TGS Baltic meeskonnaga liituvad finantsõiguse eksperdid Kirsti Pent ja Olger Kaelep

07.07.2020 TGS Baltic meeskonnaga liituvad finantsõiguse eksperdid Kirsti Pent ja Olger Kaelep

TGS Baltic tugevdab meeskonda olulise täiendusega – pangandus- ja finantsõiguse töögrupi juhi ning büroo partnerina asub tööle Kirsti Pent, kes on omas valdkonnas tuntud ja kõrgelt hinnatud ekspert.

“Mul on hea meel, et saan oma tegevusvälja laiendada sünergias TGS Baltic teiste töögruppidega,” sõnas Kirsti.

Eesti juhtiva advokaadibüroo TGS Baltic meeskonnaga ühinevad finantsõiguse eksperdid Kirsti Pent ja Olger Kaelep. Kirsti kaasatakse büroo partneriks ja ta hakkab juhtima pangandus- ning finantsõiguse töögruppi, millega liitub olulise liikmena Olger. Muudatused toimuvad ka büroo tippjuhtkonnas – Sander Kärsoni kanda jääb Eestis juhtivpartneri roll.

Kirsti liitub TGS Balticu partnerina ja temast saab pangandus- ning finantsõiguse töögrupi juht. Tal on 13-aastane ekspertkogemus erinevate finantsasutuste nõustamisel regulatiivsetes küsimustes, kapitali kaasamises ja muudes finantseerimistehingutes. Kirsti on oma valdkonna juhtiv asjatundja ning tuntud kiiruse ja võimekuse poolest uuenduslike lahenduste pakkumisel.

Olger on nõustanud krediidiasutusi, FinTech ja ühisrahastust pakkuvaid ettevõtteid, kindlustusandjaid ja makseasutusi. Ta on nõustanud ettevõtete restruktureerimisi, sealhulgas mitme finantssektori ettevõtte piiriülest ühinemist. Olger on nõustanud ka IKT-ettevõtteid erinevates õigusküsimustes, näiteks autoriõiguse ja intellektuaalomandi küsimustes. Oma töökogemuse kaudu SEB-s, esmalt krediidijuristina, hiljem juhtivas rollis, omab ta põhjalikke praktilisi teadmisi mitmesugustest krediidi- ja tagatislepingutest, samuti keerukatest finantseerimistehingutest.

“Oma valdkonna juhtivate ekspertide Kirsti ja Olgeri liitumine muudab meie finantsõiguse meeskonna tugevamaks kui kunagi varem,” ütles Sander Kärson, TGS Baltic juhtpartner Eestis.

Advokaadibüroo keskendub enam klientide uuenenud vajadustele

Sander nimetati TGS Baltic Eesti juhtivpartneriks alates käesolevast aastast. Endine juhtivpartner Martin Tamme keskendub pärast kuut aastat büroo juhtimist kinnisvara ja ehitusvaldkonna töögrupi arendamisele.

Sanderi sõnul on uueks juhtivpartneriks nimetamine suur au ja väljakutse. Täisteenust pakkuva advokaadibüroona, millel on tugev turupositsioon, on büroo oma praeguste ja tulevaste klientide strateegiliseks partneriks, kes suudab lahendada ka kõige keerukamaid õigusküsimusi ja juhtida väljakutsete rohkeid projekte kõigis õigusvaldkondades, mis on muutumas üha keerulisemaks ülesandeks.

“Büroo on viimasel ajal pannud rohkem rõhku innovatsiooni- ja nišispetsiifiliste valdkondade arendamisele nagu FinTech, riigiabi, transport, infotehnoloogia ja andmekaitse kui nimetada vaid mõnda. Kõigi nende valdkondade lõikes on ettevõttes välja kujundatud tugevad ja pühendunud meeskonnad, mis näitab meie võimekust reageerida kiiresti klientide uuenenud vajadustele. See annab ühtlasi meile kindluse, et meie kõrgetasemeline meeskond suudab ka praeguses ebastabiilses ja keerulises keskkonnas kliente parimal viisil teenindada,” ütles Sander.

Sander liitus TGS Balticuga (endine advokaadibüroo Varul) 2013. aastal. Ta on olnud kaasjuht ühinemiste ja omandamiste töögrupis kolleeg Kadri Kallase kõrval. Viimastel aastatel on Sander juhtinud suurimaid ühinemis- ja finantseerimistehinguid, millega TGS Baltic Eesti on olnud seotud. Ta on nõustanud nii kohalikke kui välisinvestoreid keerukate piiriüleseid tehinguid.  Tööstusharu kõige hinnatumate edetabelite nagu näiteks Chambers and Partners, Legal 500 ja IFRL 1000 kinnitusel on Sander kõrge kvalifikatsiooniga ja hea ärivaistuga asjatundja, kellel on ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas tugev kogemus ning võime “panna asju perspektiivi, näha ette probleeme, mis võivad tekkida ettevõtete igapäevases äritegevuses ja neid märkimisväärse täpsusega lahendada.”

TGS Baltic on juhtiv äriõigusega tegelev büroo, millel on kontorid kõigis Balti riikides. Büroos töötab üle 150 advokaadi, kellest 41 töötavad Eestis, mis omakorda jaotuvad Tallinna ja Tartu kontorite vahel. Ivars Grunte ja Vilius Bernatonis on Läti ja Leedu esinduste juhid.