spausdinti

Sandra Bliuvaitė-Šulcienė

Asocijuotoji partnerė

Vilnius, Lietuva

+370 5 251 4444; 251 4445

sandra.bliuvaite@tgsbaltic.com

Lietuvių, anglų, rusų

IŠSKIRTINIAI PROJEKTAI

Konsultavo UAB „M.M.M. projektai“ valdomą įmonę UAB „XXT“, parduodant biurų pastatų kompleksą „S7“ Švedijos investicijų bendrovei „Eastnine“. Konsultavo klientą visais su sandoriu susijusiais teisiniais klausimais, įskaitant teisinio patikrinimo atlikimą, sandorio dokumentų rengimą. Šis sandoris, kurio vertė yra 128,3 mln. Eur, – rekordinis biurų segmente Baltijos šalyse (2019);

Teisinės konsultacijos nekilnojamojo turto vystymo bendrovėms žemės sklypų įsigijimo, vystymo ir perleidimo klausimais. Teikiamos kompleksinės teisinės paslaugos, apimančios nekilnojamojo turto įsigijimo, perleidimo bei finansavimo sandorių struktūrizavimą, sandoriams įgyvendinti reikalingų dokumentų (preliminariųjų pirkimo-pardavimo sutarčių, pirmenybės teisės įgyvendinimo, paskolos, pagrindinių pirkimo-pardavimo sutarčių, prievolių įvykdymo užtikrinimo sandorių) rengimą bei atstovavimą derybose su potencialiu pirkėju. Bendra sandorio vertė – virš 39 mln. LTL (2014 – dabar).

Teisinės konsultacijos ikiteisminiame ginče dėl elektros perdavimo linijos specialiojo plano rengimo bei su tuo susijusių servitutų žemės sklypams nustatymo, apėmusios teritorijų planavimo proceso bei teritorijų planavimo dokumento sprendinių teisėtumo, jų atitikimo aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentams bei teisės aktams įvertinimą, skundų valstybės institucijoms parengimą, taip pat derybas dėl taikaus susitarimo sudarymo bei jo sąlygų suderinimo (2013-2014).  

Teisinės konsultacijos dėl ypatingos svarbos energetikos objekto modernizavimo darbų atlikimo. Teisinės paslaugos apėmė specialiųjų rangos sutarties sąlygų parengimą bei derybas su projektą finansuojančia institucija dėl sutarties sąlygų suderinimo. Sandorio vertė viršijo 26 mln. LTL (2013).

Teisinės konsultacijos vienam didžiausių Lietuvos bankų dėl investavimo į nekilnojamojo turto bendroves. Teiktos kompleksinės teisinės paslaugos, apėmusios konsultacijas sandorių struktūrizavimo, rizikų minimizavimo ir kitais susijusiais klausimais, sandorio dokumentų (rėminės sutarties, reikalavimo teisių perleidimo sutarčių ir kitų susijusių sutarčių) parengimą bei atstovavimą derybose dėl sandorių sąlygų suderinimo, taip pat sandorių sudarymo ir vykdymo koordinavimą (2010-2011).

Teisinės išvados parengimas statinių projektavimo ir statybos teisės klausimais užsakovo ginče su rangovu. Teisinė išvada teikta sudėtingais statybos teisės klausimais, tokiais kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijos ir atsakomybė, statinio statybos sustabdymo pagrindai ir tvarka, statinio projekto tvirtinimo ir atsakymo tvirtinti pagrindai ir t.t. (2010-2011).

Teisinės konsultacijos vėjo jėgainių projektavimo ir statybos Baltijos jūroje klausimais, apėmusios teisės norminių aktų, galiojančių ir rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir jų įtakos projekto vystymui įvertinimą, pasiūlymų rengiamam Klaipėdos apskrities teritorijos bendrajam planui parengimą, taip pat išvados dėl projekto vystymo galimybių bei projekto vystymo veiksmų plano parengimą (2008-2011).

PUBLIKACIJOS

 • S. Bliuvaitė-Šulcienė. Parama Vilniaus miesto infrastruktūros plėtrai – kas naujo šioje srityje? // Delfi, 2016 m. balandžio 19 d. 
 • Bliuvaitė S. (2007). Creditors of former owner can become a buyer‘s headache. The Baltic Times
 • Bliuvaitė S. (2007). Priority right. The Baltic Times
 • Bliuvaitė S. (2006). Preliminary or master agreement. The Baltic Times
 • Bliuvaitė S. (2006). Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo ypatumai. Justitia
 • Bliuvaitė S. (bendraautorė) (2006). Preliminarioji sutartis. Justitia

NARYSTĖ

 • Lietuvos 2010 m. advokatūros narė

PROFESINĖ VEIKLA

 • Nuo 2017 m. advokatė advokatų kontoroje TGS Baltic (buvusi TARK GRUNTE SUTKIENE)
 • 2014 - 2017 m. advokatė advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE
 • 2010 - 2014 m. advokatė advokatų profesinėje bendrijoje „Baltic Legal Solutions Lietuva“ 
 • 2006 - 2010 m. advokato padėjėja advokatų profesinėje bendrijoje „Jurevičius, Balčiūnas & Bartkus“ 
 • 2004–2006 m. teisininkė advokatų kontoroje „RhetorR&R“
 • 2002–2003 m. konsultantė VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“

IŠSILAVINIMAS

 • 2006 m. Vilniaus Universitetas, Teisės fakultetas, Vilnius, Lietuva (Teisės magistro diplomas)