prindi

Martin Tamme

Juhtivpartner (Eesti), juhatuse esimees, Eesti kinnisvara praktikagrupi juht

Tallinn, Eesti

+372 626 4300, +372 503 5380

martin.tamme@tgsbaltic.com

Eesti, inglise

Teda kiidavad nii Chambers & Partners kui Legal 500, kelle sõnul suudab Martin Tamme keeruliste olukordadega efektiivselt toime tulla ning on suurepärane läbirääkija.

OLULISEMAD TÖÖD

Eesti Energia nõukogule Enefit280 õlitehase kallinemist ja juhatuse vastutust puudutava auditi koostamine, mis hõlmas ka kümnete mahukate ning tehniliselt keeruliste seadmete hankimise lepingute süvaanalüüsi, et hinnata nende lepingute põhjendatust.

Eesti Kaitseministeeriumi edukas esindamine ehituse projektijuhtimisel ja ehitusvaidlustes, mis olid seotud Vabadussõja võidusamba ja Ämari lennubaasiga (NATO Balti õhuturbemissiooni patrullide jaoks määratud lennubaas).

Tallinna Sadama nõukogule olulise õigus- ja ehitusliku analüüsi koostamine eesmärgiga kontrollida Riigikontrolli asjakohases aruandes Tallinna Sadama juhatusele tehtud etteheiteid seoses Muuga sadama konteineriterminali kai nr 17 ehitamisega.

Moodulmajatootja Timo Housesi nõustamine keeruka refinantseerimiskava välja töötamisel, mis hõlmas peamiste panganduspartnerite välja vahetamist ja 1,5 miljoni euro suuruse mezzanine investeeringu kaasamist era- ja institutsionaalsetelt investoritelt, et toetada tootmismahtude kasvu.

Riskifondi GILD Arbitrage suurimate võlausaldajate nõustamine ja esindamine laenude ümberkorraldamisel võlakirjadeks ning tagatis- ja järelevalvestruktuuri loomisel, samuti esimeses fondihalduri (GA Fund Management (pankrotis)) pankrotimenetluses, mis tekitas kohtupretsedendi ning mille tulemusena muudeti investeerimisfondide seaduses riskifondide likvideerimist käsitlevaid sätteid.

GILD Arbitrage’i riskikapitalifondi nõustamine Balti riikides kobarkinosid omava kontserni Cinamon Group’i aktsiate müümisel DLT Capitalile.

Eesti Meremuuseumi esindamine Tallinna Lennusadama rekonstrueerimistöid puudutavas vaidluses ehitusettevõttega Nordecon.

Bioõli tootmise ettevõtte Werol Tehased (pankrotis) pankrotihalduri edukas esindamine ettevõtte endiste juhtide ja toiduainekontserni Pere (pankrotis) vastu seoses kahjuga, mis tekitati Werol Tehastest raha varjatult ja põhjendamatult emaettevõttesse viimisega.

Tegutsemine kinnisvaraarendaja Invego peamise õigusnõustajana, abistades kinnisvaratehingutes ja läbirääkimistel, sealhulgas rahastamisstruktuuride väljatöötamisel, probleemsete varadega tegelemisel, vahefinantseerijate kaasamisel ning ehitus- ja planeerimisküsimustes.

LIIKMESUS

2012 Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni esimees
2011 Royal Institution of Chartered Surveyors
2003 Eesti Noorte Advokaatide Ühing
2003 Eesti Advokatuur

KARJÄÄR

Alates 2017 juhtivpartner (Eesti), advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega VARUL)
2014–2017 juhtivpartner (Eesti), advokaadibüroo VARUL
2011–2014 partner, advokaadibüroo VARUL
2005–2011 vandeadvokaat, advokaadibüroo VARUL
2004–2005 advokaat, advokaadibüroo VARUL
2001–2004 jurist, advokaadibüroo HETA Pärnu

HARIDUS

2005 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, mag. iur.
2003 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA