prindi

Peeter Viirsalu

Assotsieerunud partner

Tartu, Eesti

+372 730 1610, +372 5599 4324

peeter.viirsalu@tgsbaltic.com

Eesti, inglise, vene

OLULISEMAD TÖÖD

Eesti Energia nõukogule Enefit280 õlitehase kallinemist ja juhatuse vastutust puudutava auditi koostamine, mis hõlmas ka kümnete mahukate ning tehniliselt keeruliste seadmete hankimise lepingute süvaanalüüsi, et hinnata nende lepingute põhjendatust.

Tallinna Sadama nõukogule olulise õigus- ja ehitusliku analüüsi koostamine eesmärgiga kontrollida Riigikontrolli asjakohases aruandes Tallinna Sadama juhatusele tehtud etteheiteid seoses Muuga sadama konteineriterminali kai nr 17 ehitamisega.

Tallinna linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjaga seonduva õigusliku auditi koostamine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Linnavolikogule, milles anti hinnang Tallinna linna tegevuse õiguspärasusele haldus- ja tsiviilõiguslikus mõttes.

Eesti ühe suurima tööstusettevõtte BLRT endiste vähemusaktsionäride ja finantsnõustaja Keystone’i esindamine aktsiate müüki puudutavas vaidluses.

Balti riikide suurimasse ja NASDAQ Tallinna börsil noteeritud ehituskontserni Merko Ehitus kuuluva äriühingu Merko Ehitus Eesti nõustamine aktsionäride olulises vaidluses, mis oli seotud tütarettevõtjaga, sealhulgas kompleksse tegevuskava koostamisel ja elluviimisel, mis võimaldas võtta äriühingu juhtimise vähemusaktsionärilt üle.

Eesti ühe vanima ja suurima kirjastuse, TEA Kirjastuse saneerimismenetluse nõustamine.

Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) nõustamine pankrotimenetluses võlausaldajana.

LIIKMESUS

2014 INSOL Europe
2007 Eesti Advokatuur

KARJÄÄR

Alates 2018 assotsieerunud partner, advokaadibüroo TGS Baltic
2017–2018 vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega VARUL)
2011–2017 vandeadvokaat, advokaadibüroo VARUL
2007–2011 advokaat, advokaadibüroo VARUL
2006–2007 jurist, advokaadibüroo VARUL

HARIDUS

2007 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
2005 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA