Gailė Juozapaitytė

Gailė Juozapaitytė

Asocijuotoji partnerė
Vilnius, Lietuva
 • Apie

  Gailė Juozapaitytė yra TGS Baltic asocijuotoji partnerė, savo profesinę veiklą ji pradėjo 2012 m. Gailė neseniai įgijo jau antrąjį savo teisės magistro laipsnį – ji studijavo Harvardo teisės mokykloje, kur gilino savo žinias ir kompetenciją apie bendrosios teisės sistemą, taip pat, be kita ko, stiprino projektų valdymo, kūrybinio mąstymo („design thinking“), ekonomikos ir derybų įgūdžius. Gailė specializuojasi energetikoje, su energetika susijusiose bylose teismuose ir tarptautiniame arbitraže, įskaitant investicinį arbitražą.

  Gailė turi daug patirties nagrinėjant bylas teisme ir arbitraže, ypač turinčias tarptautinį elementą. Gailė (kartu su kitu teisininku) vadovavo komandai, atstovavusiai Vilniaus miesto savivaldybei ir centralizuoto šildymo įmonei bylose su „Veolia Environnement S.A.“ ir UAB „Vilniaus energija“ (centralizuoto šildymo sistemų nuomininke) komerciniame arbitraže, kur savivaldybė reikalauja atlyginti 560 mln. EUR  dydžio nuostolius dėl netinkamo nuomos sutarties vykdymo. Be to, Gailė (kartu su kitu teisininku) vadovauja komandai, atstovaujančiai Lietuvos Respublikai Tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID) Vašingtone (Kolumbijos apygarda) byloje, iškeltoje pagal „Veolia Environnement S.A.“ ieškinį Lietuvos Respublikai. Ji taip pat sėkmingai atstovavo Vilniaus kogeneracinės jėgainės įmonei ginče Europos Teisingumo Teisme. Gailė nuolat atstovauja klientams įvairiuose tarptautiniuose arbitražuose (Stokholmo prekybos rūmų (SCC) arbitraže, Londono tarptautiniame arbitražo teisme (LCIA), Vilniaus komercinio arbitražo teisme ir kt.) ir pataria trečiosiose valstybėse sunkumų turintiems Lietuvos investuotojams dėl investicinio arbitražo.

  Energetikos sektoriuje ji daugiausia dirba teisėkūros klausimais bei energetikos įmonių atitikties reguliaciniams reikalavimams klausimais, įskaitant aplinkos apsaugos reikalavimus. Per pastaruosius 10 metų ji konsultavo klientus daugelyje sandorių ir ginčų, taip pat dalyvavo rengiant energetikos sektoriaus teisės aktus. Tarp ryškesnių pavyzdžių yra tai, kad Gailė konsultavo dėl Vilniaus centralizuoto šildymo sistemų grąžinimo nuomotojui pasibaigus 15 metų trukmės nuomos sutarčiai. Gailė dalyvavo teisėkūros iniciatyvose, skirtose pertvarkyti Lietuvos šildymo sektoriaus reglamentavimą, kurių metu buvo parengtas naujasis Šilumos ūkio įstatymas. Ji taip pat yra dalyvavusi rengiant teisės aktus, skirtus Lietuvoje įgyvendinti trečiąjį ES dujų ir elektros energijos vidaus rinkos teisės aktų rinkinį („trečiąjį energetikos paketą“).

 • Išskirtiniai projektai
  • 02.05.2019

   Vilniaus miesto šilumos tiekimo infrastruktūros perdavimas

   2002 m. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išnuomojo Vilniaus miesto šilumos ir elektros energijos gamybos infrastruktūrą UAB „Vilniaus energija“ 15 metų laikotarpiui. Išnuomota infrastruktūra buvo sudaryta iš kelių elektrinių ir visos pagalbinės infrastruktūros.

   Daugiau
  • TGS Baltic Europos Komisijai parengė studiją apie Europos Sąjungoje draudimo sutartims taikytiną teisę

   Studija buvo reikalinga pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.  593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 27 straipsnį, siekiant svarstyti galimus reglamento pakeitimus.

   Daugiau
  • Teikė teisines konsultacijas dėl pareigos mokėti kompensacijas už VIAP elektros sektoriuje teisėtumo

   Teikė teisines konsultacijas dėl pareigos mokėti kompensacijas už VIAP elektros sektoriuje teisėtumo. Teisinės konsultacijos inter alia apėmė ES elektros energetikos teisės aktų taikymą ir aiškinimą, ES valstybės pagalbos reglamentavimą bei nacionalinės konkurencijos teisės nuostatas, susijusias su viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

  • Teikė teisines konsultacijas vienai didžiausių energetikos bendrovių Lietuvoje

   Teikė teisines konsultacijas vienai didžiausių energetikos bendrovių Lietuvoje viešųjų pirkimų organizavimo klausimais, įskaitant viešųjų pirkimų plano parengimą, konsultacijas dėl viešųjų pirkimų būdų pasirinkimo, pirkimų vykdymo, įskaitant viešojo pirkimo sutarčių peržiūrą.

  • Atliko tyrimą ir pateikė rekomendacijas dėl valstybės pagalbos teikimo kriterijų bei parengtos valstybės pagalbos schemos

   Atliko tyrimą „Valstybės pagalbos priemonių galimi mechanizmai pramonės sektoriams ir pošakiams, kuriems dėl į elektros kainas įtraukiamų su ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų ATL prekybos sistema susijusių išlaidų kyla didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika“. Tyrime detaliai išanalizuotos galimybės teikti valstybės pagalbos priemones nacionaliniams ūkio subjektams, kuriems kyla didelė CO2 nutekėjimo rizika, pateiktos rekomendacijos dėl valstybės pagalbos teikimo kriterijų bei parengtos valstybės pagalbos schemos. Atliekant tyrimą taip pat buvo pateiktos rekomendacijos dėl valstybės institucijų kompetencijų pasiskirstymo teikiant valstybės pagalbą.

  • Teikė teisines konsultacijas administracinėje ir civilinėse bylose dėl pareigos mokėti SGDT lėšas

   Teikė teisines konsultacijas administracinėje ir civilinėse bylose dėl pareigos mokėti SGDT lėšas. Teisinės konsultacijos inter alia apėmė ES dujų teisės aktų taikymą ir aiškinimą, ES valstybės pagalbos reglamentavimą bei nacionalinės konkurencijos teisės nuostatas, susijusias su viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

  • Sėkmingai atstovavo vieno didžiausių Lietuvos ortopedijos technikos priemonių gamintojui ginče su Valstybine ligonių kasa

   Sėkmingai atstovavo vieno didžiausių Lietuvos ortopedijos technikos priemonių gamintojo interesams ginče su Valstybine ligonių kasa. Valstybinė ligonių kasa iškėlė abejones dėl bendrovės teisės tiekti ortopedijos technines priemones į rinką bei teisės gauti kompensacijas už pacientams pateiktas ortopedijos technines priemones.

  • Atliko tyrimą „Draudimo sutartims taikytina teisė“

   Atliko tyrimą „Draudimo sutartims taikytina teisė“. Tyrimo objektas apėmė Reglamento Roma I taikymo praktikos 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse analizę. Tyrimo metu identifikuotos problemos, mažinančios draudimo sutarčių, kai draudikas ir draudėjas yra skirtingose valstybėse narėse, sudarymą. Pateiktos rekomendacijos dėl reguliavimo tobulinimo.

  • Atstovavo ir teikė teisines konsultacijas AB Vilniaus šilumos tinklams rengiantis Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutarties užbaigimui

   Atstovavo ir teikė teisines konsultacijas AB Vilniaus šilumos tinklams rengiantis Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutarties, pagal kurią 15 metų terminui UAB Vilniaus Energija buvo išnuomoti Vilniaus šilumos gamybos ir tiekimo įrenginiai, užbaigimui, turto perėmimui iš UAB Vilniaus Energija ir veiklos vykdymo pradžiai.

  • Atstovavo UAB Vilniaus kogeneracinei jėgainei Europos Sąjungos Bendrajame Teisme

   Atstovavo UAB Vilniaus kogeneracinei jėgainei kaip trečiajam asmeniui ginče Europos Sąjungos Bendrajame Teisme dėl Europos Komisijos sprendimo suteikti valstybės pagalbą teisėtumo.

  • Atstovauja AB Vilniaus šilumos tinklams Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo instituto arbitraže

   Atstovauja AB Vilniaus šilumos tinklams Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo instituto arbitraže pagal ieškovų Veolia Environnement S.A. ir UAB Vilniaus Energija pareikštą ieškinį dėl Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutarties vykdymo.

  • Atstovauja Lietuvos Respublikai Vašingtono tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID)

   Atstovauja Lietuvos Respublikai Vašingtono tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID) pagal ieškovo Veolia Environnement S.A. ir kitų ieškovų pareikštą ieškinį Lietuvos Respublikai.

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2022
  Asocijuotoji partnerė, advokatė, advokatų kontora TGS Baltic
  2017 – 2022
  Vyresnioji teisininkė, advokatė, advokatų kontora TGS Baltic
  2016 – 2017
  Vyresnioji teisininkė, advokatė, advokatų kontora Tark Grunte Sutkiene
  2014 – 2016
  Teisininkė, advokato padėjėja, advokatų kontora Tark Grunte Sutkiene
  2012 – 2014
  Teisininkė, advokato padėjėja, advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“

  Išsilavinimas

  2022
  Harvardo teisės mokykla, teisės magistro (LL.M.) laipsnis
  2013
  Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, magistro laipsnis

  Narystė

  Lietuvos advokatūra
  Harvardo alumnų asociacija
 • Publikacijos
  • In-house privilegija tarptautiniame arbitraže - Arbitration: Theory and Practice, 2022-VII
  • Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai atvers galimybes piktnaudžiauti viešojo pirkimo sutarties šalies pasikeitimu - Delfi, 2016 m. kovas