientide seas kõrge tunnustuse osaliseks.

TGS Baltic hindab väga oma kolleege, kes soovivad panustada ettevõtte arengusse ning meie klientide paremasse teenindamisse – toetame seda alati rõõmuga!