Paulius Zapolskis
Dr.

Paulius Zapolskis

Partneris, Energetikos industrijos grupės vadovas
Vilnius, Lietuva

Įtakingiausias ir žinomiausias tarptautinis teisės žinynas The European Legal 500 reitingavo Paulių kaip Naujosios kartos teisininką energetikos srityje

 • LEGAL 500
 • ILFR1000
 • Apie

  Paulius Zapolskis yra TGS Baltic partneris turintis daugiau nei 17 metų teisinio darbo patirties. Paulius specializuojasi energetikos, komercinių sutarčių, tarptautinio komercinio arbitražo ir kitose susijusiose srityse. Belgijos Gento universitete Paulius yra įgijęs teisės magistro (LL.M) laipsnį Europos ir lyginamosios teisės srityje, taip pat yra apgynęs daktaro disertaciją sutarčių teisės srityje. Paulius taip pat yra stažavęsis įvairiose Vakarų akademinėse ir kitose institucijose, įskaitant akademinę stažuotę Liucernos universitete (Šveicarija) bei stažuotę Europos Komisijoje (Briuselyje). Paulius konsultuoja viešojo ir privataus sektoriaus bendroves komercinės teisės, viešosios teisės klausimais, taip pat atstovauja šias bendroves derybose ir tarptautiniame komerciniame arbitraže. Paulius teikia teisines konsultacijas naftos ir dujų (įskaitant SGD) sektoriaus klausimais, ilgalaikių tiekimo sutarčių, projektų plėtros reguliaciniais klausimais, taip pat konsultuoja atsinaujinančių energijos išteklių projektų vystytojus ir gamintojus.

 • Išskirtiniai projektai
  • 05.10.2023

   EK patvirtino 193 mln. eurų vertės Lietuvos valstybės pagalbos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti

   TGS Baltic atstovavo klientą siekiant gauti Europos Komisjos patvirtinimą dėl 193 mln. eurų vertės Lietuvos valstybės pagalbos schemos jūros vėjo elektrinių parkams remti. Šia valstybės pagalbos schema siekiama paskatinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, kaip numatyta Žaliojo kurso pramonės plane.

   Daugiau
  • 15.02.2022

   TGS Baltic konsultavo vieną iš pirmaujančių Europos atsinaujinančios energetikos bendrovių „Green Genius“ įsigyjant 85 MW vėjo elektrinių parką Lietuvoje

   Konsultavome tarptautinę atsinaujinančios energetikos bendrovę „Green Genius“ pasirašant 100% akcijų įsigijimo sutartį bendrovėje, turinčioje teisę vystyti 85 MW vėjo elektrinių parką Jurbarko rajone.

   Daugiau
  • 21.05.2019

   TGS Baltic konsultuoja UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“

   TGS Baltic konsultuoja UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupės narę UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ Europos Sąjungos Bendrojo Teismo iškeltoje valstybės pagalbos byloje, kurioje ginčijamas Europos Komisijos sprendimas patvirtinti valstybės pagalbą kogeneracinės jėgainės statybai Vilniuje.

   Daugiau
  • 02.05.2019

   Vilniaus miesto šilumos tiekimo infrastruktūros perdavimas

   2002 m. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išnuomojo Vilniaus miesto šilumos ir elektros energijos gamybos infrastruktūrą UAB „Vilniaus energija“ 15 metų laikotarpiui. Išnuomota infrastruktūra buvo sudaryta iš kelių elektrinių ir visos pagalbinės infrastruktūros.

   Daugiau
  • 06.01.2019

   TGS Baltic – vienintelis didžiausio Baltijos šalių vėjo jėgainių parkų vystytojo „4energia“ teisinis patarėjas

   TGS Baltic, kaip vienintelis didžiausio Baltijos šalių vėjo jėgainių parkų vystytojo „4energia“ teisinis patarėjas, nuo 2005 m. konsultuoja klientą visais teisiniais aspektais, susijusiais su kelių vėjo jėgainių parkų plėtra Vakarų Lietuvoje. 

   Daugiau
  • 16.12.2018

   TGS Baltic konsultuoja dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimo projektų įgyvendinimo

   TGS Baltic toliau konsultuoja vieną didžiausių valstybės kontroliuojamų energetikos įmonių grupę UAB „Lietuvos energija“ Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimo projektų, kurie yra pripažinti kaip nacionalinės svarbos, įgyvendinimo klausimais. 

    

   Daugiau
  • 01.07.2018

   Konsultavo „Lietuvos energija“, UAB

   Konsultavo „Lietuvos energija“, UAB, tvirtinant padidintą iki 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. EUR obligacijų emisiją, taip pat įtraukiant obligacijas į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius. Tai – pirmoji tarptautinių žaliųjų obligacijų emisija, įvykdyta Centrinės ir Rytų Europos emitento.

  • TGS Baltic Europos Komisijai parengė studiją apie Europos Sąjungoje draudimo sutartims taikytiną teisę

   Studija buvo reikalinga pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.  593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 27 straipsnį, siekiant svarstyti galimus reglamento pakeitimus.

   Daugiau
  • Atstovavo vienai didžiausių Lietuvos statybos įmonių

   Atstovavo vienai didžiausių Lietuvos statybos įmonių ICC Tarptautinio arbitražo teisme. Ginčas susijęs su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu

  • Rengė teisinio eksperto išvadą ICSID byloje Nr. ARB/05/8 „Parkerings-Compagniet AS“ prieš Lietuvos Respubliką

  • Atstovavo klientui ginče ICC Tarptautinio arbitražo teisme

   Atstovavo klientui ginče ICC Tarptautinio arbitražo teisme dėl inžinierinių darbų, pirkimų ir statybos sutarties (EPC sutarties) vykdymo statant Selektyvųjį vandenilio įrenginį naftos produktų perdirbimo tikslais

  • Atstovavo naftos perdirbimo įmonei Londono tarptautinio arbitražo teisme ginče

   Atstovavo naftos perdirbimo įmonei Londono tarptautinio arbitražo teisme ginče, susijusiame su naftos produktų perdirbimo įrenginių atstatymu ir rekonstrukcija. Ginčo suma viršijo 5 mln. JAV dolerių

  • Atstovavo naftos perdirbimo įmonei ginče

   Atstovavo naftos perdirbimo įmonei ginče pagal įmonės ieškinį Didžiojoje Britanijoje veikiančiam draudimo brokeriui dėl netinkamai suteiktų draudimo brokerio paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių atlyginimo. Byloje pareikšti alternatyvūs reikalavimai, maksimali reikalavimo suma – 137 mln. JAV dolerių, minimali reikalavimo suma – 35 mln. JAV dolerių žalos atlyginimo. Byla buvo užbaigta taikiu susitarimu

  • Teikė teisines konsultacijas UAB LITGAS

   Teikė teisines konsultacijas UAB LITGAS dėl Suskystintų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarties su „Statoil ASA“

  • Teikė teisines konsultacijas UAB „Pamario jėgainių energija“

   Teikė teisines konsultacijas UAB „Pamario jėgainių energija“, susijusias su vieno didžiausių Lietuvoje vėjo elektrinių parko vystymu, planuojama vėjo elektrinių statyba bei elektros linijų tiesimu, taip pat sėkmingai atstovavo klientui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos organizuojamuose skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose

  • Konsultuoja atsinaujinančių energijos išteklių gamintojus

   Konsultuoja atsinaujinančių energijos išteklių gamintojus dėl planuojamų skatinimo (feed-in premium) aukcionų ir vėjo bei saulės energijos parkų vystymo

  • Konsultuoja UAB „Lietuvos energija“ ir jos dukterines įmones veiklos klausimais

   Konsultuoja UAB „Lietuvos energija“ ir jos dukterines įmones veiklos klausimais, įskaitant Vilniaus kogeneracinės jėgainės (biokurą ir komunalines atliekas deginančios CHP elektrinės) vystymo projektą

  • Atstovauja AB „Klaipėdos nafta“

   Atstovauja AB „Klaipėdos nafta“ įvairiais reguliacinės veiklos, naftos ir SGD terminalų veiklos ir susijusiais klausimais, įskaitant laivo-saugyklos įsigijimą ir terminalo ilgalaikio veiklos modelio įgyvendinimą

  • Atstovauja Vilniaus miesto savivaldybei ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“

   Atstovauja Vilniaus miesto savivaldybei ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Stokholmo arbitražo procedūrose prieš Veolia Environnement S.A. ir UAB „Vilniaus energija“ dėl netinkamo šilumos ūkio nuomos sutarties vykdymo ir nuostolių atlyginimo

  • Atstovauja Lietuvos Respublikai Vašingtono tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre

   Atstovauja Lietuvos Respublikai Vašingtono tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID) pagal ieškovo Veolia Environnement S.A. ir kitų ieškovų pareikštą ieškinį Lietuvos Respublikai

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2022
  Partneris, advokatas, advokatų kontora TGS Baltic
  2017 – 2022
  Asocijuotasis partneris, advokatas, advokatų kontora TGS Baltic
  2014 – 2017
  Vyresnysis teisininkas, advokatas, advokatų kontora Tark Grunte Sutkiene
  2012 – 2014
  Teisininkas, advokatas, advokatų profesinė bendrija "Baltic Legal Solutions Lietuva"
  2005 – 2012
  Teisininkas, advokato padėjėjas, advokatų profesinė bendrija "Baltic Legal Solutions Lietuva"
  2005 – 2014
  Lektorius Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra

  Išsilavinimas

  2011 – 2012
  Liucernos universitetas (Šveicarija) | Mykolo Romerio universitetas, teisės krypties daktaro laipsnis
  2009
  Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas (UNIDROIT), Roma, Italija (Stažuotė)
  2009
  Makso Planko Lyginamosios ir tarptautinės privatinės teisės institutas, Hamburgas, Vokietija (Stažuotė)
  2008
  Šveicarijos lyginamosios teisės institutas, Lozana, Šveicarija (Stažuotė)
  2006 – 2007
  Europos Komisija (Briuselis), Vartotojų ir sveikatos apsaugos generalinis direktoratas, Nesąžiningos komercinės praktikos padalinys (Stažuotė)
  2005
  Gento universitetas, Belgija, Teisės fakultetas, Teisės magistro laipsnis (LL.M) diplomas su pagyrimu, Europos ir lyginamosios teisės programa)
  2004
  Lietuvos teisės universitetas, Teisės fakultetas, Teisės bakalauro laipsnis
  2004
  Lietuvos teisės universitetas, Teisės fakultetas, Teisės bakalauro laipsnis
  2003
  Gento universitetas, Belgija, Teisės fakultetas (Studentų mainų programa)

  Narystė

  Lietuvos advokatūra
 • Publikacijos
  • Bublienė, D; Zapolskis, P. Įrodymų atskleidimo procesas (e-atskleidimas) ir duomenų apsauga tarptautiniame arbitraže. Iš Arbitražas. Teorija ir praktika - Vilnius: Justitia, 2015, p. 26-44
  • Žogaitė, I.; Zapolskis, P. Lithuania. Iš Cloud Computing in Eastern Europe. Survey of Regulatory Frameworks - PIERSTONE, Prague, 2014
  • Zapolskis, P. (2014) Sutarties pakeitimas dėl nacionaliniu ir pasauliniu mastu vykusios ekonominės krizės aplinkybių. Iš Privatinės teisės doktrina ir praktika. Liber amicorum Vytautui Pakalniškiui - Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, p. 301-318
  • Girsberger, D; Zapolskis, P. (2012) Esminis sutartinių prievolių pasikeitimas kaip sutarties vykdymo suvaržymo kriterijus (straipsnis anglų kalba, originalus pavadinimas: „Fundamental Alteration of the Contractual Equilibrium under Hardship Exemption“) - Jurisprudence., Nr. 19(1), p. 121-141
  • Zapolskis, P. (2011) Nesąžininga komercinė veikla ir vartotojo ekonominiai interesai. Iš Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje - Konferencijos mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio Universiteto Leidybos centras. p. 65-73
  • Baranauskas, E.; Zapolskis, P. (2009) Aplinkybių pasikeitimo įtaka sutarties vykdymui (straipsnis anglų kalba, originalus pavadinimas: „The Effect of Change in Circumstances on the Performance of Contract”) - Jurisprudence. 4(118), p. 197-216
  • Zapolskis, P. (2009) Sutartis pakeisti labai sunku - Verslo Žinios, Nr. 132, p. 15
  • Zapolskis, P. (2009) Sutarčių pakeitimas šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis (straipsnis anglų kalba, originalus pavadinimas: „The Adjustment of Contracts in the Contemporary Economic Environment“) - The Baltic Times. May 21, p. 6.
  • Baranauskas, E.; Zapolskis, P. (2007) Europos sutarčių teisės derinimas: Europos Komisijos iniciatyvos. Iš Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys - Vilnius: Justitia, p. 7-21
  • Zapolskis, P. (2007) Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva: pranašumas vartotojams ar našta verslui? (straipsnis anglų kalba, originalus pavadinimas: „Unfair Commercial Practices Directive: Advantage for Consumers or Burden for Businesses?“) - The Baltic Times. Nr. 10(555), p. 6