Ieva Povilaitienė
Dr.

Ieva Povilaitienė

Partnerė, Darbo teisės specializacijos grupės vadovė
Vilnius, Lietuva

Vienas įtakingiausių ir žinomiausių tarptautinių teisės žinynų "Chambers and Partners", kasmet skelbiantis nepriklausomus advokatų kontorų reitingus, rekomenduoja Ievą kaip puikią profesionalę darbo teisės srityje 

 • CHAMBERS Europe
 • Apie

  Ieva Povilaitienė yra TGS Baltic partnerė, per daugiau nei 20 metų teisinio darbo yra sukaupusi didelę patirtį korporacinės, įmonių susijungimų ir įsigijimų, intelektinės nuosavybės teisės srityse ir bylinėjantis. Ji konsultuoja visais kasdieniais su darbo santykiais susijusiais klausimais ir taip pat dalyvauja konsultuojant gerai žinomus vietos ir užsienio klientus, kaip antai, Ignalinos atominė elektrinė, „Stora Enso Packaging“, „Mars“, nacionalinis radijo ir televizijos transliuotojas LRT, „Skandia“, „DS Smith Packaging“, SBA (vienas didžiausių Lietuvos koncernų, kurio veikla apima keturias veiklos sritis – baldai, apranga, verslo centrai ir investicijų valdymas), „PKN Orlen“, „Biotechpharma“ ir kt. Taip pat pažymėtina, kad Ieva yra įrašyta į darbo arbitražo arbitrų ir tarpininkų sąrašą.

  Ieva turi daktaro laipsnį (darbo teisė). Ji taip pat yra socialinio modelio, kuris yra naujojo Lietuvos darbo kodekso dalis, bendraautorė. Ieva yra įvairių tarptautinių straipsnių ir publikacijų darbo teisės tema autorė. Ji dėsto Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedroje (darbo teisė).

 • Išskirtiniai projektai
  • 16.11.2022

   TGS Baltic sėkmingai gynė vienos didžiausių finansų įstaigų lietuvoje interesus

   TGS Baltic komanda sėkmingai apgynė vienos didžiausių finansų įstaigų Lietuvoje interesus buvusio darbuotojo iškeltoje byloje dėl atsiskaitymo po atleidimo iš darbo. Darbuotojo reikalaujama suma siekė virš  215 000 EUR.

   Daugiau
  • 01.04.2022

   TGS Baltic pirmosios instancijos teisme sėkmingai apgynė darbuotojų grupės interesus prieš „Ryanair“

   10 buvusių „Ryanair“ darbuotojų buvo neteisėtai atleisti. Darbdavys, vykdęs verslo dalies perdavimą, nepasiūlė darbuotojams pereiti tomis pačiomis darbo sąlygomis pas naująjį darbdavį (verslo perėmėją), bet nusprendė atleisti darbuotojus dėl perteklinės darbo funkcijos. Darbuotojams, kaip orlaivių palydovams, nebuvo suteiktos ir pailgintos atostogos dirbant „Ryanair“.

   Daugiau
  • 15.12.2021

   TGS Baltic sėkmingai atstovavo Biorro interesams nesąžiningos konkurencijos byloje

   Sėkmingai apgynėme „Biorro“, pažangiais biotechnologiniais produktais prekiaujančios įmonės interesus tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismuose. 

   Daugiau
  • 27.10.2021

   TGS Baltic konsultavo „Audimą“, atskiriant verslus ir įsteigiant nekilnojamo turto valdymo bendrovę

   Konsultavome sportinių ir aktyvaus laisvalaikio drabužių gamintoją „Audimą“, atskiriant gamybos ir prekybos veiklas vykdančias įmones bei įsteigiant nekilnojamo turto valdymo bendrovę.

   Daugiau
  • 23.07.2021

   TGS Baltic konsultavo „Light Conversion“ parduodant 25 proc. akcijų „7-Industries“

   Konsultavome „Light Conversion“, vieno pasaulyje pirmaujančių femtosekundinių lazerių gamintojų, steigėjus parduodant 25 proc. akcijų Izraelio šeimos biurui „7-Industries“.

   Daugiau
  • 05.04.2019

   TGS Baltic padėjo Lietuvos policijai laimėti bylą su profesinėmis sąjungomis ir taip apginti struktūrinės pertvarkos sprendimus

   TGS Baltic advokatai Dr. Ieva Povilaitienė ir prof. Valentinas Mikelėnas atstovavo Lietuvos Respublikos policiją byloje su profesinėmis sąjungomis, vienijančiomis policijos pareigūnus ir reikalavusiomis panaikinti struktūrinės pertvarkos sprendimus dėl tariamai nesilaikytų Darbo kodekse numatytų darbuotojų informavimo ir konsultavimo reikalavimų. Pertvarka siekta sujungti kriminalinės ir viešosios policijos padalinius, siekiant efektyvinti policijos darbą.

    

   Daugiau
  • 02.02.2018

   TGS Baltic parengė akcijų opcionų planą „Hostinger“

   TGS Baltic parengė akcijų opcionų planą prieglobos paslaugų teikėjui UAB „Hostinger“, turinčiam dukterinių bendrovių Brazilijoje ir Indonezijoje. Akcijų opcionų planas bus taikomas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose UAB „Hostinger“ dukterinėse bendrovėse Brazilijoje ir Indonezijoje dirbantiems darbuotojams skatinti.

  • Buvo darbo grupės narė – ekspertė

   Buvo darbo grupės narė – ekspertė. Paslaugos apėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų prioritetinių sričių teisės aktuose įtvirtintų nacionalinės kilmės informacinių įpareigojimų sukeliamos nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo pasiūlymų

   Daugiau
  • Teikė teisines paslaugas atitinkamai bendrovei atliekant esamos dokumentacijos įvertinimą bei dokumentų projektų parengimą darbo teisės klausimais

   Teikė teisines paslaugas atitinkamai bendrovei atliekant esamos dokumentacijos įvertinimą bei dokumentų projektų parengimą darbo teisės klausimais, įskaitant darbuotojų vertinimo, atleidimo, drausminės atsakomybės taikymo tvarkų, pareiginės instrukcijos, darbo sutarties su vadovu, dokumentų dėl struktūros keitimo parengimą, konfidencialumo susitarimo, dokumentų dėl darbuotojų pareigos deklaruoti interesų konfliktą peržiūrą / įvertinimą, konsultacijas dėl naujos struktūros įvedimo, valdymo organų paskyrimo (keitimo) dokumentų rengimą

  • Teikė teisines paslaugas vienam didžiausių Lietuvos gamintojų

   Teikė teisines paslaugas vienam didžiausių Lietuvos gamintojų, gaminančių kartonines pakuotes, ginče, kilusiame dėl darbo užmokesčio išieškojimo. Teisinės paslaugos taip pat apėmė kliento atstovavimą santykiuose su ieškovu ir teisminių ginčų metu

  • Rengė vidinių teisės aktų projektus Lietuvos sveikatos mokslų universitetui

   Rengė vidinių teisės aktų projektus Lietuvos sveikatos mokslų universitetui. Dalyvavimas projekte apėmė darbo santykius reguliuojančių vidinių dokumentų ir valdymo sričiai priskirtų dokumentų rengimą – valdymo organų rinkimų tvarkų, valdymo organų darbo organizavimo tvarkų ir struktūrinių universiteto padalinių nuostatų parengimą

   Daugiau
  • Rengė užimtumą skatinančių teisės aktų pakeitimų projektus, kurie yra socialinio modelio dalis

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2020
  Partnerė, advokatė, advokatų kontora TGS Baltic
  Nuo 2017
  Asocijuotoji partnerė, advokatė, advokatų kontora TGS Baltic
  2014 – 2017
  Vyresnioji teisininkė, advokatė advokatų kontora Tark Grunte Sutkiene
  2013 – 2014
  Teisininkė, advokatė advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“
  2006 – 2013
  Teisininkė, advokato padėjėja, advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“
  Nuo 2002
  Lektorė Vilniaus Universitetas, Teisės fakultetas, Darbo teisės katedra
  2000 – 2006
  Vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Privatinės teisės departamentas
  2000
  Specialistė VĮ Valstybės turto fondas

  Išsilavinimas

  2012
  Vilniaus universitetas (Socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis)
  2000
  Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas (Teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis, prilygintas teisės magistro laipsniui)

  Narystė

  Lietuvos Respublikos darbo teisės ginčų arbitrė
  Lietuvos advokatūra
  Darbo rinkos reguliavimo darbo grupė (Saulėtekio komisija)
 • Publikacijos
  • 2019 Global Employment year in review: Lithuania - 2020, p. 27-28
  • ES Teisingumo Teismas: darbdavys privalo pritaikyti darbo vietą neįgaliesiems - Teisė Pro, 2019 m. rugsėjis
  • Verslas išbando darbuotojo atleidimą dėl nepasiektų rezultatų - Verslo žinios, 2017 m. lapkritis
  • Darbo kodeksas: algos neaugs, skausmingų ginčų daugės - Verslo žinios, 2017 m. gegužė
  • Teisininkė apie darbo kodeksą: nebūna, kad ir vilkas sotus, ir avys sveikos - TV3 žinios, 2016 m. rugsėjis
  • Socialiniame modelyje neliko kvitų namų ūkiams – politikams pasirodė per brangu - Verslo žinios, 2016 m. liepa
  • Povilaitienė I. Atliekančių laisvės atėmimo bausmę asmenų darbas: pareiga ar teisė. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų bausmių vykdymo problematikai, rinkinys „Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje“ - p. 117-132, 2010
  • Povilaitienė I. Age Discrimination Law in Europe. Ed. By Bokum N., Flangan T., Sands R., von Steinau-Steinruck R. Wolters Kluwer publishing, Netherlands - 2009
  • Povilaitienė I. Lithuania: Redundancy Law in Europe. Ed.by M.van Kaampen, L.Patmore, M.Ruley and R. von Steinau-Steinruck. Walter Kluwer publishing, the Netherlands - 2008
  • Povilaitienė I., Jurevičius R. Arbeitsrecht in Litauen. Arbeitsrecht in Europa. Herausgegeben von Henssler M. ind Braun A. - 2007
  • Povilaitienė I. Valstybės tarnyba: kai kurios atskyrimo nuo darbo teisinių santykių ir darbo įstatymų taikymo ribų nustatymo problemos Lietuvoje - m.d. „Teisė“, T. 53, 2004