Eglė Masytė

Eglė Masytė

Teisininkė
Vilnius, Lietuva
 • Apie

  Eglė Masytė yra TGS Baltic teisininkė ginčų sprendimo komandoje. Taip pat, Eglė specializuojasi tarptautiniame komerciniame arbitraže – 2018 m. dalyvavo Tarptautinių prekybos rūmų organizuojamuose tarptautinio komercinio arbitražo vasaros kursuose. 2019 m. dalyvavo Willem C. Vis tarptautinio komercinio arbitražo proceso inscenizacijos konkurse, baigė tarptautinę arbitražo teisės akademiją Paryžiuje. Eglė yra įgijusi teisės magistro laipsnį (jos darbas tema „Arbitražo proceso finansavimas pasitelkiant trečiąsias šalis“ buvo nominuotas geriausio magistrinio darbo apdovanojimui).

  Eglė turi patirties atstovaujant klientams kompleksiniuose akcininkų ginčuose, bylose susijusiose su valdymo organų atsakomybe, žalos atlyginimu, priverstinio akcijų pardavimo bylose, juridinio asmens veiklos tyrimuose, arbitražo sprendimų panaikinimo procesuose, statybos rangos ginčuose, nesąžiningos konkurencijos bylose, ginčuose dėl sutarčių vykdymo, skolos priteisimo, viešaisiais pirkimais.

 • Išskirtiniai projektai
  • 11.11.2021

   TGS Baltic sėkmingai atstovavo Šiaulių bankui ginče su Lietuvos banku

   Atstovavome Šiaulių bankui ginče su Lietuvos banku dėl Lietuvos banko paskirtos sankcijos už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

   Daugiau
  • 14.12.2020

   TGS Baltic konsultavo „LTG Infra“, priklausančią „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupei

   Atstovavome „LTG Infra“, didžiausios Baltijos šalyse geležinkelių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinei bendrovei, byloje, kurioje buvo siekiama pagal rangovo ieškinį atlyginti jo patirtus nuostolius.

   Daugiau
  • Dalyvauja atstovaujant ir rengia procesinius dokumentus Maxima grupė, UAB ir Franmax, UAB ginče dėl „Maxima“ koncepcijos pasisavinimo

   Dalyvauja atstovaujant ir rengia procesinius dokumentus Maxima grupė, UAB ir Franmax, UAB ginče dėl „Maxima“ koncepcijos pasisavinimo – konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties saugojimo, pasisavinimo, pasinaudojimo, valdymo organų civilinės atsakomybės taikymo bei 261 mln. Eur žalos atlyginimo.

  • Rengia procesinius dokumentus ir dalyvauja atstovaujant AB Aksa kompleksiniuose civiliniuose ginčuose

   Rengia procesinius dokumentus ir dalyvauja atstovaujant AB Aksa kompleksiniuose civiliniuose ginčuose visų instancijų teismuose dėl valdymo organų civilinės atsakomybės taikymo ir žalos atlyginimo, bylose dėl antstolio veiksmų bei kitų klausimų.

  • Atstovauja AB SEB bankas kompleksiniame ginče dėl žalos atlyginimo

   Atstovauja AB SEB bankas kompleksiniame ginče dėl žalos atlyginimo iš kitų subjektų vadovų, akcininkų ir susijusių asmenų dėl neteisėto turto naudojimo bei su tuo susijusiose bylose.

  • Rengė procesinius dokumentus UAB Kėdainių aruodai

   Rengė procesinius dokumentus UAB Kėdainių aruodai byloje dėl daugiau nei 1 mln. Eur žalos, kilusios dėl bendrovės vadovo neteisėtų veiksmų, atlyginimo.

  • Atstovauja AB Šiaulių bankas administracinėje byloje

   Atstovauja AB Šiaulių bankas administracinėje byloje dėl Lietuvos banko pritaikytos poveikio priemonės – 880 000 Eur baudos už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus.

  • Sėkmingai dalyvavo atstovaujant klientui ir rengė procesinius dokumentus arbitražo teismo sprendimo panaikinimo procese

   Sėkmingai dalyvavo atstovaujant ir rengė procesinius dokumentus vienai iš didžiausių Italijos infrastruktūros, technologinių sistemų ir paslaugų bendrovių arbitražo teismo sprendimo panaikinimo procese prieš vieną iš Lietuvos savivaldybių.

  • Atstovauja AB Lietuvos geležinkeliai ginče dėl nuostolių atlyginimo

   Atstovauja AB Lietuvos geležinkeliai ginče dėl nuostolių atlyginimo. Byloje analizuojama techninė projekto dokumentacija, rizikos tarp šalių paskirstymo, sutarties sąlygų aiškinimo klausimai.

  • Dalyvauja atstovaujant AB Lietuvos geležinkeliai ginče dėl darbų pripažinimo papildomais

   Dalyvauja atstovaujant AB Lietuvos geležinkeliai ginče dėl darbų pripažinimo papildomais, beveik 3 mln. Eur skolos priteisimo. Byloje yra keliami rangos bei FIDIC sutarties sąlygų analizės, rizikos paskirstymo bei kt. klausimai.

  • Dalyvauja atstovaujant Alytaus miesto savivaldybės administraciją statybos rangos ginče

   Dalyvauja atstovaujant Alytaus miesto savivaldybės administraciją statybos rangos ginče dėl nuostolių atlyginimo sudarius sutartį pakeičiančią sutartį. Byloje yra sprendžiami klausimai, susiję su rangos darbų defektais bei nekokybiškai parengta technine dokumentacija.

  • Rengė procesinius dokumentus UAB Magirnis statybos rangos ginče dėl skolos už papildomus darbus priteisimo.

  • Dalyvauja atstovaujant UAB ICECO Assets kasaciniame procese

   Dalyvauja atstovaujant UAB ICECO Assets kasaciniame procese dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos 1 mln. Eur žalos atlyginimo. Byloje yra analizuojami komercinės paslapties teisinės apsaugos, darbuotojų perviliojimo klausimai.

  • Rengė procesinius dokumentus UAB Darnus verslas

   Rengė procesinius dokumentus UAB Darnus verslas byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėto konfidencialios informacijos atskleidimo ir panaudojimo, nuostolių atlyginimo.

  • Sėkmingai dalyvavo atstovaujant ir rengė procesinius dokumentus UAB GlassBaltic

   Sėkmingai dalyvavo atstovaujant ir rengė procesinius dokumentus UAB GlassBaltic ginče dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, kuriame buvo pareikšti reikalavimai dėl klientų, darbuotojų perviliojimo, nuostolių (įskaitant negautą pelną) priteisimo.

  • Dalyvauja atstovaujant klientui kompleksiniame akcininkų ginče

   Dalyvauja atstovaujant klientui kompleksiniame akcininkų ginče – priverstinio akcijų pardavimo byloje, bylose dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

  • Dalyvauja atstovaujant klientei kompleksiniame akcininkų ginče

   Dalyvauja atstovaujant klientei kompleksiniame akcininkų ginče – juridinio asmens veiklos tyrime, administracinių nusižengimų bylose dėl informacijos akcininkei neteikimo bei kt.

  • Rengė procesinius dokumentus AB Klaipėdos nafta

   Rengė procesinius dokumentus AB Klaipėdos nafta civiliniame ginče dėl nuostolių atlyginimo nustačius žemės sklypų servitutus.

  • Dalyvavo rengiant procesinius dokumentus BAB Ūkio bankas civiliniame ginče dėl nuostolių atlyginimo.

  • Rengė procesinius dokumentus arbitražo teismo sprendimo panaikinimo procese.

  • Sėkmingai dalyvavo atstovaujant klientei kasaciniame procese

   Sėkmingai dalyvavo atstovaujant klientei kasaciniame procese dėl negautų pajamų priteisimo iš Lietuvos Respublikos po patirto sveikatos sužalojimo.

  • Dalyvavo atstovaujant ir rengė procesinius dokumentus AB Panevėžio stiklas

   Dalyvavo atstovaujant ir rengė procesinius dokumentus AB Panevėžio stiklas byloje dėl gaminamos produkcijos kokybės standartų, nuostolių atlyginimo.

  • Prisidėjo prie teiktų konsultacijų UAB EPSO-G

   Prisidėjo prie teiktų konsultacijų UAB EPSO-G diegiant gerąją korporatyvinio valdymo praktiką kontroliuojamoje įmonių grupėje.

  • Prisidėjo rengiant studiją Europos Komisijai dėl mažumos akcininkų teisių apsaugos.

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2020
  Teisininkė, advokato padėjėja, advokatų kontora TGS Baltic
  2019 - 2020
  Jaunesnioji teisininkė, advokato padėjėja, advokatų kontora TGS Baltic
  2015 - 2019
  Teisininko padėjėja, advokatų kontora TGS Baltic

  Išsilavinimas

  2019
  Vilniaus universitetas Teisės fakultetas, teisės magistro laipsnis
  2019
  Tarptautinė arbitražo teisės akademija, Paryžius
  2019
  Willem C. Vis tarptautinio komercinio arbitražo proceso inscenizacijos konkurso dalyvė, Viena
  2018
  Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) tarptautinio komercinio arbitražo vasaros kursai, Paryžius
  2018
  Gento universitetas, Belgija

  Narystė

  Tarptautinio jaunųjų arbitrų forumo narė (Young-ICCA)
 • Publikacijos
  • Arbitražo proceso finansavimo fakto atskleidimas kaip priemonė valdyti potencialius interesų konfliktus - Arbitražas: teorija ir praktika (2019 m.)
  • Arbitražo vasaros teisės mokyklos - bendraautorė, Arbitration.ru 8 (12) (2019 m.)
  • Ar teismai pagrįstai konstatavo, kad arbitražiniam susitarimui reikalinga notarinė forma? - teisė.pro (2018 m.)