prindi

Martti Peetsalu

Vandeadvokaat

Tallinn, Eesti

+372 626 4300, +372 5554 4530

martti.peetsalu@tgsbaltic.com

Eesti, inglise, saksa, vene

OLULISEMAD TÖÖD

A.P. Moller – Maerski kontserni kuuluva Taani ettevõte A/S Em. Z. Svitzer nõustamine keerulises vaidluses, mis on seotud laevade kokkupõrkega Eesti territoriaalvetes.

Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja, Luminor (DNB Bank Eesti filiaal), nõustamine paljudes õigusküsimustes, sealhulgas esindamine liisingulepingute ja äriõigusvaidluste lahendamisel ning maksejõuetus- ja kriminaalmenetluses, muu hulgas juhatuse liikme vastutuse teemal seoses lepingueelsetel läbirääkimistel esitatud ebaõigete andmetega.

Transpordisektorile finantsteenuseid osutava rahvusvahelise panga DVB Bank America nõustamine rahastamislepingute ümberkorraldamisel ning prahitud laevade ülevõtmisel Saksamaal ja Eestis.

Eesti Raudtee esindamine PHARE toetuse tagasimaksmise üle peetud vaidluses.

RLS Finance SA esindamine vahekohtumenetluses ja Riigikohtus vaidluses Moskva Pangaga krediidipanga aktsiate omandamise üle.

Swedbanki esindamine Riigikohtus maksejõuetusküsimuses, mis puudutas kaasomandi osade müüki täite- ja pankrotimenetluses.

Turkish Airlines Eesti filiaali esindamine kliendi vastu seoses tingimuste vaidlustamisega, mis lubavad lennuettevõttel tühistada kõik järgnevad lennud pärast seda, kui reisijad ei ole esimesele lennule ilmunud.

Oribalti nõustamine seoses ravimite maad mööda transportimisega ja hilisemas kahjunõudehagis vedaja vastu.

Venemaa panga OJSC Bank Saint-Petersburg nõustamine piiriüleses vaidluses, mis puudutas mitme riigi jurisdiktsiooni üle maailma, laeva arestimist ja müügi korraldamist Eestis ning panga kui hüpoteegipidaja huvide kaitsmist täitemenetluses. Selle käigus tekkinud vaidluste tulemusel on oluliselt kujundatud Eesti kohtupraktikat laevade arestimise ja kohtutäituri vastutuse valdkonnas.

Operaili (endise nimega EVR Cargo) nõustamine mitmesugustes õigusküsimustes ja esindamine raudteetasude üle peetud vaidluses (SMGS-lepingu tõlgendamise üle).

LIIKMESUS

2013 Eesti Noorte Advokaatide Ühing
2010 Eesti Advokatuur

KARJÄÄR

Alates 2017 vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega VARUL)
2014–2017 vandeadvokaat, advokaadibüroo VARUL
2012 praktikant, advokaadibüroo Dabelstein & Passehl (Hamburg)
2008–2014 vandeadvokaat, advokaadibüroo Glimstedt
2006–2008 jurist, Välisministeerium

HARIDUS

2009 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
2006 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
2005 Rostocki Ülikool (üliõpilasvahetusprogramm)