spausdinti

FCIArb Vilius Bernatonis

Vadovaujantysis partneris, Energetikos industrijos grupės vadovas

Vilnius, Lietuva

+370 5 251 4444; 251 4445

vilius.bernatonis@tgsbaltic.com

Lietuvių, anglų, rusų

Įtakingiausi ir žinomiausi tarptautiniai teisės žinynai, tokie kaip „The European Legal 500“, „Chambers Global“ ir kt., puikiai vertina Vilių Bernatonį energetikos, bankų ir finansų, tarptautinių ginčų, korporacinės ir komercinės teisės srityse.

TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS

Vieni įtakingiausių ir žinomiausių tarptautinių teisės žinynų „The European Legal 500“, „Chambers Europe“ ir „Chambers Global“, kasmet skelbiantys nepriklausomus advokatų kontorų vertinimus, rekomenduoja Vilių Bernatonį kaip puikų profesionalą energetikos, bankų ir finansų, tarptautinių teisminių ginčų, korporacinės ir komercinės teisės srityse.

IŠSKIRTINIAI PROJEKTAI

Atstovavo Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Shearman & Sterling“ (Paryžiaus biuru) didelio masto arbitražo byloje su Rusijos dujų milžinu „Gazprom“ Arbitražo institute prie Stokholmo prekybos rūmų (SCC). Šią bylą inicijavo Lietuvos Respublika prieš „Gazprom“ dėl 1,5 mlrd. eurų sumos, permokėtos pritaikius nepagrįstus dujų tarifus tiekiant dujas Lietuvai, dėl dujų kainos formulės pakeitimų, kurie buvo atlikti pažeidžiant sutarties dėl nacionalinės dujų bendrovės „Lietuvos dujos“ privatizavimo sąlygas (2012–2016);

Atstovavo Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Shearman & Sterling“ (Paryžiaus biuru) didelio masto arbitražo byloje su Rusijos dujų milžinu „Gazprom“ Nuolatiniame arbitražo teisme pagal UNCITRAL arbitražo taisykles. Šią bylą inicijavo „Gazprom“ prieš Lietuvos Respubliką dėl jos planų išskaidyti „Lietuvos dujos“ dujų pardavimo ir perdavimo veiklos nuosavybę, laikantis Europos Sąjungos skatinimo priversti dominuojančias energetikos bendroves pagerinti prieigą konkurentams (2012–2015);

Atstovavo Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Shearman & Sterling“ (Paryžiaus biuru) didelio masto arbitražo byloje su Rusijos dujų milžinu „Gazprom“ Tarptautiniame arbitražo teisme prie Tarptautinių prekybos rūmų (ICC). Šią bylą inicijavo „Gazprom“ prieš Lietuvos Respubliką dėl investicinio ginčo, susijusio su Kauno termofikacijos elektrinės tarifais (2012–2014);

Atstovauja Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Mannheimer Swartling“ didelio masto byloje su Rusijos dujų milžinu „Gazprom“ Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, kurioje Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kaip smulkusis „Lietuvos dujos“ akcininkas, prašo teismo pradėti „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimą (zondavimą), kad būtų įvertinti įmonės valdymo organų sprendimai dėl dujų kainų politikos (2011–dabar);

Konsultuoja Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorių dėl įvairių elektros perdavimo sistemos infrastruktūros projektų įgyvendinimo, įskaitant dėl strateginių tarpvalstybinių elektros energijos jungčių „LitPol Link“ (strateginės tarpvalstybinės elektros energijos jungties tarp Lietuvos elektros perdavimo sistemos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos) ir „NordBalt“ (strateginės tarpvalstybinės elektros energijos jungties tarp Lietuvos elektros perdavimo sistemos ir Švedijos elektros perdavimo sistemos) įgyvendinimo (2015–dabar);

Atstovavo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriui Vilniaus komercinio arbitražo teisme trijose arbitražo bylose prieš elektros energijos tiekėjus, susijusiose su Elektros balansavimo sutarčių pažeidimu (2012–2014);

Konsultavo AB „Klaipėdos nafta“ ir atstovauja kliento interesams Lietuvoje veikiančiuose ir tarptautiniuose bankuose dėl finansavimo paslaugų teikimo SGD terminalo statybai. Konsultavo klientą dėl projekto įgyvendinimo, įskaitant, dėl projekto struktūrizavimo, išperkamosios nuomos sutarties dėl plaukiojančios suskystintų gamtinių dujų saugyklos su dujinimo įrenginiu sudarymo ir vykstančių konkursų dėl SGD terminalo infrastruktūros statybos darbų pirkimo, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo projekto ir įvairių kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų, taip pat poveikio aplinkai vertinimo klausimais (2011–2014);

Kartu su verslo partneriais „Baker & McKenzie“ teikė teisines konsultacijas klientui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl finansinių paslaugų, susijusių su skolinimusi valstybės vardu ir skolų valdymo. Projekto metu buvo vertinamos galimos alternatyvos valstybei skolintis Vokietijos jurisdikcijoje platinant vyriausybės vertybinius popierius arba sudarant paskolos sutartį; rengti komentarai dėl šių skolinimosi formų skirtumų ir specifikos. Valstybei priėmus sprendimą skolintis Vokietijos rinkoje išleidžiant virš 185 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisiją, atstovavo klientui derybose su LR finansų ministerijos pasirinktu banku platintoju ir teikė teisines konsultacijas dėl sandorio dokumentacijos; parengė teisinę išvadą dėl Lietuvos Respublikos teisinio reguliavimo, susijusio su LR finansų ministerijos teise sudaryti susitarimus dėl vertybinių popierių platinimo bei susitarimų nuostatų įgyvendinimo kilus ginčams (2014);

Atstovavo AB SEB bankui ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui derybose su LKAB „Klaipėdos Smeltė“ ir įmonės pagrindiniu akcininku „Terminal Investment Limited SA“ dėl „Klaipėdos Smeltės“ finansavimo, rengė ir derino visus susijusius finansinius dokumentus (2012–2013); 

Nuolat teikė teisines paslaugas vienam didžiausių Didžiosios Britanijos bankų „The Royal Bank of Scotland“ dėl Lietuvos įmonėms suteiktų sindikuotų paskolų restruktūrizavimo. Analizava finansinius dokumentus, rengia paskolų užtikrinimo sutartis (2011–2014);

Nuolat konsultavo VĮ „Ignalinos atominė elektrinė” bei Lietuvos Respublikos ministerijas derybose su Europos Komisija, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku bei donorų konferencija dėl elektrinės eksploatacijos sustabdymo finansavimo bei santykiuose su rangovu „GNS-Nukem“ (2009–2014);

Teikė konsultacijas Europos investicijų bankui dėl finansų inžinerijos priemonių JESSICA ir JEREMIE programos vykdymo Lietuvoje, rengė teisines išvadas, atstovavo santykiuose su Lietuvos valstybinėmis institucijomis bei projekto partneriais. Parengė pirmą Europoje standartinę veiklos sutartį, pagal kurią klientas įgyvendina JESSICA programą, suteikdamas Lietuvoje veikiantiems bankams lėšas, kurios turi būti panaudojamos suteikiant gyventojams paskolas būsto renovavimo programoms įgyvendinti (2009–2015). 

KITA PATIRTIS

Kaip „Ramboll“ subrangovas, veikiant kartu su advokatų kontora „CMS Cameron McKenna LLC“, paskirtas teikti konsultavimo paslaugas nacionalinei akcinei bendrovei „Naftogaz of Ukraine“ ir Ukrainos Vyriausybei dėl nacionalinio dujų sektoriaus reformos pagal Pasaulio banko organizuojamą viešojo pirkimo procedūrą (projekto identifikavimo numeris: P151927). Kontora teikia konsultavimo paslaugas dėl sisteminio Ukrainos gamtinių dujų sektorių reglamentuojančių įstatymų derinimo su ES trečiuoju energetikos paketu (2015–dabar);

Konsultuoja vieną didžiausių Baltijos valstybėse valstybės kontroliuojamą energijos bendrovių grupę „Lietuvos energija“, UAB dėl Vilniaus ir Kauno centrinio šildymo sektoriaus modernizavimo projektų įgyvendinimo, kurie pripažinti ekonominiais valstybinės svarbos projektais. Įgyvendindama šiuos projektus „Lietuvos energija“, UAB pastatys (atliekomis ir (arba) biokuru kūrenamas) kogeneracines jėgaines dviejuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (2015–dabar);

Sėkmingai apgynė „Swedbank“ investicinės bendrovės „FR&R Invest IGA S.A.“ interesus Lietuvos Aukščiausiajame Teisme nagrinėtame ginče, susijusiame su vienos didžiausių Rytų Europoje alkoholio gamintojų Įmonių grupės „ALITA“, AB kontrolės perėmimu (2015);

Atstovavo Ignlinos Atominei Elektrinei civiliniame ginče su rangovais dėl atlyginimo už rangos darbus priteisimo (2012–2013);

Atstovavo DNB bankui Konkurencijos taryboje tiriant galimą konkurencijos teisės pažeidimą, susijusį su tarpbankinių mokesčių nustatymu bei priimant sprendimą nutraukti tyrimą nesant pažeidimo (2011–2013);

Atstovavo Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynui civiliniame ginče prieš UAB „Pranciškonų rūmai“ dėl sovietmečiu Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacijos (LMTDA) nusavintų pastatų. Po 9 metų bylinėjimosi vienuolyno pastatai, esantys Vilniaus senamiesčio širdyje, grąžinti jų teisėtam savininkui – valstybei (2007–2013);

Teikė teisines paslaugas „Valeant Pharmaceuticals International, Inc.“, vienam didžiausių pasaulyje farmacinių koncernų, susijusias su gautos paskolos užtikrinimu (2012);

Atstovavo Skandinavijos aviacijos kompanijai parduodant orlaivį Lietuvos įmonei. Konsultavo susijusiais Lietuvos teisės klausimais (2012);

Atstovavo „ING Bank“ restruktūrizuojant paskolą, suteiktą pramoninės statybos ir priežiūros srityje veikiančių įmonių grupei. Peržiūrėjo ir atnaujino finansinius dokumentus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų aspektu (2012);

Teikė teisines paslaugas vienai didžiausių farmacijos įmonių pasaulyje, besiverčiančiai generinių, originalių ir biotapačių vaistų kūrimu, gamyba ir platinimu, susijusias su įsiskolinimo tarp grupės įmonių restruktūrizavimu (2012);

Konsultavo Europos Centrinį Banką dėl projekto dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių (TUVP) paskolų lygio duomenų nuostatų taikymo (t. y. išperkamosios nuomos TUVP atveju; paskolos automobiliams įsigyti TUVP atveju ir vartojimo paskolos TUVP atveju) Eurosistemos įkaitų sistemai. Buvo pavesta pritaikyti pagal Europos Sąjungos teisę parengtos TUVP paskolų lygio duomenų atitikimo formą Lietuvos įstatymams (2012);

Konsultavo AB Šiaulių bankas ir jo akcininkus teisinio reglamentavimo dėl AB Šiaulių bankas (didžiausio nacionalinio banko) akcijų paketo įsigijimo klausimais, tarp jų dėl Lietuvos Banko sutikimo dėl akcijų paketo įsigijimo ir privalomo oficialaus siūlymo įgyvendinimo (2012);

Konsultavo „Pontos Group“, šeimos valdomą Suomijos bendrovę, investuojančią į nekilnojamąjį turtą Suomijoje, Baltijos valstybėse bei Rusijoje, dėl paskolos gavimo iš „Nordea Bank Finland Plc“ banko siekiant įsigyti prekybos centrą „Babilonas“ (2011–2012);

Atstovavo didžiausiam užsienio kreditoriui, „Snecma Service Brussels“ AB „flyLAL-Lithuanian airlines“ bankroto byloje (2009–2012);

Atliko dujų sektoriaus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo galimybių analizę, parengė ES valstybių narių praktikų apžvalgą, parengė analizę apibendrinančią prezentaciją. Papildomai įvertintos galimybės AB „Litgrid“ būti paskirtu dujų perdavimo sistemos operatoriumi (2011);

Atstovavo Nordea Bank Finland plc vadovaujamam sindikatui dėl paskolos, skirtos Baltijos regione veikiančiai farmacijos gamybos įmonių grupei išplėtimo Lietuvoje veikiančios grupės įmonės atžvilgiu (2011);

Rengė Vokietijos banko („Deutsche Bank“) Vokietijos medžio padirbimo bendrovei suteiktos paskolos užtikrinimo dokumentus (2010–2011);

Dalyvavo atliekant AB „Klaipėdos Smeltė“ teisinį patikrinimą siekiant įvertinti esamų sąlygų tinkamumą naujam terminalo projektui vykdyti (2010–2011);

Vienos didžiausių Vokietijos bankų grupės „Hypo“ užsakymu pateikė blogų portfelių aktyvų perkėlimo į Vokietijos vyriausybės įsteigtą blogų paskolų portfelių bendrovę „AidA“ galimų pasekmių teisinę analizę (2010);

Vieno didžiausių Švedijos bankų, valdančių Lietuvoje didžiausią paskolų portfelį, SEB užsakymu atliko kelių reikšmingų skolininkų finansavimo dokumentų analizę (2010);

Atstovavo AB „Swedbank“, vieno didžiausių Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo bankų dukterinei įmonei „FR&R Invest IGA“, dėl paskolos, suteiktos vienai didžiausių alkoholinių gėrimų gamintojų įmonių grupei „Alita“, restruktūrizavimo ir dalies paskolos konvertavimo į bendrovės akcijas (2010);

Analizavo vieno didžiausių pasaulinių bankų „Barclays“ galimybes Lietuvoje įgyvendinti darbuotojų skatinimo planą, suteikiant darbuotojams pinigines premijas ar akcijas (įskaitant galimas mokestines ir socialinio draudimo pasekmes) (2010);

Konsultavo nepriklausomus elektros energijos tiekėjus dėl didmeninės prekybos elektra ir parengė standartinės elektros tiekimo sutarties projektą (2010);

Atstovaudamas „Swedbank“, parengė restruktūrizuojamos bendrovės mokėjimų užtikrinimo susitarimą panaudojant finansinio užtikrinimo susitarimą (2009);

Parengė akcijų platinimo užtikrinimo sutartį dėl Lietuvos agrarinės bendrovės (koncerno) akcijų platinimo atstovaujant „Swedbank“ (2009);

Konsultavo „Swedbank“ kaip pagrindinį platintoją vykdant pirminį viešą akcijų siūlymą. Parengėme akcijų platinimo sutartį, taikomą siūlant akcijas (sutartis taikoma tiek viešam akcijų siūlymui Lietuvoje ir Estijoje, tiek neviešam akcijų siūlymui Jungtinėje Karalystėje ir JAV) ir derėjomės dėl šios sutarties, taip pat peržiūrėjome akcijų pasirašymo sutartį ir visus kitus įmonės dokumentus ir pateikėme komentarus dėl jų. Be to, padėjome „Swedbank“ organizuoti vertybinių popierių siūlymą per kitus Lietuvos bankus (2009);

Atstovavo Belgijos bendrovės, vykdančios prekybinę veiklą Baltarusijoje, dukterinę įmonę pripažįstant Baltarusijos arbitražo teismo sprendimą Lietuvoje (2009);

Atstovavo klientams elektros energetikos veiklos reguliavimo bei Europos Sąjungos teisės reikalavimų įgyvendinimo klausimais (2009);

Konsultavo „Swedbank“ Baltijos šalyse mokesčių, įmonių ir reguliavimo klausimas, susijusiais su beviltiškų paskolų restruktūrizavimu. Taip pat analizavo nurašytų paskolų apmokestinimo tvarką, „Swedbank“ klientų asmens duomenų naudojimo galimybes nepažeidžiant banko saugumo, bankui taikomus apribojimus dėl turto perdavimo, nurašytų paskolų įtaką banko nuosavam kapitalui, galimybes taikiai susitarti dėl išieškojimo iš įkeisto turto ir jo vykdymo kontrolės. Konsultavo dėl pageidaujamos įmonės struktūros pritaikymo pagal privalomus Lietuvos įmonių teisės reikalavimus. Pasiūlė ir konsultavo įgyvendinant „Swedbank“ grupei priklausančios Lietuvos bendrovės „Ektornet“ įmonės valdymo struktūrą (2009);

Peržiūrėjo vieno pirmaujančių Lietuvos bankų AB SEB bankas klientų dokumentų profilius ir pateikė rekomendacijas dėl teisinę riziką keliančių situacijų ištaisymo bei pasiūlė sprendimus dėl kreditorių teisių apsaugos sustiprinimo. (2009);

Atstovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybei arbitražo byloje, kurią inicijavo užsienio investuotojas Tarptautiniame arbitražo teisme prie Tarptautinių prekybos rūmų (2009);

Veikė kaip pagrindinis privataus investuotojo UAB „NDX energija“ teisinis patarėjas rengiant ir vykdant nacionalinės elektros energijos bendrovės „LEO LT“ įsteigimo sandorį (sandorio metu buvo konsoliduota pagrindinė Lietuvos elektros bendrovė „Lietuvos energija“ ir du skirstomųjų tinklų operatoriai „Rytų skirstomieji tinklai“ ir „Vakarų skirstomieji tinklai“. Teikė konsultacijas dėl veiklų atskyrimo ir kitų reguliacinių reikalavimų, nustatytų ES bei nacionalinių teisės aktų (2008);

Kartu su advokatų kontora Clifford Chance, kuri yra viena iš pirmaujančių advokatų kontorų pasaulyje, konsultavo tarptautinius bankų sindikatus, vadovaujamus J.P. Morgan Plc ir ABN AMRO Bank, sindikuotų paskolų ir prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais (2007–2008);

Konsultavo UAB „Pohjola Finance“ (didžiausios Suomijos finansų grupės „Pohjola Bank Group“ narę) atstovus bendrais korporaciniais, įdarbinimo ir mokestiniais klausimais (2008);

Konsultavo nekilnojamojo turto plėtotės bendrovę „Baltic Realty Adviser“ akcijų pirkimo klausimais (2007);

Konsultavo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ sudarant pirmąją istorijoje investicijų sutartį su Baltarusijos Respublika dėl investicijų sumos, viršijančios 350 mln. JAV dolerių (2007);

Atstovavo „DEPFA BANK plc“ dėl ilgalaikių kreditų Kauno miesto savivaldybei (2007);

Atstovavo „Danske bank A/S“ interesams įsigyjant „Sampo Bank plc“ akcijų paketą (2006);

Konsultavo „Euroclear Bank“, vieną didžiausių tarptautinių bankų, teikiančių tarpininkavimo ir atsiskaitymo sistemas bei su jomis susijusias paslaugas, dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose įdiegimo Lietuvoje (2006);

Atstovavo valstybės įmonei „Valstybinis turto fondas“ teismuose ir arbitražo teismuose;

Kaip Lietuvos Respublikos delegatas dalyvavo UNCITRAL darbo grupėje, rengiant rekomendacijas dėl teisės aktų, reglamentuojančių iš įkeitimo/hipotekos kylančius teisinius santykius, buvo išrinktas darbo grupės antrosios sesijos pranešėju (2002–2003).

PUBLIKACIJOS

 • Nepriklausomybė apsimoka! // Valstybė, 2015 11, 85 psl.
 • Vilius Bernatonis, Linda Strause, Aare Tark, Eugenijus Filonovas. Energy Markets in the Baltics (Energetikos rinka Baltijos šalyse)// Straipsnis buvo publikuotas CEE Legal Matters žurnalo 2.3 numeryje, 2015
 • V. Bernatonis, J. Piatina. Investment in Renewable Energy in Lithuania and Other Baltic States: Legislative Update // Expert Guide – Overview of the Nordic and Baltic Region, 2013 m. lapkričio mėn. 
 • Verslo ginčai: sprendimo būdai // Verslo žinios, 2006 m. birželio 9 d.

NARYSTĖ

 • Atestuotų arbitrų instituto (angl. The Chartered Institute of Arbitrators) aukščiausios kvalifikacijos narys (angl. Fellow), Baltijos šalių skyriaus vadovas
 • Tarptautinio arbitražo instituto (angl. The International Arbitration Institute) korespondentas
 • Lietuvos advokatūros narys
 • Tarptautinės advokatų asociacijos narys

PROFESINĖ VEIKLA

 • Nuo 2018 m. Vadovaujantysis partneris advokatų kontoroje TGS Baltic
 • Nuo 2017 m. partneris, Bankų ir finansų praktikos grupės vadovas advokatų kontoroje TGS Baltic (buvusi TARK GRUNTE SUTKIENE)
 • 2009 - 2017 m. partneris, Bankų ir finansų praktikos grupės vadovas advokatų kontoroje  TARK GRUNTE SUTKIENE (buvusi Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai)
 • 2008 - 2009 m. valdybos narys nacionalinėje elektros energijos bendrovėje LEO LT, AB
 • 2006 - 2008 m. partneris, Bankų ir finansų praktikos grupės vadovas advokatų kontoroje Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai
 • 2003 - 2006 m. Bankų ir finansų praktikos grupės vadovas advokatų kontoroje Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai 
 • 1999 - 2003 m. teisininkas valstybės įmonėje Valstybės turto fondas

IŠSILAVINIMAS

 • 2018 m. IESE Business School tarptautinio verslo administravimo magistro laipsnis
 • 2012–2013 m. Atestuotų arbitrų instituto (angl. The Chartered Institute of Arbitrators) tarptautinio arbitražo diplomas
 • 2000–2012 m. įvairūs kursai bei seminarai sutarčių teisės ir tarptautinio komercinio arbitražo klausimais
 • 2000 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (teisės magistro laipsnis)