Veebiseminar "Kuidas tagada isikuandmete kaitse kolmandatesse riikidesse edastamise korral?"

Veebiseminar "Kuidas tagada isikuandmete kaitse kolmandatesse riikidesse edastamise korral?"

21.02 2022

YouTube
15.00-16.00

 

Max Schrems on teinud andmekaitsemaailma põnevaks ja keeruliseks. Tema esimese kohtuasja tulemusena tunnistati kehtetuks nn Safe Harbour raamistik, mille alusel sai isikuandmeid Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse edastada ja mida kasutasid selleks tuhanded. Tema teise kohtuasja tulemusena tunnistati kehtetuks Safe Harbourit asendanud Privacy Shield raamistik ning öeldi välja, et ka Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud tüüptingimuste (ingl Standard Contractual Clauses) alusel ei saa isikuandmeid kolmandatesse riikidesse edastada, kui tegelikkuses pole tagatud isikuandmete piisav kaitse. Kõik see on praktikas tekitanud küsimuse, kas Ameerika Ühendriikidesse saab üldse isikuandmeid edastada ning kuidas teha seda õiguspäraselt.

Veebiseminaril arutame, kuidas siis ikkagi õiguspäraselt isikuandmeid kolmandatesse riikidesse edastada – millal ja kuidas sõlmida Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud tüüptingimustele vastav leping (ingl Standard Contractual Clauses) ja millised valida, mis on siduvad kontsernisisesed eeskirjad (ingl Binding Corporate Rules) ning kui realistlik on tugineda isikuandmete edastamisel n-ö eranditele.

TGS Balticu andmekaitsekuul korraldame eestikeelse veebiseminaride sarja, kus käsitleme erinevaid teemasid, mis meie klientide ja Andmekaitse Inspektsiooni 2021. aasta praktikas enim küsimusi ja tähelepanu pälvisid.

Veebiseminar on suunatud eelkõige neile, kelle igapäevatöö seondub töösuhetega või kes tegelevad andmekaitse teemadega laiemalt (nt in-house juristid, personaliosakonna töötajad, andmekaitsespetsialistid jt). Samas on kuulama oodatud ka kõik teised andmekaitsehuvilised!

Veebiseminaridel jagavad oma mõtteid ja kogemusi TGS Balticu andmekaitse valdkonna vandeadvokaat Mari-Liis Orav ja advokaat Liisa Levandi.

Selleks, et saaksime Teile saata veebiseminaril osalemiseks vajaliku lingi, palun andke oma osalemisest teada hiljemalt reedel, 18. veebruaril registreerides end allolevas registreerimis vormis.

Tasuta infohommik kestab 1 tund.