prindi

Anu Kirss

Vandeadvokaat

Tallinn, Eesti

+372 626 4300, +372 520 5612

anu.kirss@tgsbaltic.com

Eesti, inglise

OLULISEMAD PROJEKTID

Juhtivtöötaja esindamine Alstom Eesti vastu töölepingu lõpetamise seaduslikkuse ja kahju hüvitamise nõudega seotud töövaidluses, mis jõudis kaks korda Riigikohtusse. Meie kliendi nõue rahuldati suurel määral.

Soome energiakontserni Imatran Seudun Sähkö Oy kuuluva ettevõtte Imatra Elekter igapäevane nõustamine mitmesugustes küsimustes, sealhulgas seoses elektriliinide ümberehitamisega, maaomanikega seotud ja teeninduspiirkonna vaidlustega ning lepinguõiguse küsimustes.

Tartu Ülikooli Kliinikumi nõustamine seoses tervishoiutöötajate streigiga.

Maailma juhtiva rahvusvahelise toorainekaupleja nõustamine seoses maagaasi hulgimüügi alustamisega Eestis, sealhulgas hulgimüügiks vajalike litsentside taotlemisel, kokkulepete sõlmimisel ülekandesüsteemi halduri Eleringiga ning ühinguõiguse ja maksuküsimustes.

Turkish Airlinesi nõustamine äritegevuse alustamisel Eestis, sealhulgas filiaali asutamisel, üldistes tööhõiveküsimustes ja võtmeisikute elamislubade taotlemisel.

UAB GET Balticu nõustamine piirkondliku maagaasi kauplemisplatvormiks saamisel, sealhulgas vastamine kliendi küsimustele riiklike maagaasivahetuse eeskirjade, litsentsimise ja järelevalve kohta ning nende küsimuste analüüsimine.

Verum Plus AG nõustamine seoses maagaasi tarnimise ja impordi alustamisega Eestis, sealhulgas litsentside taotlemisel ja suhete loomisel Eesti ülekandesüsteemi halduriga.

Narva Haiglale õigusliku analüüsi koostamine ametiühingu usaldusisiku volituste kestuse kohta ning tööandja õiguse kohta saada teavet ja tutvuda usaldusisiku valimise dokumentidega.

Baltimaade juhtiva jaekaubandusettevõtte Rimi Eesti Food esindamine tsiviil- ja kriminaalmenetlustes nii endise töötaja kui ka mitme juriidilise isiku ning nendega seotud eraisikute vastu, kelle osalusel aastaid kestnud korruptsioonitegevus oli tekitanud ettevõttele ulatusliku kahju.

Onnineni esindamine töövaidluskomisjonis vaidluses vallandatud juhtivtöötajaga töölepingu ülesütlemise õiguspärasuse ja hüvitise nõude üle.

Royal Canini nõustamine tööõigusküsimustes, sealhulgas töötajaga konkurentsikeelu kokkulepete lõpetamisel, Balti meeskonna ja töö ümberkorraldamisel, mis hõlmas ka vallandamisi.

Eesti Lootsi nõustamine suhetes ametiühingute ja tööajakorraldusega ettevõttes.

AstraZeneca nõustamine tööhõiveküsimustes, sealhulgas konkurentsikeelu kokkuleppe sõlmimisel lapsehoolduspuhkuse järel ja seoses töötajate isikuandmete töötlemisega.

Luha Lihatööstuse omandamise nõustamine, sealhulgas tehingustruktuuri koostamine ning müügilepingute ja tegevuslubade ülevõtmine.

BIURO tööhõive siseauditi tegemine ja sellega seotud järeltegevus, sealhulgas töökorralduse eeskirjade ja muude tööga seotud dokumentide väljatöötamine.

LIIKMESUS

2017 Eesti Advokatuuri tööõiguskomisjon
2004 Eesti Advokatuur

KARJÄÄR

Alates 2017 vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega VARUL)
2008–2017 vandeadvokaat, advokaadibüroo VARUL
2004–2008 advokaat, advokaadibüroo VARUL
2004 jurist, advokaadibüroo VARUL
2003 jurist, G4S Eesti
2002 praktikant, Tartu Ringkonnakohus
2002 linnasekretäri abi, Otepää Linnavalitsus

HARIDUS

2005 Kesk-Euroopa Ülikool, rahvusvaheline äriõigus, LLM (cum laude)
2005 Asseri Euroopa Kolledž, rahvusvahelise kaubanduse ja äriõiguse kursus
2003 Rotterdami Erasmuse Ülikool, õigusteaduskond (üliõpilasvahetusprogramm)
2003 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA