TGS Balticu vandeadvokaadid Kedli Anvelt ja Paul Varul esindasid edukalt Marcel Vichmanni äriühingut Oliver Kruuda vastu pankrotiavalduse esitamisel

18.04.2022 TGS Balticu vandeadvokaadid Kedli Anvelt ja Paul Varul esindasid edukalt Marcel Vichmanni äriühingut Oliver Kruuda vastu pankrotiavalduse esitamisel

TGS Balticu vandeadvokaadid Kedli Anvelt ja Paul Varul esindasid edukalt Marcel Vichmanni äriühingut OÜ Best Idea Oliver Kruuda vastu pankrotiavalduse esitamisel. Tegemist on eelmise aasta mais alanud kohtuvaidlusega, mille lõpetas Riigikohtu määrus Oliver Kruuda määruskaebuse arutlusele mittevõtmise kohta.

Tegemist on Eesti kohtupraktikas pretsedenti loova kaasusega, kus Kruudal ei õnnestunud Eestis pankrotti vältida vaatamata sellele, et ta oli asunud Eestis pankrotimenetlusest kõrvalehoidmise eesmärgil ennast varjama ning tal õnnestus enne Eestis pankroti väljakuulutamist saavutada pankroti väljakuulutamine Iirimaal. Olukorra teeb unikaalseks see, et menetlus käib samaaegselt nii Eestis kui Iirimaal ning Eesti kohtud leidsid, et Iirimaal varem tehtud pankrotimäärus ei takista Oliver Kruuda pankrotimenetluse läbiviimist Eestis.

2021.a oktoobris kuulutas Tartu maakohus välja Oliver Kruuda pankroti. Avalduse pankroti kuulutamiseks esitas Marcel Vichmanni ettevõte OÜ Best Idea, kuna Kruuda ei olnud tasunud temalt jõustunud kohtuotsusega välja mõistetud 15 miljoni euro suurust võlga.

Tartu Ringkonnakohus jättis 2022.a jaanuaris maakohtu määruse muutmata nõustudes TGS Baltic advokaatidega, et kuigi Oliver Kruuda on lahkunud Iirimaale, on tema olulised huvid tänaseni seotud Eestiga ning O. Kruuda pankrotimenetlust on põhjendatud läbi viia Eestis.

Samuti nõustus Tartu Ringkonnakohus, et O. Kruuda lahkus vargsi Eestist eesmärgiga varjata end võlausaldajate eest ja sooviga hoida kõrvale kohustuste täitmisest. Ringkonnakohus leidis, et O. Kruuda ei esitanud ühtegi usutavat selgitust selle kohta, et tema Iirimaale kolimise põhjus saaks olla midagi muud, kui endale soodsama  asukoha otsimine pankrotimenetluse läbiviimiseks. 

Kuigi seadus ei näe ette võimalust pankrotimääruse peale Riigikohtusse kaevata, esitas Kruuda siiski määruskaebuse Riigikohtusse. Esmapäeval, 18.04.2022 tegi Riigikohus määruse, millega jättis Oliver Kruuda määruskaebuse menetlusse võtmata.

Nüüdseks on Oliver Kruuda pankroti väljakuulutamise määrus Eestis lõplikult jõustunud. See tähendab, et vaatamata sellele, et Oliver Kruuda tegi jõupingutusi, et tema pankrotimenetlus viidaks läbi talle soodsamas riigis, s.o Iirimaal, toimub Oliver Kruuda pankrotimenetlus Eestis, mis vastab Oliver Kruuda võlausaldajate huvidele.

OÜ Best Idea, mida esindab TGS Baltic, võitis Oliver Kruudat kõigis kohtuastmetes.

 

Viide meediale:

  • https://majandus.postimees.ee/7502777/riigikohus-ei-votnud-volgades-sipleva-kruuda-kaebust-arutusele#_ga=2.36328613.445901268.1650262850-1529460728.1639558025