spausdinti

Dr. Darius Miniotas

Asocijuotasis partneris

Vilnius, Lietuva

+370 5 251 4444; 251 4445

darius.miniotas@tgsbaltic.com

Lietuvių, anglų

IŠSKIRTINIAI PROJEKTAI

Atstovauja Lietuvos Respublikai arbitražo byloje Tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre Vašingtone (ICSID) pagal ieškovo „Veolia Environnement S.A.“ et al. ieškinį Lietuvos Respublikai (2016 – dabar);

Atstovauja Vilniaus šilumos tinklai, UAB ir Vilniaus miesto savivaldybei arbitražo byloje Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo institute pagal ieškovų Veolia Environnement S.A. ir Vilniaus energija, UAB ieškinį dėl Vilniaus šilumos sektoriaus nuomos sutarties vykdymo (2016 – dabar);

Atstovauja didžiausiam Lietuvos pašto paslaugų teikėjui Lietuvos paštas, AB Konkurencijos tarybos pradėtame tyrime dėl tariamų nesąžiningos kainos nustatymo veiksmų kaip tariamo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (2015 – dabar);

Atstovauja atsakovui Klaipėdos nafta, AB privataus subjekto inicijuotoje konkurencijos teisės reikalavimų įgyvendinimo byloje dėl tariamų maždaug 6 mln. EUR nuostolių atlyginimo (2016 – dabar);

Atstovauja Ecoservice, UAB Konkurencijos tarybos pradėtame tyrime dėl įtariamo viešojo pirkimo dalyvių neteisėto susitarimo dalyvaujant komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų viešajame pirkime (2016 – dabar);

Atstovavo Manfula, UAB Konkurencijos tarybos tyrime dėl įtariamo kartelinio susitarimo termofikacinių elektrinių statybos rinkoje (2014–2017);

Atstovavo dviem pagrindiniams rinkos dalyviams –Bitė Lietuva, UAB ir Lietuvos kabelinės televizijos asociacijai administracinio teismo byloje ginčijant didžiausią sandorį Lietuvoje 2015 metais – didžiausio Lietuvoje televizijos ir interneto paslaugų teikėjo TEO LT, AB įvykdytą mobiliojo ryšio operatoriaus Omnitel, UAB įsigijimą (2015–2017);

Atstovauja UAB Multikino Lietuva interesus dėl atleidimo nuo baudų procedūros Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atliekamame tyrime dėl galimo kartelinio susitarimo (2014 - iki dabar).

Konsultuoja vieną didžiausių Baltijos šalyse valstybės kontroliuojamų energetikos įmonių grupę Lietuvos energija, UAB ES teisės ir valstybės pagalbos klausimais, susijusiais su Vilniaus ir Kauno centrinio šildymo sektoriaus modernizavimo projektų, kurie pripažinti valstybinės reikšmės Lietuvos Respublikai turinčiais ekonominiais projektais, įgyvendinimu (2016 – dabar);

Padeda Lietuvos kabelinės televizijos asociacijai (ir jos 35 nariams) įveikti naujus iššūkius intelektinės nuosavybės pažeidimų sektoriuje, įskaitant TV programų neteisėto platinimo per internetines platformas arba kompiuterinius įrenginius prevenciją, ypač kai tokį platinimą vykdo už Lietuvos ir Europos Sąjungos ribų įsisteigę paslaugų teikėjai (2014 – dabar).

KITA PATIRTIS

Konsultavo LITGAS, UAB rengiant pranešimą dėl valstybės pagalbos ir bendraujant su Europos Komisija dėl teisės aktų pokyčių, turinčių įtakos paskirto gamtinių dujų tiekėjo statusui ir veiklai (2015–2017);

Konsultavo Lietuvos energijos gamyba, AB rengiant ir Europos Komisijai pateikiant pranešimą dėl valstybės pagalbos, susijusį su kompensacija už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (2015–2016);

Dalyvavo jungtinėje teisininkų komandoje, kuri rengė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui vienoje didžiausių konkurencijos bylų Lietuvos konkurencijos teisės istorijoje, susijusioje su perpardavimo kainos palaikymo sutartimis maisto mažmeninės prekybos sektoriuje (2015–2016);

Teikė teisines konsultacijasLietuvos dujos, AB dėl ES trečiojo energetikos paketo dėl veiklų atskyrimo reikalavimų įgyvendinimo (2010–2014);

Teikia teisines konsultacijas vienam didžiausių Lietuvoje veikiančių bankų teisminiame ginče dėl kreditavimo sutarties prilyginimo skolininko de facto kontrolės įgijimui ir šios sutarties ginčijimo remiantis prieštaravimu imperatyvioms įstatymo normoms (dėl nepranešimo apie koncentraciją). Ginčo pabaigoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo precedentinę praktiką dėl de facto ir de jure kontrolės įgijimo sampratos koncentracijų kontrolės instituto prasme (2011–2013);

Atstovavo Lietuvos dujos, AB Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, Vilniaus apygardos administraciniame ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos pažeidimo bei VKEKK atlikto patikrinimo rezultatų, taip pat paskirtos baudos panaikinimo (2011–2012);

Atstovavo Lietuvos kabelinės televizijos asociacijai keliuose Konkurencijos tarybos atliktuose tyrimuose dėl trečiosios šalies piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (2009–2013);

Teikė teisines paslaugas dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo bei atstovavo LR Energetikos ministerijos vadovaujamoje darbo grupėje bei kitose valstybės institucijose šių įstatymo derinimo, rengimo bei priėmimo klausimais (2010–2011);

Atstovavo GlaxoSmithKline Lietuva, UAB Konkurencijos tarybos atliktame tyrime dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais, bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties 101 straipsnio reikalavimams, metu (2007–2011);

Teikė teisinę pagalbą ir konsultacijas Lietuvos elektrinė, AB pagrindinės įrangos atnaujinimo projektuose (įskaitant sudarytų dokumentų analizę, konsultacijas dėl sutarčių vykdymo, kt.), taip pat naujo objekto statybos projekte (įskaitant pagalbą rengiant konkurso dokumentus, sutarčių projektus, teisines konsultacijos finansavimo bei kitais projekto įgyvendinimo klausimais) (2007–2011);

Konsultuoja „Microsoft Corporation“ ir UAB „Microsoft Lietuva“ įvairiais klausimais, įskaitant dėl duomenų apsaugos ir IT reglamentavimo (2008 – dabar);

Konsultavo UAB „WoraPay“ dėl inovatyvios mobiliųjų mokėjimų sistemos plėtros į Estijos teritoriją, įskaitant su tuo susijusios licencijavimo sutarties rengimą ir derybas dėl jos (2014);

Atliko teisinį patikrinimą ir padėjo „eSKY.pl“ įsigyjant didžiausią Lietuvoje skrydžių bilietų užsakymo ir rezervavimo internetu bendrovę (2014);

Konsultavo Lietuvos kabelinės televizijos asociaciją, dalyvavo teismo bylose, susijusiose su retransliavimo ir elektroninių ryšių sąvokų aiškinimu; parengė dokumentą teismui, kuriuo prašoma perduoti tam tikrus klausimus spręsti ES Teisingumo Teismui (2013–2015);

Konsultavo Lietuvos kabelinės televizijos asociaciją, derėjosi dėl ir rengė sutartinius dokumentus dėl raiškiosios televizijos (HDTV) signalo transliavimo. Dėl šių veiksmų daug vartotojų Lietuvoje gavo galimybę priimti HDTV signalą be jokių papildomų mokesčių (2012–2013);

Dalyvavo atliekant tyrimą, kurį užsakė Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir TEO LT, AB, dėl planuojamų priimti teisės aktų įtakos, susijusios su elektroninių ryšių infrastruktūros teisinio statuso pokyčiais. Tyrimas buvo atliekamas kartu su UAB „Ernst & Young Baltic“ (2011–2012);

Atstovavo transliuotojui „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ keliuose teisiniuose ginčuose su analoginės antžeminės televizijos ir radijo ir skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų teikėju dėl skolos už suteiktas paslaugas mokėjimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir kompensacijos už patirtus nuostolius, kuriuose sukėlė piktnaudžiavimas didele įtaka rinkoje ir dominuojančia padėtimi, atlyginimo, taip pat dėl tam tikrų sutartinių nuostatų pripažinimo diskriminuojančiomis, prieštaraujančiomis privalomoms teisės normoms ir negaliojančiomis (2009–2014).

PUBLIKACIJOS

 • Maža Lietuvos pergalė kare su „Gazprom“ // Delfi žinios, 2017 m. spalio mėn.
 • Europos Komisija imasi pažeidimų elektroninės komercijos sektoriuje // Verslo žinios, 2017 m. vasario mėn.
 • TMT Developments in Lithuania // Straipsnis publikuotas CEE Legal Matters žurnalo 2.4 numeryje, 2015.
 • Miniotas. D. (2013). Lygiagrečios prekybos ribojimo farmacijos sektoriuje vertinimas. Teisė. Mokslo darbai, t. 86.
 • Miniotas D. (2012). Ar vertikalus kainų fiksavimas yra blogis? Teisė. Mokslo darbai, t. 85.
 • Miniotas D. (2010). New rules on electricity trading adopted in order to create an effective electricity trading market. The Baltic Times.
 • Miniotas D. (2009). Control measures for competition assurance as adopted in public procurement procedures. The Baltic Times.
 • Miniotas D. (2008). Bank deposit guarantees increased in light of the financial crisis. The Baltic Times
 • Žogaitė I., Miniotas D. (2008). The International Comparative Legal Guide to: Environmental Law 2008 – Lithuania. Global Legal Group.
 • Žogaitė I., Miniotas D. (2007). Getting the Deal Through – Gas Regulation 2007: Lithuania. Law Business Research Limited.

NARYSTĖ

 • Nuo 2012 m. Lietuvos advokatūros narys
 • 20102012 m. Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos narys

PROFESINĖ VEIKLA

 • Nuo 2017 m. asocijuotasis partneris advokatų kontoroje TGS Baltic (buvusi TARK GRUNTE SUTKIENE)
 • 20142017 m. advokatas advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE
 • 20122014 m. advokatas advokatų profesinėje bendrijoje „Baltic Legal Solutions Lietuva“
 • 20082012 m. advokato padėjėjas advokatų profesinėje bendrijoje „Baltic Legal Solutions Lietuva“
 • 20072008 m. teisininkas advokatų profesinėje bendrijoje „Baltic Legal Solutions Lietuva“
 • 20062007 m. Prokuroro referentas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje
 • 20042005 m. Visuomeninis prokuroro padėjėjas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje

IŠSILAVINIMAS

 • 2010–2015, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Vilnius, Lietuva (Baigtos doktorantūros studijos konkurencijos teisės srityje)
 • 2012 m. gegužė–birželis ir 2013 m. rugsėjis–gruodis. Mokslinės stažuotės Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Miunchenas, Vokietija
 • 2003–2008 m., Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Vilnius, Lietuva (Magistras, Teisė, specializacija – komercinė teisė)