spausdinti

Prof. Habil. Dr. Valentinas Mikelėnas

Partneris, Ginčų sprendimo specializacijos grupės vadovas

Vilnius, Lietuva

+370 5 251 4444; 251 4445

valentinas.mikelenas@tgsbaltic.com

Lietuvių, anglų, rusų, vokiečių

Vienas žinomiausių pasaulyje teisės žinynų „Chambers Global“ įvertino Valentiną Mikelėną kaip „iškilų praktiką“ už jo darbą ginčų sprendimo srityje.

Veiklos sritys

Ginčų sprendimas / Arbitražas

IŠSKIRTINIAI PROJEKTAI

Atstovauja Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyriaus interesams teisminiuose ginčuose, susijusiuose su finansinių paslaugų teikimu. Dauguma ginčų kyla iš sutarčių teisės (2009 – iki dabar);

Atstovauja UAB „Miesto energija” ir UAB “Energijos taupymo centras” pirmajame kolektyviname ieškinyje dėl žalos atlyginimo Lietuvoje (2015 – iki dabar);

Atstovauja TELE2 (vienam didžiausių ryšių operatorių Lietuvoje) keliuose procesuose pagal ieškinius, kuriuos prieš TELE2 pareiškė buvę verslo partneriai (2015 – iki dabar);

Atstovavo vienai didžiausių ortopedinės technikos prekių sektoriaus bendrovių teisiniame ginče su Lietuvos Respublika dėl atsisakymo kompensuoti klientui už ortopedinės technikos prekes, kurias siūlo bendrovė pacientams (byla dėl valstybės atsakomybės) (2015);

Konsultavo privatų investuotoją civilinėje byloje dėl prievolės atlikti tam tikrus veiksmus ir kompensuoti atliktas investicijas (2014);

Atstovavo RIMI įmonių grupei keliose bylose, įskaitant bylą prieš vieną didžiausių statybų bendrovių dėl daugiau kaip 350 000 Lt sumos nuostolių priteisimo, taip pat atstovavo kliento interesams dėl vieno iš prekybos centrų subnuomos teisės sudėtingame procese arbitraže ir bankroto byloje (2008 – 2012);

Teikė teisines išvadas arbitražo byloje Luigiterzo Bosca prieš Lietuvos Respubliką, kurioje kilo ginčas dėl Valstybės turto fondo sprendimo pašalinti Luigiterzo Bosca iš derybų dėl AB „Alita“ akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo (2011);

Teikė išvadas arbitražo byloje Serbijos privatizavimo agentūra prieš Įmonių grupę „Alita“, AB, kurioje kilo ginčas dėl baudos priteisimo dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo;

Atstovavimas Vilniaus komercinio arbitražo teisme tarp Lietuvos bendrovės ir JAV bendrovės kilusiame ginče. Ginčo dalykas – civilinės stybos darbai (2007–2009);

Dalyvavimas keliose arbitražo bylose ICC Tarptautiniame arbitražo teisme. 

PUBLIKACIJOS

 • Mikelėnas V. Bendrųjų civilinės teisės nuostatų raida (1918-2018) // Lietuvos teisė 1918-2018. Šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Mokslo studija, Vilnius: Mykolo Riomerio Universitetas,  292-311 p.;
 • Mikelėnas V., Mikalonienė L., Miliauskas P.,Mitkevičius V., Tikniūtė A. (2017)//Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,  (V. Mikelėnas parašė I dalį (15-31p.) ir V dalį (323-327 p.);
 • Mikelėnas V., Mikelėnaitė R. (2018)// Is the Battle Over? The New Lithuanian Law on Assisted Reproduction // The Russian Law Journal, Vol. 6(1),119-132 p.;
 • Гражданско-правовая ответсвенность государства по законодательству Литвы// Внедоговорные обязательтва. Алматы: НИИ частного права КОУ, 213-227 p.;
 • Mikelėnas V.(2017)//35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges. Lithuanian National Report // 35 Years of CISG - Present Experiences and Future Challenges. Edited by Hrvoje Sakirić, Tomislav Jakšić, Antun Bilić. Zagreb: Faculty of Law, University of Zagreb,  253-278 p.;
 • Mikelėnas V. (2017 Korporatyviniai ginčai ir arbitražas// Arbitražas: teorija ir praktika III, Vilnius: Justitia,  3-19 p.;
 • Mikelėnas, V., Zaščiurinskaitė, R. (2017)// Quantification of Harm and the Damages Directive: Implementation in CEE Countries // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 10(15), 111-131 p.;
 • Mikelėnas V. , R. Zaščiurinskaitė (2017). Implementation of the EU Damages Directive in Lithuania // Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Edited by Anna Piszcz. Warsaw: University of Warsaw Faculty of Management Press, 179-210 p.;
 • ActioPaulianaв частном праве Литвы (2017)// Недействительные сделки в гражданском праве. Алматы: НИИ частного права КОУ, 146-158 p.;
 • Mikelėnas V.,  Miliauskas P. (2016)//Impact of Financial Crisis on Director’s Liability: Lithuanian Experience in Comparative Perspective In Role of Law, Human Rights and Social Justice, Justice Systems, Commerce, and Law Curriculum: Selected Issues. Edited by David A. Frenkel. Athens: ATINER, 183-195 p.;
 • Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo dvidešimtmetis: ištakos, taikymo patirtis ir perspektyvos (2016)// Arbitražas: teorija ir praktika II. Vilnius: Justitia, 3-15 p.;
 •  Mikelėnas V., Nekrošius V., Zemlytė E. (2016)//Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo komentaras. Vilnius: Registrų centras, (V. Mikelėnas parašė 1-4, 10, 11, 12 (1ir 2 d.0, 39-49, 50 str. komentarą, 3 a. l.)
 • Arbitražas ir viešoji teisė (2015) //Arbitražas: teorija ir praktika I. Vilnius: Justitia, 6-15 p.;
 • Mikelėnas, V. (2014). Arbitration and Public Law. Arbitrage Theory and Practice. Vilnius: Vilniaus komercinio arbitražo teismas, Nr. 1. 6-15 p.;
 • Mikelėnas, V. (2014). Reception of the Russian Statute of Civil Procedure of 1864 in Lithuania during 1918-40. Mikelėnienė, Dalia; Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; Mikelėnas, Valentinas; Vilniaus universitetas; 2014, 14-24 p.;
 • Mikelėnas, V. (2013). Efficiency of civil procedure: mission (im)possible? Recent trends in economy and efficiency of civil procedure: materials of international conference, 2013 m. gegužės 9-10 d., Vilnius. Vilnius: Vilnius University Press, 2013;
 • Mikelėnas, V. (2011). Transfer of Movables in Lithuania, National Reports on the Transfer of Movables in Europe. 3 t., Munich: Sellier, 2011, 333-407 p.;
 • Unexpected Circumstances in Lithuanian Law, Unexpected Circumstances in European Law. Redaktoriai: E. Hondius, H.Ch. Grigoleit. Cambridge; Cambridge University Press, 2011, 81-88; 191-193; 230-232; 263-264; 284-285; 306-307; 335-336; 370-374; 413-414; 437-438; 458483-485; 515-516;541; 574-576; 613-615 p.;
 • Mikelėnas, V. (2010). Private law in transition – the Lithuanian experience. Business law in transition: a comparative perspective on Eastern Europe: Reports of the ISDC Colloquium (2008 m. liepos 3 d.). Zürich : Schulthess Verlag, 2010, 75-88 p.;
 • Mikelėnas V. (2009). Property Relations Between Spouses in Lithuania. European Family Law in Action. Volume IV: Property Relations Between Spouses. Redaktoriai: K.Boele-Woelki, B.Braat, I.Curry-Sumner. Antwerp: Intersentia, 31 p.;
 • Mikelėnas V. (2008). The Influence of Instruments of Harmonisation of Private Law upon the Reform of Civil Law in Lithuania. Juridica International, XIV t., 143-150 p.;
 • Mikelėnas V. (2008). Civil Procedure as Legal Form of Judicial Law-Making. Purpose of Modern Civil Procedure Law, Vilnius: M. Romeris University, 176-193 p.;
 • Mikelėnas V. (2007). The Common Core Project and the Lithuanian Private Law System  Opening up European Law. The Common Core Project Towards Eastern and South Eastern Europe. Redaktoriai: Bussani M., Mattei U. Berne: Stämpfli Publishers, Ltd, 195-206 p.;
 • Mikelėnas V. (2007). The Impact and Application of the Brussels II bis Regulation in Lithuania. In Brussels II bis: Its Impact and Applicationa in the Member States. Redaktoriai: Katharina Boele-Woelki, Cristina Gonzalez Beilfuss. Antwerpen-Oxford: Intersentia, 185-197 p.;
 • Mikelėnienė D., Mikelėnas V.. (2006). Lithuanian Civil Procedure. International Encyclopedia of Laws. Vyriausiasis redaktorius: R. Blanpain. The Hague, Kluwer Law International;
 • Mikelėnas V. (2006). Protection of Public and Collective Interests in the Lithuanian Civil Procedure. Zeischrift fǘr Zivilprozess International. Jahrbuch des Internationalen Zivilprozessrechts. 10 Band, 2005. Carl Heymanns Verlag, Kőln, 263-275 p.;
 • Mikelėnas V. (2005). Reform of Private International Law in Lithuania. Yearbook of Private International Law, Volume VII (2005). Redaktoriai: Petar Šarševič, Paul Volken, Andrea Bonomi. Műnchen: Sellier European Law Publishers, Swiss Institute of Comparative Law, 161-181 p.;
 • Mikelėnas V. (2005). The Main Features of the New Lithuanian Contract Law System Based on the Civil Code of 2000. Juridica International, X t., 42-50 p.;
 • Mikelėnas V. (2005). Parental Responsibilities in Lithuania. European Family Law in Action. Vol. III: Parental Responsibilities. Redaktoriai: K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Sumner. Intersentia, Antwerp-Oxford, 1-32 p.;
 • Mikelėnas V. (2002). The Guarantee of the Uniform Interpretation of Law and the Principle of Equality before Law: Requirements of Legal Certainty. Teisė, 44 t., 71-85 p.;
 • Mikelėnas V. (2001). The Proposed ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure and the New Code of Civil Procedure in Lithuania. Uniform Law Review, Nr. 4, 981-993 p.;
 • Mikelėnas V. (2000). Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: the Lithuanian Experience. Uniform Law Review, Nr. 2, 243-261 p.;
 • Mikelėnienė D., Mikelėnas V.. (2000). Civil Procedure in Lithuania. International Encyclopedia of Laws, Kluwer Law International, The Hague, 166 p.;
 • Mikelėnienė D., Mikelėnas V. (1999). Business Transactions in Lithuania. Business Transactions in Eastern Europe. Matthew Bender & Co, Inc., New York, 1-102 p.;
 • Mikelėnas V. (1997). Reform of Civil Procedural Law in the Republic of Lithuania during 1990-1996. Zeitschrift fűr Zivilprozeß International, 2 Band, Kőln, 249-258 p.;
 • Mikelėnas V. (1997). Market Regulation in Lithuania. Law, Economics and Business in the Melting Pot: The Case of Regional Development and Co-operation in the Baltic States. Redaktoriai: Børge Dahl ir Rei Shiratori. Kopenhagen, Tokai University European Center, 173-203 p.;
 • Mikelėnas V. (1995). The Legal System of Lithuania. International Encyclopedia of Comparative Law. National Reports, Tűbingen, 1-29 p.;
 • Mikelėnas V. (1995). Recodification of Civil Law in Lithuania during 1990-1994. Svensk Juristtidning, Nr. 6, 2-16 p.;
 • Mikelėnas V. (1994). Reform of Civil Law in Lithuania (1990-1994). Teisė, 28 t., 64-69 p.;
 • Mikelėnas V. (1993). Activities in Lithuania: A Legal Perspective. White & Case, Prague, 1-10 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARYSTĖ

 • Lietuvos advokatūros narys
 • Žurnalo "European Review of Private Law" redaktorių kolegijos narys
 • Europos tarptautinės privatinės teisės tinklo narys
 • Europos Šeimos teisės komisijos narys
 • Europos civilinio kodekso studijų grupės narys
 • Tarptautinės proceo teisės asociacijos narys
 • ICSID (Tarptautinis investicinių ginčų nagrinėjimo centras) arbitrų kolegijos narys, paskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki 2018 m.

PROFESINĖ VEIKLA

 • Nuo 2017 m. partneris advokatų kontoroje TGS Baltic (buvusi TARK GRUNTE SUTKIENE)
 • 2014 - 2017 m. partneris advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE 
 • 2006 - 2014 m. partneris advokatų profesinėje bendrijoje "Baltic Legal Solutions Lietuva"
 • Nuo 2006 m. Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros profesorius Vilniaus universiteto Teisės fakultete
 • 1997 - 2006 m. teisėjas Lietuvos Aukščiausiame Teisme
 • 1992 - 1997 m. dekanas Vilniaus universiteto Teisės fakultete
 • 1995 - 1997 m. advokatas Advokatų kontoroje „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“
 • 1990 - 1995 m. Teisės departamento patarėjas teisiniais klausimais Lietuvos Respublikos Seime
 • 1990 - 2003 m. Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros vedėjas Vilniaus universiteto Teisės fakultete
 • 1990 - 1992 m. prodekanas Vilniaus universiteto Teisės fakultete
 • 1982 - 1990 m. docentas Vilniaus universiteto Teisės fakultete

IŠSILAVINIMAS

 • 2008 m. Lundo universitetas Teisės fakultetas, Švedija (Mokslinė stažuotė)
 • 1995 m. Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva, (Habilituoto daktaro laipsnis)
 • 1986 m. Maskvos Valstybinis Universitetas, Maskva, Rusija (Teisės daktaro laipsnis)
 • 1982 m. Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva, (Teisininko kvalifikacija)