30.01.2019 TGS Balticu praktikaprogramm Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengitele

TGS Baltic on äritegevuse nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo Baltikumis. Meie Eesti, Läti ja Leedu kontoris töötab üle 135 advokaadi. 2017. aastal oli TGS Baltic juuratudengite kõige eelistatum tööandja ning Äripäeva palga topis advokaadibüroode arvestuses 1. kohal.

TGS Balticu praktikaprogramm annab silmapaistva õppeedukuse ja kõrge motivatsiooniga Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengitele alates kolmandast kursusest võimaluse teha tutvust advokaadibüroo ning selle töögruppide igapäevase tegevusega.

Ootame kandideerima tudengeid, kellel on huvi järgmiste õigusvaldkondade vastu:

  • kohtuvaidlused ja arbitraaž (juhendab Paul Varul);

  • ühinemised ja omandamised ning ühinguõigus (juhendab Sander Kärson);

  • kinnisvaraõigus (juhendavad Martin Tamme ja Peeter Viirsalu);

  • finantsvaldkonna õigus ja vastavuskontroll (juhendab Marko Kairjak);

  • regulatiiv (juhendavad Triinu Järviste ja Katri Paas-Mohando)

  • maksud (juhendab Helmut Pikmets).

Praktikante ootame vahemikus 01. maist kuni 15. septembrini.

Kandideerimiseks saada alates 10. veebruarist oma CV, õpitulemuste väljavõte ja motivatsioonikiri, kus märgitud, millise tegevusvaldkonna vastu huvi tunned (koos põhjendusega) aadressil estonia@tgsbaltic.com pealkirjaga „Praktika“.

tgs baltic praktika fb6