Karolis Smaliukas

Karolis Smaliukas

Partneris, Viešųjų pirkimų specializacijos grupės vadovas
Vilnius, Lietuva
 • Apie

  Karolis Smaliukas yra TGS Baltic partneris ir advokatas. Karolis aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime svarstant ir priimant VPĮ ir PĮ. Advokatas yra publikacijų ir leidinių viešųjų pirkimų klausimais autorius (bendraautorius). Karolis atstovauja klientams nagrinėjant viešųjų pirkimų civilines ir administracines bylas visų instancijų nacionaliniuose teismuose, konsultuoja Lietuvos ir užsienio privačius klientus bei perkančiąsias organizacijas viešųjų, iki prekybinių pirkimų, viešosios ir privačios partnerystės bei koncesijų vykdymo klausimais. Advokatas taip pat atstovauja klientams ginčuose, susijusiuose su Europos Sąjungos (ES) paramos/investicijų projektais, ES lėšų netinkamu panaudojimu ir finansinėmis pataisomis, viešojo pirkimo sutarčių vykdymu, konsultuoja institucijas ir privačius subjektus įgyvendinant projektus.

  Advokato patirtis aktuali ir naudinga tuo požiūriu, jog jis tiek atstovauja teisminiuose ginčuose, tiek turi svarbią pirkimo organizavimo, sąlygų rengimo patirtį, o taip pat ES lėšomis / investicijomis finansuojamų projektų teisminių ginčų patirtį, atstovaujant tiek įgyvendinančiąsias institucijas, tiek paramos gavėjus.

 • Išskirtiniai projektai
  • 31.05.2021

   TGS Baltic sėkmingai atstovavo „LTG Infra“ teisminiame ginče dėl rangovo darbų vėlavimo „Rail Baltica“ projekte

   Sėkmingai atstovavome „LTG Infra“, didžiausios Baltijos šalyse geležinkelių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinei bendrovei, byloje, kurioje ginčas kilo tarp „LTG Infros“ ir Vokietijos kapitalo Estijos įmonės „Leonhard Weiss RTE“, „Hidrostatybos“ ir „Autokaustos“ konsorciumo dėl vėlavimo įgyvendinti 2018 m. birželį pasirašytą 54,8 mln. EUR vertės geležinkelio statybų nuo Kauno iki Palemono sutartį.

   Daugiau
  • 19.11.2020

   TGS Baltic sėkmingai atstovavo VĮ „Lietuvos oro uostai“

   Sėkmingai atstovavome VĮ „Lietuvos oro uostai“ ginče su BUAB ,,Active Construction Management“ (buvusi UAB „Irdaiva“) dėl Vilniaus oro uoste atliktų kapitalinio remonto darbų.

   Daugiau
  • 01.01.2019

   TGS Baltic teisme atstovauja „CPO LT“

   TGS Baltic teisme atstovauja „CPO LT“, kuris yra atsakovas ginče dėl degalų tarptautinio viešojo pirkimo. Numatoma (pagrindinės) sutarties vertė – 785 milijonai eurų.

    

   Daugiau
  • 01.01.2019

   TGS Baltic konsultuoja „GlaxoSmithKline“

   TGS Baltic yra pagrindinė moksliniais tyrimais savo veiklą grindžiančios tarptautinės sveikatos priežiūros bendrovės „GlaxoSmithKline“ dukterinės bendrovės Lietuvoje teisinė patarėja. Mes konsultavome klientą Baltijos regiono mastu dėl projekto, susijusio su viešųjų pirkimų vidaus politika, pasitelkdami įvairių privačiųjų ir viešųjų pirkimų srities geriausią praktiką, įskaitant, bet neapsiribojant konfidencialios informacijos apsauga, sąžininga konkurencija, tinkamu dalyvavimu konkurso procedūrose ir t. t. Ši politika atspindėjo tiek nacionalinį reglamentavimą ir teismų praktiką, tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir ES viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas.

  • 01.07.2018

   TGS Baltic konsultuoja AB „Amber Grid“

   TGS Baltic konsultuoja AB „Amber Grid“ (klientas) komercinės ir viešųjų pirkimų teisės klausimais dėl vieno pagrindinių GIPL projekto viešųjų pirkimų (plieninių vamzdžių), įskaitant dalyvių pateiktų paraiškų ir pasiūlymų vertinimą, susijusių dokumentų parengimą.

    

   Daugiau
  • 01.07.2018

   TGS Baltic konsultavo „Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund“

   TGS Baltic konsultavo „Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund“ („BaltCap infrastructure management OU“) (toliau – „BaltCap“) bendraisiais ir komerciniais klausimais, susijusiais su strategijos struktūrizavimu dalyvaujant keliuose viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose (bendra kapitalo išlaidų vertė apie 15 mln. eurų), kuriuose dalyvauja ir užsienio partneriai. TGS Baltic pagalba apėmė visų atrankos konkursų ir projekto komandos (SPĮ – kaip pasiūlymo teikėjas, užsienio partneriai, rangovai ir paslaugų teikėjai) bendradarbiavimui reikalingų dokumentų parengimą. TGS Baltic atstovauja klientą, dalyvaujant visose šių viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų atrankos procedūrose, bendraujant su perkančiosiomis organizacijomis.

  • 25.02.2018

   „TGS Baltic“ konsultavo „Amber Grid“ komercinės ir viešųjų pirkimų teisės klausimais

   „TGS Baltic“ konsultavo UAB „Amber Grid“ komercinės ir viešųjų pirkimų teisės klausimais dėl vieno pagrindinių GIPL projekto viešųjų pirkimų (plieninių vamzdžių), įskaitant pirkimo dokumentų paaiškinimų ir pirkimo sutarties parengimą, skirtingų jurisdikcijų dalyvių pateiktų paraiškų ir dokumentų bei pasiūlymų vertinimą, perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimą.

   Daugiau
  • Konsultavo ir atstovavo koncesininkui viešosios ir privačios partnerystės projekte

   Konsultavo ir atstovavo koncesininkui viešosios ir privačios partnerystės projekto „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtros Santariškių medicinos miestelyje“ koncesijos konkurso procedūrų metu ir iki koncesijos sutarties įsigaliojimo.

  • Konsultavo ir atstovavo vienai iš lyderiaujančių tarptautinių atliekų panaudojimo energetikoje technologijų įmonių

   Konsultavo ir atstovavo vienai iš lyderiaujančių tarptautinių atliekų panaudojimo energetikoje technologijų įmonių dėl Lietuvoje vykdomų energetikos srities infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos pirkimų, kurių vertė viršija 300 mln. Eur, susijusio teisminio ginčo.

  • Atstovavo vienam Lietuvos universitetui administracinėje byloje

   Atstovavo vienam Lietuvos universitetui administracinėje byloje dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų panaudojimo tinkamumo ir finansinių korekcijų taikymo

  • Atstovavo Lietuvos verslo konfederacijai valstybės institucijose ir Lietuvos Respublikos Seime

   Atstovavo Lietuvos verslo konfederacijai valstybės institucijose ir Lietuvos Respublikos Seime rengiant ir svarstant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektus

  • Teikė teisines paslaugas suinteresuotiems dalyviams viešosios ir privačios partnerystės projekte

   Teikė teisines paslaugas suinteresuotiems dalyviams viešosios ir privačios partnerystės projekte „Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios infrastruktūros sukūrimo ir viešųjų paslaugų teikimo įgyvendinimui“

  • Atstovavo tarptautinei informacinių technologijų bendrovei

   Atstovavo tarptautinei informacinių technologijų bendrovei teisminėje byloje dėl daugiau nei 20 mln. Eur vertės viešojo pirkimo rezultatų

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2022
  Partneris, advokatas, advokatų kontora TGS Baltic
  2018 – 2022
  Asocijuotasis partneris, advokatas, advokatų kontora TGS Baltic
  2016 – 2018
  Vyresnysis teisininkas, advokatas, advokatų kontora COBALT
  2014 – 2016
  Vyresnysis teisininkas, advokatas, advokatų kontora Glimstedt Bernotas ir partneriai
  2009 – 2014
  Teisininkas, advokato padėjėjas, advokatas, advokatų profesinė bendrija MAQS Law Firm
  2006 – 2009
  Teisininkas, advokato padėjėjas, advokatų profesinė bendrija Soloveičikas, Markauskas, Aviža, Bagdanskis | SMA
  2005 – 2006
  Teisininkas, nuolatinės ir ad hoc viešųjų pirkimų komisijų narys, VĮ Valstybės turto fondas

  Išsilavinimas

  2006
  Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas teisės magistro laipsnis

  Narystė

  Lietuvos advokatūra
 • Publikacijos