Peeter Viirsalu on INSOL Europe EIR kohtukaasuste registri rahvusvaheline korrespondent Eestis

21.02.2017 Peeter Viirsalu on INSOL Europe EIR kohtukaasuste registri rahvusvaheline korrespondent Eestis

Vandeadvokaat Peeter Viirsalust sai restruktureerimise, maksejõuetuse ja pankrotiekspertide assotsiatsiooni INSOL Europe EIR (Euroopa Maksejõuetuse Määruse) kohtukaasuste registri rahvusvaheline korrespondent Eestis.

1981. aastal asutatud INSOL Europe on organisatsioon maksejõuetusele, ettevõtete rekonstrueerimisele ja taastamisele spetsialiseerunud ekspertidele.

INSOL EIR kaasuste register loodi ametlikult 2011. aastal. See on internetipõhine süsteem kogumaks ja levitamaks informatsiooni Euroopa Maksejõuetuse Määrusega seonduvate kohtuotsuste kohta.

EIR kohtukaasuste registri eesmärk on tõsta ülemaailmselt teadlikkust Euroopa Maksejõuetuse Määrusest ning võimaldada praktikutel, kohtunikel, teadlastel ja teistel asjast huvitunutel enda vastutusala küsimustega tegeledes võtta arvesse eelnevaid kohtuotsuseid. Samuti edendada Maksejõuetuse Määruse ühetaolist tõlgendamist ja kohaldamist.

Rahvusvahelise korrespondendi ülesandeks on jälgida ja koguda oma jurisdiktsiooni piires kohtuotsuseid ning valmistada kokkuvõtteid olulisest, et lugejad saaksid selle pinnalt otsustada, kas nad soovivad terve kohtuotsusega tutvuda.

Rohkem informatsiooni INSOLi kohta: https://www.insol-europe.org