Augustinas Razumas

Augustinas Razumas

Vyresnysis teisininkas
Vilnius, Lietuva

Praktikos sritys

Industrijos

 • Apie

  Augustinas Razumas yra TGS Baltic vyresnysis teisininkas sukaupęs 10 metų teisinio darbo patirtį bei specializuojasi energetikos, įmonių, konkurencijos, ES teisės bei kitose susijusiose srityse. Augustinas turi teisės ir ekonomikos magistro laipsnius, kuriuos jis įgijo Vilniaus Universitete o taip pat yra mokslinių ir kitų publikacijų autorius, kurios daugiausiai yra susijusios su energetikos bei konkurencijos teisės sritimis. Prieš prisijungdamas prie advokatų kontoros TGS Baltic, Augustinas keletą metų dirbo Baltijos šalyse lyderiaujančioje, advokatų kontoroje bei strateginės svarbos bendrovėje „Lietuvos energija“ (dabartinis pavadinimas „Lietuvos energijos gamyba“), kur įgijo vertingos energetikos, įmonių ir konkurencijos teisės patirties. Savo praktikoje Augustinas yra konsultavęs tokias bendroves kaip Hitachi, General Electric, Statoil Fuel&Retail, Orlen Lietuva, Lietuvos energija, Fortum, Danpower, Kauno termofikacijos elektrinė, Dujotekana, Bomin Linde LNG, Klaipėdos nafta, Vilniaus Šilumos Tinklai ir daugelį kitų. Šiuo metu Augustinas konsultuoja tiek Lietuvos, tiek ir užsienio šalių viešojo ir privataus kapitalo bendroves komercinės teisės, energetikos, viešosios teisės klausimais, taip pat atstovauja šioms bendrovėms derybose bei teismuose.

 • Išskirtiniai projektai
  • 11.12.2020

   TGS Baltic atstovauja Alytaus šilumos tinklams ir Alytaus miesto savivaldybei teisminiame ginče prieš „Litesko“

   TGS Baltic konsultuoja Alytaus šilumos tinklus ir Alytaus miesto savivaldybę vykstančiame teisminiame procese kompensacijų klausimais po išnuomotos šilumos ir elektros infrastruktūros susigrąžinimo iš UAB „Litesko“ 2019 m.

   Daugiau
  • 21.05.2020

   TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR obligacijų programą ir pagal ją išplatinant 300 mln. EUR emisiją

   TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. EUR obligacijų emisiją.

   Daugiau
  • 21.05.2019

   TGS Baltic konsultuoja UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“

   TGS Baltic konsultuoja UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupės narę UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ Europos Sąjungos Bendrojo Teismo iškeltoje valstybės pagalbos byloje, kurioje ginčijamas Europos Komisijos sprendimas patvirtinti valstybės pagalbą kogeneracinės jėgainės statybai Vilniuje.

   Daugiau
  • 06.01.2019

   TGS Baltic – vienintelis didžiausio Baltijos šalių vėjo jėgainių parkų vystytojo „4energia“ teisinis patarėjas

   TGS Baltic, kaip vienintelis didžiausio Baltijos šalių vėjo jėgainių parkų vystytojo „4energia“ teisinis patarėjas, nuo 2005 m. konsultuoja klientą visais teisiniais aspektais, susijusiais su kelių vėjo jėgainių parkų plėtra Vakarų Lietuvoje. 

   Daugiau
  • 16.12.2018

   TGS Baltic konsultuoja dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimo projektų įgyvendinimo

   TGS Baltic toliau konsultuoja vieną didžiausių valstybės kontroliuojamų energetikos įmonių grupę UAB „Lietuvos energija“ Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimo projektų, kurie yra pripažinti kaip nacionalinės svarbos, įgyvendinimo klausimais. 

    

   Daugiau
  • 01.07.2018

   Konsultavo „Lietuvos energija“, UAB

   Konsultavo „Lietuvos energija“, UAB, tvirtinant padidintą iki 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. EUR obligacijų emisiją, taip pat įtraukiant obligacijas į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius. Tai – pirmoji tarptautinių žaliųjų obligacijų emisija, įvykdyta Centrinės ir Rytų Europos emitento.

  • 21.05.2020

   TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR obligacijų programą ir pagal ją išplatinant 300 mln. EUR emisiją

   TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. EUR obligacijų emisiją. Išplatintos obligacijos įtrauktos į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje ir Nasdaq Vilnius. Baltijos regiono investuotojai įsigijo apie 24% emisijos.

  • Atstovauja vienai iš didžiausių pasaulyje žaliavų prekybos bendrovių

   Atstovauja vienai iš didžiausių pasaulyje žaliavų prekybos bendrovių dėl klausimų, susijusių su gamtinių dujų bei kitų energetikos išteklių rinka, šių produktų importu bei eksportu, kitais susijusiais reguliavimo klausimais.

  • Konsultavo bei teikė išvadas Lietuvos oro uostai, VĮ

   Konsultavo bei teikė išvadas Lietuvos oro uostai, VĮ dėl neteisėtos valstybės pagalbos bei kitų susijusių klausimų.

  • Konsultavo bei teikė teisines išvadas General Electric bendrovei

   Konsultavo bei teikė teisines išvadas General Electric bendrovei bei jos filialui Lietuvoje įvairiais teisiniais klausimais, susijusiais su energetikos objektų statyba bei priežiūra, darbuotojų atestavimu.

  • Teikė teisines paslaugas vienai iš didžiausių daugiabučių namų priežiūros bendrovių

   Teikė teisines paslaugas vienai iš didžiausių daugiabučių namų priežiūros bendrovių įvairiais teisiniais klausimais bei rengė skundą Europos Komisijai, susijusį su Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties ES teisės normoms vertinimu.

  • Vienos iš didžiausių elektros ir šilumos energijos gamintojų vardu

   Vienos iš didžiausių elektros ir šilumos energijos gamintojų vardu rengė bei teikė skundą Europos Komisijai dėl valstybinio reguliavimo klausimų atitikties ES teisės aktų reikalavimams.

  • Konsultavo Hitachi bendrovę

   Konsultavo Hitachi bendrovę dėl Visagino atominės elektrinės projekto įgyvendinimo Lietuvoje.

  • Atstovavo Lietuvoje veikiantiems didžiausiems degalinių tinklams

   Atstovavo Lietuvoje veikiantiems didžiausiems degalinių tinklams bei teikė teisines konsultacijas dėl valstybinio reguliavimo klausimų.

  • Teikia konsultacijas Lietuvos energija, UAB

   Teikia konsultacijas Lietuvos energija, UAB dėl klausimų, susijusių su Vilniaus ir Kauno miestuose vykdomais kogeneracinių elektrinių projektais, įvairiais kitais teisiniais klausimais.

  • Atstovauja Vilniaus šilumos tinklai, AB

   Atstovauja Vilniaus šilumos tinklai, AB Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo instituto arbitraže pagal ieškovų Veolia Environnement S.A. ir Vilniaus Energija, UAB pareikštą ieškinį dėl Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutarties vykdymo.

  • Atstovauja Lietuvos Respublikai

   Atstovauja Lietuvos Respublikai Vašingtono tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID) pagal ieškovo Veolia Environnement S.A. ir kitų ieškovų pareikštą ieškinį Lietuvos Respublikai.

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2017
  Vyresnysis teisininkas, advokatas, advokatų kontora TGS Baltic
  2016 – 2017
  Vyresnysis teisininkas, advokatas, advokatų kontora TGS Baltic
  2014 – 2016
  Vyresnysis teisininkas, advokatas, advokatų kontora SORAINEN
  2010 – 2014
  Vyresnysis teisininkas, Lietuvos energijos gamyba, AB
  2007 – 2010
  Vyresnysis teisininkas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

  Išsilavinimas

  2011
  Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, ekonomikos magistro laipsnis
  2007
  Vilniaus universiteto Teisės fakultetas teisės magistro laipsnis

  Narystė

  Lietuvos advokatūra
 • Publikacijos
  • Legal aspects of EU energy regulation. The Consolidation of Energy Law across Europe. 2nd edition. Lithuanian chapter - 2016, Oxford University Press