PankrS koolitus - Pankrotiseaduse olulisemad muudatused

PankrS koolitus - Pankrotiseaduse olulisemad muudatused

22.04 2021

koolitus toimub MS Teams-is
kell 10.00-11.30

TGS veebinar event cover

01.02.2021 jõustusid pankrotiseaduse muudatused, mis peaksid pankrotimenetluse läbiviimist oluliselt efektiivsemaks muutma ning tagama võlausaldajate huvide parema kaitse.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade olulisematest pankrotiseaduse muudatustest võlausaldaja positsioonist lähtudes.

Veebinari teemad:

 • Maksejõuetuse mõiste täpsustamine ning maksejõuetuse eeldused
 • Pankrotimenetluse raugemine, uued meetmed raugemise vältimiseks
 • Muudatused seoses võlausaldajate nõuetega (sh esitamine, tunnustamine, kaitsmine)
 • Pandipidaja positsiooni muudatused pakrotimenetluses

Koolitaja: Advokaadibüroo TGS Baltic partner Peeter Viirsalu

Koolituse viib läbi Advokaadibüroo TGS Baltic partner Peeter Viirsalu, kes osales eksperdina pankrotiseaduse muudatuste väljatöötamisel. Peeter Viirsalu on ka ekspertgrupi liige, kes koostas Justiitsministeeriumile raporti saneerimis ja maksejõuetuse Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise kohta (vt https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/analuus-kontseptsioon.pdf) ning kes konsulteerib Justiitsministeeriumit mh saneerimisseaduse muudatuste väljatöötamisel.  

Registreeri tasuta koolitusele alloleva vormi kaudu. Veebinari link saadetakse tund aega enne koolituse algust kõigile enne 20.04 registreerunud osalejatele e-mailiga. Lisainfo ja küsimused on oodatud e-kirja teel: marketing@tgsbaltic.com

Rohkem

Esinejad

 • Peeter Viirsalu Peeter Viirsalu

  Partner
  Kinnisvara töögrupi kaasjuht

  Tartu