Paul Varul pälvis Eesti Advokatuuri teenetemedali

21.02.2022 Paul Varul pälvis Eesti Advokatuuri teenetemedali

Advokatuuri juhatus andis 17. veebruaril toimunud üldkogul pidulikult üle Eesti Advokatuuri teenetemedali TGS Balticu vanempartnerile Paul Varulile.

Vandeadvokaat ja Tartu ülikooli tsiviilõiguse emeriitprofessor Paul Varul on õigusteadlase ja -praktikuna andnud väga kaaluka panuse õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Ta oli justiitsminister aastail 1995–1999, kui Eesti õigussüsteemi üles ehitati ning on aidanud kaasa Eesti teadusliku õiguskirjanduse tekkimisele ja jätkuvale väljaandmisele, sest on olnud mitme olulise seaduse kommenteeritud väljaannete koostaja. Ta on olnud Eesti pankrotiseaduse üks peamiseid autoreid ja justiitsministeeriumi maksejõuetusõiguse ekspertkomisjoni esimees. 

Paul Varul on hindamatu tähtsusega kolleeg, olles oma akadeemiliste teadmiste, kutseoskuste kõrge kvaliteediga ja vankumatute eetiliste tõekspidamistega eeskujuks nii enda büroo advokaatidele kui ka tervele juristkonnale ja advokatuurile laiemalt. Paul Varul on olnud aastaid ja on jätkuvalt TGS Baltic advokaadibüroo advokaatidele igapäevaselt oluliseks eeskujuks, nõuandjaks ja mentoriks nii advokaaditöö praktilistes aspektides, sisulistes õigusteemades kui ka advokaadi kutse-eetika küsimustes.

Soovime teenetemedali pälvimise puhul õnne ka Ain Alvinile, Liina Linsile ning Kristel Voltenbergile!

Eesti Advokatuur on avalik-õiguslik kutseühendus, mis korraldab õigusteenuste osutamist era- ja avalikes huvides ning kaitseb advokaatide kutsealaseid õigusi. Eesti Advokatuur abistab advokatuuri liikmeid advokaate nende kutsealases tegevuses ja teostab ühtlasi järelevalvet, samuti seisab hea Eesti advokaatide traditsioonide edasikandumise eest.