Valentinas Mikelėnas
Prof. Habil. Dr.

Valentinas Mikelėnas

Partneris, Ginčų sprendimo specializacijos grupės vadovas
Vilnius, Lietuva

Vienas žinomiausių pasaulyje teisės žinynų „Chambers Global“ įvertino Valentiną Mikelėną kaip „iškilų praktiką“ už jo darbą ginčų sprendimo srityje

 • LEGAL 500
 • CHAMBERS Europe
 • CHAMBERS GLOBAL
 • Apie

  Prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas yra TGS Baltic partneris, advokatas, buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, turintis jau daugiau nei 30 metų teisinio darbo praktikos. Valentinas yra vadovavęs Civilinio kodekso sudarytojų grupei, yra vienas žymiausių teisės teoretikų ir teisės mokslininkų Lietuvoje, arbitražo ginčų ekspertas, Lietuvos Mokslų akademijos narys, buvo Europos civilinio kodekso studijų grupės, Europos Šeimos teisės komisijos nariu, Europos teisės instituto steigėju ir Tarybos nariu, ICSID arbitru. Yra Tarptautinės proceso teisės asociacijos (IAPL)   ir Komercinio arbitražo tarptautinės Tarybos (ICCA), Tarptautinio arbitražo instituto (IIA) narys. Valentinas yra sukaupęs išskirtinę ir ypač vertingą patirtį sutarčių, deliktų, šeimos teisės, civilinio proceso, arbitražo bei tarptautinės privatinės teisės srityse.

 • Išskirtiniai projektai
  • 05.04.2019

   TGS Baltic padėjo Lietuvos policijai laimėti bylą su profesinėmis sąjungomis ir taip apginti struktūrinės pertvarkos sprendimus

   TGS Baltic advokatai Dr. Ieva Povilaitienė ir prof. Valentinas Mikelėnas atstovavo Lietuvos Respublikos policiją byloje su profesinėmis sąjungomis, vienijančiomis policijos pareigūnus ir reikalavusiomis panaikinti struktūrinės pertvarkos sprendimus dėl tariamai nesilaikytų Darbo kodekse numatytų darbuotojų informavimo ir konsultavimo reikalavimų. Pertvarka siekta sujungti kriminalinės ir viešosios policijos padalinius, siekiant efektyvinti policijos darbą.

    

   Daugiau
  • Atstovauja Lietuvos Respubliką

   Atstovauja Lietuvos Respubliką ICSID investicinėje byloje pagal Prancūzijos kompanijos Veolia ieškinį

  • Atstovauja Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją

   Atstovauja Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją administracinėje byloje pagal užsienio investuotojo skundą

  • Atstovauja UAB Vilniaus prekyba

   Atstovauja UAB Vilniaus prekyba ir jos dukterines įmones įvairiose bylose

  • Atstovavo Lietuvos Respublikos Finansų ministeriją

   Atstovavo Lietuvos Respublikos Finansų ministeriją investicinio ginčo ikiarbitražiniame etape

  • Arbitravimas keliose arbitražo bylose ICC Tarptautiniame arbitražo teisme

  • Atstovavimas Vilniaus komercinio arbitražo teisme

   Atstovavimas Vilniaus komercinio arbitražo teisme tarp Lietuvos bendrovės ir JAV bendrovės kilusiame ginče. Ginčo dalykas – civilinės statybos darbai

  • Teikė išvadas arbitražo byloje Serbijos privatizavimo agentūra prieš Įmonių grupę „Alita“, AB

   Teikė išvadas arbitražo byloje Serbijos privatizavimo agentūra prieš Įmonių grupę „Alita“, AB, kurioje kilo ginčas dėl baudos priteisimo dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo

  • Teikė teisines išvadas arbitražo byloje Luigiterzo Bosca

   Teikė teisines išvadas arbitražo byloje Luigiterzo Bosca prieš Lietuvos Respubliką, kurioje kilo ginčas dėl Valstybės turto fondo sprendimo pašalinti Luigiterzo Bosca iš derybų dėl AB „Alita“ akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo

  • Atstovavo RIMI įmonių grupei

   Atstovavo RIMI įmonių grupei keliose bylose, įskaitant bylą prieš vieną didžiausių statybų bendrovių dėl daugiau kaip 350 000 Lt sumos nuostolių priteisimo, taip pat atstovavo kliento interesams dėl vieno iš prekybos centrų subnuomos teisės sudėtingame procese arbitraže ir bankroto byloje

  • Konsultavo privatų investuotoją

   Konsultavo privatų investuotoją civilinėje byloje dėl prievolės atlikti tam tikrus veiksmus ir kompensuoti atliktas investicijas

  • Atstovavo vienai didžiausių ortopedinės technikos prekių sektoriaus bendrovių

   Atstovavo vienai didžiausių ortopedinės technikos prekių sektoriaus bendrovių teisiniame ginče su Lietuvos Respublika dėl atsisakymo kompensuoti klientui už ortopedinės technikos prekes, kurias siūlo bendrovė pacientams (byla dėl valstybės atsakomybės)

  • Atstovauja TELE2

   Atstovauja TELE2 (vienam didžiausių ryšių operatorių Lietuvoje) keliuose procesuose pagal ieškinius, kuriuos prieš TELE2 pareiškė buvę verslo partneriai

  • Atstovauja UAB „Miesto energija” ir UAB “Energijos taupymo centras”

   Atstovauja UAB „Miesto energija” ir UAB “Energijos taupymo centras” pirmajame kolektyviname ieškinyje dėl žalos atlyginimo Lietuvoje

  • Atstovauja Luminor banko interesams

   Atstovauja Luminor banko interesams teisminiuose ginčuose, susijusiuose su finansinių paslaugų teikimu

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2014
  Partneris, advokatas, advokatų kontora TGS Baltic
  Nuo 1996
  Privatinės teisės katedros profesorius Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas.
  2006 – 2014
  Partneris, advokatas, advokatų kontora „Baltic Legal Solutions“
  1997 – 2006
  Teisėjas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
  1995 – 1997
  Patarėjas, advokatų kontora “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai”
  1990 – 1995
  Patarėjas, Lietuvos Respublikos Seimas, Teisės departamentas
  1990 – 2003
  Civilinės teisės ir proceso katedros vedėjas, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas
  1992 – 1997
  Dekanas, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas
  1990 – 1992
  Prodekanas, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas
  1982 – 1990
  Vyr. dėstytojas, asistentas, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas

  Išsilavinimas

  1982
  Vilniaus Universitetas, Teisės fakultetas
  1986
  Maskvos M.Lomonosovo universitetas, Teisės fakultetas

  Narystė

  Tarptautinė proceso teisės asociacija (International Association of Procedural Law)
  Komercinio arbitražo tarptautinė taryba (International Council of Commercial Arbitration)
  Arbitražo institutas, Paryžius, (Arbitration Institute, Paris)
  Lietuvos Mokslų akademija, akademikas
 • Publikacijos
  • Mikelėnas, V. (2014). Arbitration and Public Law. Arbitrage Theory and Practice - Vilnius: Vilniaus komercinio arbitražo teismas, Nr. 1. 6-15 p.
  • Mikelėnas, V. (2014). Reception of the Russian Statute of Civil Procedure of 1864 in Lithuania during 1918-40 - Mikelėnienė, Dalia; Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; Mikelėnas, Valentinas; Vilniaus universitetas; 2014, 14-24 p.
  • Mikelėnas, V. (2013). Efficiency of civil procedure: mission (im)possible? Recent trends in economy and efficiency of civil procedure: materials of international conference, 2013 m. gegužės 9-10 d. - Vilnius. Vilnius: Vilnius University Press, 2013
  • Mikelėnas, V. (2011). Transfer of Movables in Lithuania, National Reports on the Transfer of Movables in Europe. 3 t. - Munich: Sellier, 2011, 333-407 p.
  • Unexpected Circumstances in Lithuanian Law, Unexpected Circumstances in European Law - Redaktoriai: E. Hondius, H.Ch. Grigoleit. Cambridge; Cambridge University Press, 2011, 81-88; 191-193; 230-232; 263-264; 284-285; 306-307; 335-336; 370-374; 413-414; 437-438; 458483-485; 515-516;541; 574-576; 613-615 p.
  • Mikelėnas, V. (2010). Private law in transition – the Lithuanian experience. Business law in transition: a comparative perspective on Eastern Europe: Reports of the ISDC Colloquium (2008 m. liepos 3 d.) - Zürich : Schulthess Verlag, 2010, 75-88 p.
  • Mikelėnas V. (2009). Property Relations Between Spouses in Lithuania. European Family Law in Action. Volume IV: Property Relations Between Spouses - Redaktoriai: K.Boele-Woelki, B.Braat, I.Curry-Sumner. Antwerp: Intersentia, 31 p.
  • Mikelėnas V. (2008). The Influence of Instruments of Harmonisation of Private Law upon the Reform of Civil Law in Lithuania - Juridica International, XIV t., 143-150 p.
  • Mikelėnas V. (2008). Civil Procedure as Legal Form of Judicial Law-Making. Purpose of Modern Civil Procedure Law - Vilnius: M. Romeris University, 176-193 p.
  • Mikelėnas V. (2007). The Common Core Project and the Lithuanian Private Law System Opening up European Law. The Common Core Project Towards Eastern and South Eastern Europe - Redaktoriai: Bussani M., Mattei U. Berne: Stämpfli Publishers, Ltd, 195-206 p.
  • Mikelėnas V. (2007). The Impact and Application of the Brussels II bis Regulation in Lithuania. In Brussels II bis: Its Impact and Applicationa in the Member States - Redaktoriai: Katharina Boele-Woelki, Cristina Gonzalez Beilfuss. Antwerpen-Oxford: Intersentia, 185-197 p.
  • Co-author. Reception of the Russian Statute of Civil Procedure of 1864 in Lithuania during 1918-40 - In Russian Law Journal , Vo.II, 2014, Issue 4, p. 104-113
  • Mikelėnas V. Устав гражданского судопроизводства России 1864 г. как пример „европеизaции“ гражданского процесса - Судебные уставы Российской империи 1864 г. Влияние на современное законодательство Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии. Москва, Статут, 2014, с. 14-24
  • Mikelėnas V. Развитие гражданского процессуального права в Литве в период 1990-2015 гг. - Евразийский гражданский процесс: 25-летию стран СНГ и Балтии. Под ред. Д.М. Малешина. Москва, Статут, 2015, с. 176-202
  • Co-author. Impact of Financial Crisis on Director’s Liability: Lithuanian Experience in Comparative Perspective In Role of Law, Human Rights and Social Justice, Justice Systems, Commerce, and Law Curriculum: Selected Issues - Edited by David A. Frenkel. Athens: ATINER, 2016, p. 183-195
  • Mikelėnas V. Actio Pauliana в частном праве Литвы - Недействительные сделки в гражданском праве. Алматы: НИИ частного права КОУ, 2017, p. 146-158
  • Co-author. Implementation of the EU Damages Directive in Lithuania - Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Edited by Anna Piszcz. Warsaw: University of Warsaw Faculty of Management Press, 2017, p. 179-210
  • Co-author. Quantification of Harm and the Damages Directive: Implementation in CEE Countries - Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2017, Vol. 10(15), p. 111-131
  • Mikelėnas V. 35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges. Lithuanian National Report - 35 Years of CISG - Present Experiences and Future Challenges. Edited by Hrvoje Sakirić, Tomislav Jakšić, Antun Bilić. Zagreb: Faculty of Law, University of Zagreb, 2017, p. 253-278
  • Co-author. Is the Battle Over? The New Lithuanian Law on Assisted Reproduction - The Russian Law Journal, 2018, Vol. 6(1), p. 119-132
  • Mikelėnas V. Гражданско-правовая ответсвенность государства по законодательству Литвы - Внедоговорные обязательтва. Алматы: НИИ частного права КОУ, 2018, p. 213-227