TGS Balticu praktikaprogramm Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengitele

23.03.2018 TGS Balticu praktikaprogramm Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengitele

TGS Baltic on äritegevuse nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo Baltikumis. Meie Eesti, Läti ja Leedu kontoris töötab üle 135 advokaadi. TGS Baltic oli 2017. aastal juuratudengite kõige eelistatum tööandja.

TGS Balticu praktikaprogramm annab silmapaistva õppeedukuse ja kõrge motivatsiooniga Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tartu ja Tallinna tudengitele alates kolmandast kursusest võimaluse teha tutvust advokaadibüroo ning selle töögruppide igapäevase tegevusega meie Tallinna kontoris.

Ootame kandideerima tudengeid, kellel on huvi järgmiste õigusvaldkondade vastu:

  • kohtuvaidlused ja arbitraaž (juhendab Paul Varul);
  • ühinemised ja omandamised ning ühinguõigus (juhendab Sander Kärson);
  • kinnisvaraõigus (juhendab Martin Tamme);
  • finantsvaldkonna õigus ja vastavuskontroll (juhendab Marko Kairjak);
  • regulatiiv (juhendab Katri-Paas Mohando)
  • maksud (juhendab Helmut Pikmets).

Tasustatud praktika toimub TGS Balticu Tallinna kontoris ja kestab 4-6 nädalat.

Tartu tudengeid ootame juunist septembrini, Tallinna tudengeid aastaringselt.

Kandideerimiseks saatke aadressil estonia@tgsbaltic.com (pealkirjaga „Praktika“) oma CV, õpitulemuste väljavõte ning motivatsioonikiri, kus märkida, millise tegevusvaldkonna (võib valida mitu) vastu huvi tuntakse koos põhjendusega.