TGS Baltic 30 õhtuseminar “Kinnisvaraturu väljakutsed uue tõusu lävel”

TGS Baltic 30 õhtuseminar “Kinnisvaraturu väljakutsed uue tõusu lävel”

30.05.2024 2024

MindZ Stuudio (Telliskivi 57)

Viimastel aastatel tardunud kinnisvaraturule prognoositakse juba mõnda aega stabiliseerumist ja elavnemist. Eluasemete müük on küll kasvanud ning arendajad on taas aktiviseerunud, kuid raha kaasamine on endiselt keeruline. Kuidas mõjutab kinnisvaraarendust mürapiirangute regulatsioon ja kohustus investeerida sotsiaaltaristu rajamisse ja kust selleks kõigeks raha saada. Neil teemadel räägime TGS Baltic 30 õhtuseminaril!

Liitu meiega 30. mail kell 15.00 MindZ Stuudios (Telliskivi 57), kus seminari järgselt toimub küsimuste-vastuste voor koos suupistete ja tervitusjoogiga.

Täpsemalt seminari teemadest:

  • Välisõhu müranõuded - kas eluhoone rajamine Tallinna kesklinna on  võimalik? 

Millised müranõuded kohalduvad elukondliku kinnisvara arendamisel, arvestades et täna kehtiv ning praktikas mitmeti tõlgendatav regulatsioon ja Terviseameti käsitlus teeb põhimõtteliselt võimatuks rajada eluhooneid tiheasustusalade keskustesse? Seejuures ei ole müra allikaks kavandatavad hooned, vaid reeglina liiklusmüra, mida arendajad ise linnalises keskkonnas kuidagi mõjutada ei saa. Anname ülevaate millised on võimalikud lahendused tekkinud ummikseisust pääsemiseks. 

  • Sotsiaalne taristu, kas paratamatu lisakohustus või koht läbirääkimisteks?

Räägime sellest, mis on sotsiaalne taristu ning kuidas sellesse tuleks suhtuda. Kas tõesti tuleb tootmishoone planeerimisega võtta enda kaasa ka koerte harjutusväljaku väljaehitamise kulud ning kas „ukse(mati)maksu“ kogumine on ikkagi seadusega kooskõlas? Millised on probleemkohad praktikas, mis on arendaja ja KOV-i õigused ja kohustused planeerimisprotsessides, milles üha enam annavad tooni KOV-de rahalised kitsikused.

  • Kapitali kaasamine kinnisvaraprojektidesse 

Milliseid võimalusi kasutatakse praegu kinnisvaraprojektide (re)finantseerimiseks, millistel tingimustel kokkulepped tehakse? Millised on valikud, kui finantseeringu tingimusi ei ole võimalik täita? Millal tuleks otsustada saneerimise kasuks?

Seminari viivad läbi ning praktilisi soovitusi jagavad TGS Balticu partnerid Karin Marosov, Kirsti Pent ja Peeter Viirsalu ning vandeadvokaadid Siret Saks ja Merli Mäesalu. 

Õhtuseminaril osalemine on tasuta. Seminar toimub eesti keeles.

Kohtade arv on piiratud! Palun registreeri enda osalus hiljemalt teisipäeval, 28. mail!