Tadas Varapnickas
Dr.

Tadas Varapnickas

Vyresnysis teisininkas
Vilnius, Lietuva
 • Apie

  Tadas Varapnickas, TGS Baltic vyresnysis teisininkas ir advokatas, turi daugiau nei 10 metų patirties ginčų sprendime ir ypatingą dėmesį skiria tarptautinio komercinio arbitražo sričiai. Advokatas yra sukaupęs vertingą patirtį dideliuose ir sudėtinguose projektuose, sėkmingai atstovaudamas klientams arbitraže pagal SCC, ICC, VKAT ir kitas arbitražo taisykles.

  Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultete Tadas įgijo socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnį (disertacijos tema – „Arbitro civilinė atsakomybė ir jos ribos“), o 2017 m. išklausė tarptautinio arbitražo kursą Paryžiaus Tarptautinėje arbitražo teisės akademijoje. Nuo 2021 m. Tadas pradėjo tarptautinių ginčų sprendimo magistro programos (MIDS) studijas Ženevos universitete Šveicarijoje.

  Be teisinės veiklos T. Varapnickas buvo aktyvus akademinės bendruomenės narys: 2015 – 2021 m. dėstė teisę VU Teisės fakultete (2018 m. išrinktas Teisės fakulteto metų dėstytoju), buvo VU Teisės klinikos kuratorius. Taip pat 2014 – 2016 m. ėjo Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjo pareigas teisės klausimais.

 • Išskirtiniai projektai
  • 11.11.2021

   TGS Baltic sėkmingai atstovavo Šiaulių bankui ginče su Lietuvos banku

   Atstovavome Šiaulių bankui ginče su Lietuvos banku dėl Lietuvos banko paskirtos sankcijos už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

   Daugiau
  • 04.08.2021

   TGS Baltic sėkmingai atstovavo „Orion Asset Management“ ginče su Lietuvos banku

   Atstovavome investicijų valdymo įmonei „Orion Asset Management“ byloje dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos skirtos 40 000 eurų  baudos panaikinimo.

   Daugiau
  • 13.07.2021

   TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, išleidžiant 750 mln. EUR euroobligacijų emisiją

   Konsultavome LR finansų ministeriją, struktūrizuojant ir išleidžiant euroobligacijų emisiją, kurios vertė 750 mln. EUR, trukmė – 30 metų. Už šią emisiją bus mokamos 0,75 proc. metinės palūkanos. 

   Daugiau
  • 14.12.2020

   TGS Baltic konsultavo „LTG Infra“, priklausančią „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupei

   Atstovavome „LTG Infra“, didžiausios Baltijos šalyse geležinkelių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinei bendrovei, byloje, kurioje buvo siekiama pagal rangovo ieškinį atlyginti jo patirtus nuostolius.

   Daugiau
  • 07.12.2020

   TGS Baltic sėkmingai atstovavo Lietuvos laivybos įmonei byloje prieš dvi tai pačiai grupei priklausiančias Nyderlandų bendroves

   TGS Baltic, veikdama kartu su Nyderlandų advokatų kontora „NautaDutilh“, sėkmingai atstovavo Lietuvos laivybos įmonei sudėtinguose didelės vertės sutartiniuose ginčuose prieš dvi tai pačiai grupei priklausančias Nyderlandų bendroves lygiagrečiose bylose, nagrinėtose UNUM arbitražo ir mediacijos transporto sektoriuje institute Nyderlanduose ir Vilniaus komercinio arbitražo teisme Lietuvoje.

   Daugiau
  • 02.10.2020

   TGS Baltic konsultavo „The Bank of New York Mellon" didžiausiame Baltijos šalyse „Ignitis grupės“ IPO

   TGS Baltic konsultavo The Bank of New York Mellon, vykdant AB „Ignitis grupės“ pirminį viešą akcijų ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, reprezentuojančių akcijas (TDP), viešą siūlymą (IPO), taip pat įtraukiant TDP į prekybą Londono vertybinių popierių biržoje.

   Daugiau
  • 12.07.2019

   TGS Baltic komanda sėkmingai atstovavo vienai iš didžiausių Italijos infrastruktūros, technologinių sistemų ir paslaugų bendrovių arbitraže pagal VKAT taisykles

   TGS Baltic komanda sėkmingai atstovavo vienai iš didžiausių Italijos infrastruktūros bendrovių arbitražo procese pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo taisykles prieš vieną iš Lietuvos savivaldybių dėl sutarties pažeidimo ir sutartyje numatytų nuostolių atlyginimo. 

   Daugiau
  • 01.02.2019

   TGS Baltic komanda atstovavo Ūkio bankui prieš „Deloitte Lietuva“ ir „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“

   TGS Baltic komanda atstovavo Ūkio bankui prieš „Deloitte Lietuva“ ir „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ byloje dėl reikalavimo atlyginti 100 mln. eurų sumą siekiančią žalą, kylančią iš netinkamai atlikto audito. 

   Daugiau
  • Dalyvavo rengiant procesinius dokumentus UAB „G4S Lietuva“

   Dalyvavo rengiant procesinius dokumentus UAB „G4S Lietuva“, vienai didžiausių užsienio kapitalo bendrovių, veikiančių asmens ir turto saugos srityje, civiliniame ginče dėl beveik 12 mln. litų (3,5 mln. EUR) nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka pagal draudimo bendrovių pareikštą ieškinį

  • Dalyvavo rengiant procesinius dokumentus

   Dalyvavo rengiant procesinius dokumentus ir atstovavo investuotojams arbitražo byloje, susijusioje su akcininkų sutarties pažeidimu ir iš anksto nustatyto dydžio nuostoliais Vilniaus komercinio arbitražo teisme

  • Dalyvavo rengiant procesinius dokumentus vienai svarbiausių grūdų gamintojų Europoje, „EURALIS Semences“

   Dalyvavo rengiant procesinius dokumentus vienai svarbiausių grūdų gamintojų Europoje, „EURALIS Semences“, civiliniame ginče dėl nuostolių, patirtų dėl netinkamos kokybės grūdų, atlyginimo

  • Dalyvavo rengiant procesinius dokumentus Lietuvos Vyriausybei

   Dalyvavo rengiant procesinius dokumentus Lietuvos Vyriausybei arbitražo byloje su Rusijos dujų milžinu „Gazprom“ Arbitražo institute prie Stokholmo prekybos rūmų (SCC) dėl 1,5 mlrd. Eurų sumos, permokėtos pritaikius nepagrįstus dujų tarifus tiekiant dujas Lietuvai

  • Atstovavo Lietuvos Respublikos Prezidentei

   Atstovavo Lietuvos Respublikos Prezidentei byloje dėl proceso atnaujinimo pagal teisėjos, atleistos pažeminus teisėjo vardą, prašymą atnaujinti procesą ją išteisinus baudžiamojoje byloje

  • Atstovavo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai

   Atstovavo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai civiliniame ginče su mirusio Respublikos Prezidento sutuoktine dėl gyvenamųjų patalpų grąžinimo pasibaigus panaudos sutarčiai

  • Atstovavo Klaipėdos naftai

   Atstovavo Klaipėdos naftai, AB Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo institute (SCC) nagrinėtoje arbitražo byloje prieš „AS BMGS“. Latvijos statybos bendrovė, kuri statė SGD terminalo krantinę, iš Klaipėdos nafta, AB reikalavo daugiau nei 2,3 mln. Eur. Arbitražo teismas atmetė visus BMGS reikalavimus

  • Atstovavo vienai didžiausių Lietuvoje statybos paslaugų įmonių

   Atstovavo vienai didžiausių Lietuvoje statybos paslaugų įmonių arbitražo bylose pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo taisykles ginčuose su subrangovu dėl pastarojo patirtų papildomų išlaidų

  • Atstovavo vienai geriausių Lietuvos maratonininkių

   Atstovavo vienai geriausių Lietuvos maratonininkių, Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvei civilinėje byloje dėl neteisėtu atvaizdo naudojimu padarytos žalos atlyginimo

  • Atstovauja BAB Ūkio banko interesams

   Atstovauja BAB Ūkio banko interesams teisminiuose ginčuose dėl žalos atlyginimo

  • Atstovauja valstybės įmonei civilinėje byloje

   Atstovauja valstybės įmonei civilinėje byloje su buvusiu šios įmonės vadovu dėl jo padarytos žalos atlyginimo

  • Atstovauja statybų srityje veikiančiai Lietuvos bendrovei

   Atstovauja statybų srityje veikiančiai Lietuvos bendrovei administraciniame ginče su institucijomis, atsakingomis už kultūros paveldo apsaugą, dėl jų priimtų administracinių aktų teisėtumo

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2019
  Vyresnysis teisininkas, advokatas, advokatų kontora TGS Baltic
  2016 – 2017
  Teisininkas, advokato padėjėjas, advokatų kontora TGS Baltic
  2015 – 2021
  Lektorius, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės katedra
  2014 – 2016
  Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjas teisės klausimais
  2013
  Stažuotojas, Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
  2011 – 2014
  Jaunesnysis teisininkas, advokatų kontora Tark Grunte Sutkiene

  Išsilavinimas

  Nuo 2021
  Ženevos universitetas (Šveicarija), Tarptautinių ginčų sprendimo programa (MIDS)
  2018
  Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas (socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro laipsnis)
  2017
  Tarptautinio arbitražo kursai, Paryžiaus Tarptautinė arbitražo teisės akademija ir Ženevos arbitražo vasaros teisės mokykla
  2014
  Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas (teisės magistro laipsnis)
  2010 – 2014
  Įvairių nacionalinių ir tarptautinių teisminio proceso inscenizacijų dalyvis bei prizininkas
  2012 – 2013
  Gento universitetas (Belgija), Teisės fakultetas (teisės studijos pagal Erasmus programą)

  Narystė

  Žurnalo „Arbitražas: Teorija ir praktika“ redaktorius (nuo 2020 m.)
  Vilniaus universiteto Teisės klinikos ginčų ir taikinamojo tarpininkavimo grupės kuratorius
  Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės lyginamosios teisės mokslo centras
  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso priežiūros komitetas prie Teisingumo ministerijos (2014 - 2016 m.)
  Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcijos įgyvendinimo darbo grupė (2016 m.)
 • Publikacijos
  • Arbitražo procesams, priešingai nei valstybiniams teismams, karantinas negalioja | COVID-19
  • Kodėl derantis dėl sutarties pakeitimo yra verta įtraukti arbitražinę išlygą? | COVID-19
  • Interesų apsaugojimo galimybės nepavykus persidėrėti dėl sutarties vykdymo ir sutarčiai numatant arbitražinę išlygą | COVID-19
  • Lithuania‘s Aspirations to Become a Preferred Seat of Arbitration: Is It Ready Yes? - Kluwer Arbitration Blog (2020 m., together with Patricija Rukštelytė)
  • Arbitražiniam susitarimui taikytina teisė - Arbitražas: Teorija ir praktika, (2020 m., Nr. 6)
  • Notarų civilinė atsakomybė - Versus (2019 m., kartu su Lina Mikaloniene, Valentinu Mikelėnu ir Egle Zemlyte)
  • Drausti ar ne: ar arbitrai turėtų būti įpareigoti drausti savo civilinę atsakomybę? - Kluwer Arbitration Blog, 2019
  • Arbitro civilinės atsakomybės klausimams taikytina teisė iš europietiškos perspektyvos - Kluwer Arbitration Blog, 2019
  • Kas yra arbitras? - Arbitražas: Teorija ir praktika, (2019 m., Nr. 5)
  • Arbitro statuso nulemta arbitro civilinė atsakomybė: riboti ar ne? - teisė.pro (2018 m.)
  • Arbitration and EU law: neither separation nor cooperation brings a happy ending - Arbitražas: teorija ir praktika (2018 m., Nr. 4, kartu su G. Roguckyte)
  • Naujieji Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimai: kokio efekto tikėtis? - Arbitražas: teorija ir praktika (2018 m., Nr. 4)
  • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas plačiau pravėrė duris arbitražui - Verslo žinios (2018 m.)
  • Ilgalaikės sutartys – ar įmanoma nutraukti prieš terminą? - teisė.pro (2018 m.)
  • Nuolatinių arbitražo institucijų nepriklausomumas: Lietuvos žingsniai pasitikėjimui užtikrinti - teisė.pro (2018 m.)
  • Achmea sprendimas – investicinio arbitražo pabaigos pradžia? - teisė.pro (2018 m.)
  • Brexito įtaka tarptautiniam komerciniam arbitražui: kokia ateitis laukia arbitražo? - Arbitražas: teorija ir praktika (2017 m., Nr. 3)
  • Lithuania takes Steps to Facilitate Post-Arbitral Court Proceedings and to Maintain Confidentiality during the Arbitral Process - Kluwer arbitration blog (2017 m.)
  • Brexit and arbitration: what happens next? - Conference Papers of the 5th International Conference of PhD Students and Young Researchers (2017 m.)
  • Teismo pagalba arbitražui, skiriant arbitrą - VDU mokslo žurnalas „Teisės apžvalga“ (2017 m., Nr. 1(15))
  • Mediation reform in Lithuania: Has it Failed? - Kluwer mediation blog (2017 m.)