Vandeadvokaat Dmitri Teplõhh saavutas võidu erakordselt suures altkäemaksu kriminaalasjas

27.03.2020 Vandeadvokaat Dmitri Teplõhh saavutas võidu erakordselt suures altkäemaksu kriminaalasjas

Rimi Eesti Food AS-i esindava vandeadvokaat Dmitri Teplõhhi sõnul on tegemist erakordselt suure altkäemaksu kriminaalasjaga erasektoris, mis suutis ära käia juba kaks korda Riigikohtus. „Selle põhjuseks oli ülioluline ja põhimõtteline õiguslik küsimus – kas Rimi Eesti Food AS, kellele Tiit Eliase käitumine oli tekitatud varalist kahju liigikaudu 685 000 eurot, on kriminaalasjas kannatanu või mitte.

Algselt olid prokuratuur ja kohtud seisukohal, et vaatamata kahjule ei saa erasektori korruptsiooni asjades olla kannatanut. Riigikohus nõustus meie seisukohaga, et Elias rikkus Rimi Eesti Food AS-i õigust sellele, et töötaja toimiks oma töökohustusi täites tööandja suhtes lojaalselt, mistõttu sai Rimi Eesti Food AS antud kriminaalasjas kannatanu staatuse. Viimane võimaldas Rimi Eesti Food AS-il esitada kahjunõuded muuhulgas ka hankijate vastu, keda süüdistati Eliasele altkäemaksu andmises. Käesolevaks ajaks on hankijatega sõlmitud kompromissid, mis võimaldavad suures ulatuses hüvitada ettevõttele tekitatud kahju. Vaidlus kahju hüvitamata jäetud osa üle jätkub Eliasega tsiviilkohtumenetluses.“

Tiit Elias töötas aastail 1998 – 2013 Rimis projektijuhina, saades oma ametiajal hankijatelt 530 868 eurot altkäemaksu. Eliase tööülesanneteks olid hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine ning hindamiskomisjoni töös osalemine.

Meediakajastused:

Postimees: https://bit.ly/2JlXNfz

Delfi RU: https://bit.ly/2QWLCtD