Asta Šamulevičiūtė
Dr.

Asta Šamulevičiūtė

Teisininkė
Vilnius, Lietuva
 • Apie

  Dr. Asta Šamulevičiūtė yra TGS Baltic advokatė, maisto teisės ekspertė, praktikė, turinti tiek mokslinės, tiek akademinės patirties. Asta tarptautiniams ir vietiniams maisto tvarkymo subjektams teikia konsultacijas maisto teisės klausimais, pavyzdžiui, dėl maisto saugos klausimų (pareigų, atšaukimo iš rinkos, susigrąžinimo iš vartotojų, kt.), licencijavimo reikalavimų, maisto ženklinimo ir reklamos, informacijos apie maistą teisinio vertimo, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimų, padeda jiems komunikuojant su kompetentingomis institucijomis, atstovauja teismuose.

 • Išskirtiniai projektai
  • Dėstė Gyvūnų gerovės apsaugos ir Maisto teisės dalykus Bioteisės magistrantūros studijų studentams

  • Buvo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcijos komisijos narė

   Buvo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcijos komisijos narė, atsakinga už korupcijos prevencijos klausimus (Korupcijos prevencijos programos projekto, šios programos įgyvendinimo priemonių plano projekto rengimą, teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, korupcijos prevencijos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sistemoje analizę, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą, korupcinio pobūdžio skundų nagrinėjimo organizavimą, informacijos teikimą kitoms kompetentingoms institucijoms ir kt.).

  • Buvo Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje narė

   Buvo Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje narė, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos komisijų valstybės tarnautojų tarnybiniams nusižengimams tirti nare.

  • Atstovavo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

   Atstovavo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai teismuose nagrinėjant administracines bylas maisto teisės srityje.

  • Rengė ir (ar) dalyvavo rengiant teisės aktų projektus

   Rengė ir (ar) dalyvavo rengiant teisės aktų projektus, rengė procesinius ir kitus dokumentus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos klausimais.

  • Rengė teisės aktų projektus

   Rengė teisės aktų projektus pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetenciją, susijusius su euro įvedimu (prekių ir paslaugų kainų nurodymo priežiūros srityje).

  • Dalyvavo teikiant pastabas ir pasiūlymus

   Dalyvavo teikiant pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pakeitimo įstatymų projektams.

  • Organizavo ir vedė mokymus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriams

   Organizavo ir vedė mokymus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriams Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų tyrimo klausimais.

  • Rengė Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo projektą

  • Dalyvavo rengiant Maisto papildų aprašo projektą

   Dalyvavo rengiant Maisto papildų, eksportuojamų į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo projektą.

  • Teikė konsultacijas Maisto papildų gamintojų asociacijai

   Teikė konsultacijas Maisto papildų gamintojų asociacijai maisto papildų teisinio reglamentavimo srityje.

  • Teikė konsultaciją dėl informavimo apie maisto papildus strategijos Baltijos šalyse

  • Konsultavo maisto papildų platintoją

   Konsultavo maisto papildų platintoją dėl jo maisto papildų reklaminės medžiagos atitikties teisės aktų reikalavimams.

  • Teikė konsultacijas pasaulyje žinomo natūralaus mineralinio vandens importuotojui

   Teikė konsultacijas pasaulyje žinomo natūralaus mineralinio vandens importuotojui dėl ženklinimo, reklamos, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo.

  • Konsultavo tarptautinį maisto produktų gamintoją ir platintoją

   Konsultavo tarptautinį maisto produktų gamintoją ir platintoją jo produktų atšaukimo iš Baltijos šalių rinkos klausimais.

  • Teikė konsultaciją dėl energinių gėrimų ženklinimo ir reklamos reikalavimų

  • Teikė konsultacijas įmonėms, joms rengiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymui

  • Teikė konsultacijas maisto papildų ir (ar) kosmetikos gaminių platintojams

   Teikė konsultacijas maisto papildų ir (ar) kosmetikos gaminių platintojams maisto produktų ir kosmetikos gaminių, kurių sudėtyje yra kanapių dalių ir (ar) kanapių produktų ar gaminių, įskaitant kanabidiolio, teisinio reguliavimo klausimais.

  • Teikia konsultacijas maisto importuotojui maisto saugos klausimais

  • Teikia konsultacijas platintojui

   Teikia konsultacijas platintojui dėl visame pasaulyje žinomo prekių ženklo kavos ženklinimo.

  • Teikia konsultacijas tarptautiniam maisto gamintojui ir platintojui

   Teikia konsultacijas tarptautiniam maisto gamintojui ir platintojui maisto ir pašarų teisės klausimais, įskaitant maisto ir gyvūnų augintinių ėdalo ženklinimą ir reklamą, prekybą maistu vaistinėse.

  • Teikia konsultacijas Coca-Cola

   Teikia konsultacijas Coca-Cola maisto, įskaitant ženklinimą, teisinio reguliavimo klausimais.

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2017
  Teisininkė, advokatė, advokatų kontora TGS Baltic
  2016 – 2017
  Teisininkė, advokatų kontora TGS Baltic
  2010 – 2017
  Lektorė, Mykolo Romerio universitetas
  2012 – 2016
  Vyriausioji specialistė, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
  2008 – 2011
  Referentė, Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Bioteisės katedra

  Išsilavinimas

  2015
  Mykolo Romerio universitetas, socialinių mokslų srities teisės krypties mokslo daktaro laipsnis
  2010
  Mykolo Romerio universitetas, teisės magistro laipsnis
  2008
  Mykolo Romerio universitetas, teisės bakalauro laipsnis

  Narystė

  Lietuvos advokatūra
  Maisto teisės profesionalų tinklas (Food Lawyers’ Network)

  Stažuotės / kursai

  Stažuotė Bairoito universiteto Vokietijos ir Europos Sąjungos maisto teisės tyrimų centre (Vokietijoje)
  Stažuotė Europos Parlamente (Belgijoje)
  Mokymai „Maisto sudėtis ir informacija“ bei „RVASVT principai ir auditas“ pagal Europos Komisijos iniciatyvą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ (angl. Better Training for Safer Food)
 • Publikacijos
  • VŽ paaiškina: ar klientus restorane gali aptarnauti darbuotojai, nemokantys valstybinės kalbos - Verslo žinios, 2019 m. gegužė
  • Rusiškai klientus Rygoje aptarnavusiam „Grill London“ – nemalonumai - Verslo žinios, 2019 m. gegužė
  • „Influenceriai“ apie maistą: kodėl reklama neribojama? - DELFI portalas M360, 2018 m. lapkritis
  • Be draudimų – nė iš vietos: ir vėl akiratyje maisto papildai - Verslo žinios, 2017 m. gegužė
  • Maisto papildams – nauji ribojimai - Verslo žinios, 2017 m. sausis
  • Informacijos apie maistą teikimas vartotojams: teisinis reguliavimas, aiškinimas ir taikymas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). - Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015
  • Vartotojo koncepcijos pokyčiai informacijos apie maistą teikimo srityje. SOCIN 2013: international interdisciplinary conference on social innovations “Social innovations: theoretical and practical insights”: conference abstracts. - Vilnius: Mykolas Romeris University, 2013, p. 39–40
  • Atsakomybė maisto teisėje: tinkamo subjekto ir jo rūpestingumo pareigos nustatymo problema. Sveikatos politika ir valdymas - 2013, 1(5): 188–209
  • Informacijos apie maistą teikimo vartotojams teisiniai aspektai. Sveikatos politika ir valdymas - 2012, 1(4): 196–220