TGS Baltic esindas edukalt Tartu Ülikooli töövaidluses raamatukogu endise direktori vastu

26.02.2020 TGS Baltic esindas edukalt Tartu Ülikooli töövaidluses raamatukogu endise direktori vastu

TGS Baltic vandeadvokaadid Leonid Tolstov ja Triin Kaurov esindasid edukalt Tartu Ülikooli töövaidluses raamatukogu endise direktori Martin Halliku vastu. Tegemist on kaaluka pretsedendiga Eesti kohtupraktikas ning mõjutab kogu Eesti töökultuuri laiemalt.

Tartu Ringkonnakohus rahuldas 20.02.20.a otsusega Tartu Ülikooli apellatsioonkaebuse ning tühistas Tartu Maakohtu 04.09.19.a otsuse osas, millega maakohus rahuldas Tartu Ülikooli raamatukogu endise direktori Martin Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidlusasjas. Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega jättis hagi Tartu Ülikooli vastu täies ulatuses rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis, et Tartu Ülikoolil oli piisavalt alust M. Hallikuga töölepingu lõpetamiseks usalduse kaotuse tõttu.

Ringkonnakohus toob tehtud otsuses välja, et töölepinguseaduse järgi võib tööandja töölepingu töötaja kohustuse rikkumise tõttu üldjuhul üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena aga vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata.

Kohtuotsusest pikemalt loe siit: https://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/ringkonnakohus-jattis-m-halliku-hagi-tartu-ulikooli-vastu-toovaidluses-taies