Goda Drąsutė

Goda Drąsutė

Jaunesnioji teisininkė
Vilnius, Lietuva
 • Apie

  Goda Drąsutė yra TGS Baltic jaunesnioji teisininkė, advokato padėjėja, turinti daugiau kaip 6 metus teisinio darbo patirties ir specializuojasi bankų ir finansų, draudimo bei viešųjų pirkimų srityse. Reguliariai konsultuoja ir teikia teisines paslaugas klientams licencijavimo procese, rengia licencijavimui reikalingus dokumentus, konsultuoja rinkos dalyvius reguliavimo klausimais bei klausimais dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos, analizuoja bei vertina klientų turimą dokumentaciją, atstovauja klientus Lietuvos banke. Goda yra suorganizavusi daug tarptautinių ir supaprastintų įvairių sričių viešųjų pirkimų, taip pat dalyvavusi ir parengusi daug sėkmingų pasiūlymų viešiesiems pirkimas bei teikė konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais.

 • Išskirtiniai projektai
  • 20.06.2019

   TGS Baltic konsultavo LR Finansų ministeriją, išleidžiant 1,5 mlrd. EUR vertės euroobligacijų emisijas

   TGS Baltic konsultavo LR Finansų ministeriją, struktūrizuojant ir išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas, kurių bendra vertė 1,5 mlrd. EUR. 650 mln. EUR nominalios vertės obligacijos išleistos 10 metų laikotarpiui, o 850 mln. EUR – 30 metų.

   Daugiau
  • 18.01.2019

   TGS Baltic konsultavo olandų bendrovę „Factris“, įsigyjant UAB „Debitum fori"

   TGS Baltic konsultavo olandų faktoringo bendrovę „Factris“ įsigyjant Lietuvos sąskaitų finansavimo įmonę UAB „Debitum fori“.

   Daugiau
  • Organizavo ir vykdė supaprastintus bei mažos vertės viešuosius pirkimus

   Organizavo ir vykdė supaprastintus bei mažos vertės viešuosius pirkimus (pirkimų planų, techninių specifikacijų bei pirkimo sąlygų rengimas, tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas, pateiktų pretenzijų nagrinėjimas ir atsakymų rengimas, sutarčių rengimas ir derinimas su tiekėjais, dalyvavimas derybose su tiekėjais, pirkimo komisijos darbo organizavimas ir kt.).

  • Organizavo ir vykdė tarptautinius bei supaprastintus pirkimus

   Organizavo ir vykdė tarptautinius bei supaprastintus statybų darbų, remonto ir priežiūros, finansinių ir draudimo, IT, verslo, švietimo ir mokymo bei kitų paslaugų, taip pat įvairių prekių viešuosius pirkimus. Pagal pasikeitusius įstatymus keitė, rengė ir teikė pastabas bei pasiūlymus dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių. Tikrino ir tvirtino tiekėjų apklausų pažymas.

  • Teikia konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais

   Teikia konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais, įskaitant viešųjų pirkimų pasiūlymų rengimą, konsultacijas dėl konkurso dokumentų rengimo, paklausimų, paaiškinimų, prašymų, pretenzijų perkančiajai organizacijai rengimą.

  • Parengė kreditingumo vertinimo taisykles

   Parengė kreditingumo vertinimo taisykles įmonei, teikiančiai vartojimo kreditus.

  • Licencijuotai mokėjimo įstaigai parengė bendrąsias įmokų priėmimo teikimo sąlygas

   Licencijuotai mokėjimo įstaigai parengė bendrąsias įmokų priėmimo teikimo sąlygas bei sudarė sutartį dėl mokėjimo paslaugų teikimo.

  • Konsultuoja klientus dėl elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigų licencijų gavimo

   Konsultuoja klientus dėl elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigų licencijų gavimo. Teikia teisines konsultacijas klientams visais klausimais, susijusiais su licencijavimu, įskaitant reguliacinius reikalavimus, rengia licencijavimui reikalingus dokumentus, atstovauja klientams bendraujant su Lietuvos banku ir kitomis trečiomis šalimis, dalyvaujančiomis licencijavimo procese.

  • Teikė kelionių draudimo bendrovei teisines konsultacijas

   Teikė kelionių draudimo bendrovei teisines konsultacijas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo produktų platinimo įgyvendinimo Lietuvoje.

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2018
  Jaunesnioji teisininkė, advokato padėjėja, advokatų kontora TGS Baltic
  2017 – 2018
  Teisininko padėjėja, advokato padėjėja, advokatų kontora TGS Baltic
  2014 – 2016
  Projekto vadovė, AB Lietuvos paštas (Pirkimų departamentas)
  2013
  Viešųjų pirkimų specialistė, Švietimo informacinių technologijų centras (Projektas „Aukštųjų mokyklų valdymo tobulinimas, kuriant studentų registrą“)
  2012 – 2014
  Viešųjų pirkimų vadybininkė, AB Lietuvos paštas (Pirkimų departamentas)
  2011 – 2012
  Sekretorė-referentė / viešųjų pirkimų organizatorė, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

  Išsilavinimas

  2012
  Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro laipsnis
  2011
  Studijos pagal Erasmus mainų programą, Balstogės universitetas, Teisės fakultetas (Lenkija)
  2010
  Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, teisės bakalauro laipsnis