Vidmantas Drizga

Vidmantas Drizga

Partneris, Gamybos industrijos grupės vadovas
Vilnius, Lietuva

Vieni įtakingiausių ir žinomiausių tarptautinių teisės žinynų „The European Legal 500“ , „Best Lawyers International“, „Chambers Europe“ ir „Chambers Global“, kasmet skelbiantys nepriklausomus advokatų kontorų vertinimus, rekomenduoja Vidmantą Drizgą kaip puikų profesionalą kapitalo rinkų, komercinės ir įmonių teisės bei kitose teisės srityse

 • LEGAL500
 • IFLR1000
 • CHAMBERS GLOBAL
 • CHAMBERS EUROPE
 • Apie

  Vidmantas Drizga yra TGS Baltic partneris ir Gamybos industrijos grupės vadovas. Vidmantas yra pripažintas ekspertas korporacinės ir komercinės teisės, įmonių restruktūrizavimo ir bankroto, kapitalo rinkų ir išvestinių finansinių priemonių, bendrų konsultacijų įmonėms, įmonių valdymo, privataus kapitalo fondų ir vertybinių popierių klausimais. Vidmantas Drizga gerai žinomas dėl patirties, sukauptos sprendžiant akcininkų ginčus ir vykdant su vertybiniais popieriais susijusius įgaliojimus. Jis yra kapitalo rinkų ir vertybinių popierių ekspertas Baltijos šalių regione ir Lenkijoje, dalyvavęs daugelyje per pastaruosius 5 metus regione vykdytų įrašymo į oficialius prekybos sąrašus ir pirminio viešo akcijų platinimo sandorių.

 • Pripažinimas
  • CHAMBERS EUROPE

   Vidmantas Drizga yra žinomas dėl savo patirties sprendžiant su akcininkų ginčais ir vertybiniais popieriais susijusius klausimus. Komentatoriai jį vadina „absoliučiai geriausiu konsultantu akcininkų klausimais. Jis gerai žinomas rinkoje“.

   CHAMBERS EUROPE
 • Išskirtiniai projektai
  • 17.12.2019

   AUGA group, AB ir toliau sėkminga kapitalo rinkose – užbaigė viešą žaliųjų obligacijų siūlymą

   TGS Baltic konsultavo AUGA group, AB, tvirtinant iki 60 mln. EUR obligacijų programą ir pagal ją išleidžiant pirmąją 20 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisiją. Išplatintos obligacijos netrukus turėtų būti įtrauktos į prekybą AB Nasdaq Vilnius.

   Tai – pirmasis žaliųjų obligacijų platinimo atvejis tarp privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse. Be to, pagal vertę ir investuotojų skaičių tai — viena didžiausių emisijų „Nasdaq“ Baltijos biržoje.

   Daugiau
  • 04.12.2019

   TGS Baltic konsultavo „Avia Solutions Group“, struktūrizuojant ir išleidžiant 300 mln. USD nominalios vertės obligacijų emisiją

   TGS Baltic konsultavo „Avia Solutions Group“, struktūrizuojant ir išleidžiant 300 mln. USD nominalios vertės 5 metų trukmės obligacijų emisiją. Obligacijos netrukus bus įtrauktos į prekybą Airijos vertybinių popierių biržoje. Už obligacijas bus mokama 7,875 proc. metinių palūkanų.

   Daugiau
  • 20.06.2019

   TGS Baltic konsultavo LR Finansų ministeriją, išleidžiant 1,5 mlrd. EUR vertės euroobligacijų emisijas

   TGS Baltic konsultavo LR Finansų ministeriją, struktūrizuojant ir išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas, kurių bendra vertė 1,5 mlrd. EUR. 650 mln. EUR nominalios vertės obligacijos išleistos 10 metų laikotarpiui, o 850 mln. EUR – 30 metų.

   Daugiau
  • 10.02.2019

   TGS Baltic konsultavo „Hostinger“ derybose su „Tesonet“

   TGS Baltic konsultavo UAB „Hostinger“ (prieglobos paslaugų teikėjas visame pasaulyje, turintis dukterinių bendrovių Brazilijoje ir Indonezijoje) ir jos pagrindinį akcininką, derintis ir sudarant akcininkų sutartį su investuotoju – įkūrėjų ir vadovų grupės kontroliuojama bendrove „Tesonet“.

   Daugiau
  • 06.12.2018

   TGS Baltic konsultavo AB Šiaulių bankas, į prekybą AB Nasdaq Vilnius įtraukiant 20 mln. EUR vertės obligacijas

   Obligacijos gruodžio pradžioje įtrauktos į prekybą minėtoje reguliuojamoje rinkoje.

    

   Daugiau
  • 03.12.2018

   TGS Baltic konsultavo „Avia Solutions Group“ ir jos akcininkus

   TGS Baltic konsultavo AB „Avia Solutions Group“ ir tam tikrus jos akcininkus, išbraukiant bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Be TGS Baltic, bendrovei ir akcininkams sandoryje taip pat atstovavo tarptautinė advokatų kontora „Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.“

   Daugiau
  • 11.09.2018

   Konsultavo MAXIMA GRUPĖ, UAB

   Konsultavo MAXIMA GRUPĖ, UAB organizuojant ir tvirtinant iki 1 mlrd. EUR vertės vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant pirmąją 300 mln. EUR obligacijų emisiją bei įtraukiant šias obligacijas į prekybą Dublino vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius. Tai – pirmas kartas, kai Lietuvos privataus kapitalo bendrovė sėkmingai įžengė į tarptautinę kapitalo rinką, pasiūlydama didžiausią privačios bendrovės obligacijų emisiją Baltijos šalyse.

  • 24.07.2018

   TGS Baltic konsultavo UAB „Medicinos bankas“

   TGS Baltic konsultavo UAB „Medicinos bankas“, tvirtinant iki 10 mln. EUR subordinuotų obligacijų programą ir pagal ją išleidžiant pirmąją daugiau nei 2,2 mln. EUR obligacijų emisiją. Išplatintos obligacijos rugpjūčio pradžioje taip pat turi būti įtrauktos į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“. Platinant emisiją bankui tarpininkavo UAB FMĮ „Orion securities“.

   Daugiau
  • 19.07.2018

   TGS Baltic konsultavo „AviaAM Leasing“ ir jos akcininkus

   TGS Baltic konsultavo AB „AviaAM Leasing“ ir tam tikrus jos akcininkus, išbraukiant bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Tai – pirmas tokio pobūdžio procesas, kai Lietuvos emitento, kurio akcijos yra įtrauktos į prekybą užsienio reguliuojamoje rinkoje, delistinguojamos iš jos.

   Daugiau
  • 01.07.2018

   Konsultavo „Lietuvos energija“, UAB

   Konsultavo „Lietuvos energija“, UAB, tvirtinant padidintą iki 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. EUR obligacijų emisiją, taip pat įtraukiant obligacijas į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius. Tai – pirmoji tarptautinių žaliųjų obligacijų emisija, įvykdyta Centrinės ir Rytų Europos emitento.

  • 23.04.2018

   TGS Baltic konsultavo VP grupės akcininkus dėl investicijų į viešbučių verslą Rumunijoje

   Kipro Respublikoje įkurta bendrovė „Apex Holding Limited“, į kurią investuoja N. Numavičiaus kontroliuojama įmonė „Agile Finance“, V. Numavičiaus netiesiogiai valdoma „Gemini grupė“, M. Bagdonavičiaus kontroliuojama „Invefina“ ir A. Beleškos valdoma „Appex Alliance“, netiesiogiai valdys Rumunijos bendroves Bukarešte, vystysiančias 4 viešbučių kompleksą.

   Daugiau
  • 31.12.2017

   TGS Baltic konsultavo LRT (Lietuvos nacionalinį transliuotoją)

   TGS Baltic konsultavo LRT, nacionalinį transliuotoją, dėl naujos turinio valdymo sistemos ir jos interneto svetainei bei mediatekos archyvui, kuris šiuo metu prieinamas internetu, ir visam dviem kanalais – LRT ir LRT KULTŪRA, transliuojamam bei kitam originaliam turiniui, skirtos programinės įrangos įsigijimo. Buvo konsultuojamasi dėl sandorio struktūrizavimo, teisių į intelektinę nuosavybę įgijimo, rodymo internete klausimų ir t. t.

  • 06.05.2017

   TGS Baltic atstovavo UAB FMĮ „Finasta“

   TGS Baltic komanda atstovavo UAB FMĮ Finasta ir jos klientams dėl AS Lauma International konvertuojamųjų obligacijų išleidimo struktūrizavimo ir įsigijimo. Obligacijos leistos su tikslu dalinai finansuoti AS Lauma International vykdomą Felina International AG įsigijimą

   Daugiau
  • 02.01.2015

   Sėkmingai užbaigtas antrinis virš 51,5 mln. Lt AB „Avia Solutions Group“ akcijų platinimas

   TGS Baltic buvo AB „Avia Solutions Group“ (toliau – Bendrovė) teisės patarėjai, siūlant naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas pasirinktiems investuotojams ir įtraukiant jas į prekybą Lenkijos reguliuojamoje rinkoje – Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

   Daugiau
  • Konsultavo platintojus Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, „Swedbank“, AB ir Trigon Dom Maklerski S.A.

   Konsultavo platintojus Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, „Swedbank“, AB ir Trigon Dom Maklerski S.A., vykdant AB „Novaturas“ pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) Lietuvoje, Lenkijoje ir Estijoje, taip pat įtraukiant akcijas į prekybą Lenkijos ir Lietuvos reguliuojamose rinkose.

   Daugiau
  • TGS Baltic konsultavo AUGA group, AB

   Konsultavo AUGA group, AB ir jos didžiausią akcininką Baltic Champs Group, UAB įgyvendinant didžiausią Lietuvos bendrovės akcijų antrinį viešą siūlymą (SPO) (36 mln. EUR), taip pat įtraukiant naujas akcijas į prekybą Lenkijos ir Lietuvos reguliuojamose rinkose (Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius) ir perkeliant visas akcijas iš Papildomojo prekybos sąrašo į Oficialųjį prekybos sąrašą Lietuvos reguliuojamoje rinkoje.

  • TGS Baltic konsultavo AB Šiaulių bankas

   TGS Baltic konsultavo AB Šiaulių bankas, į prekybą AB Nasdaq Vilnius Skolos VP sąraše įtraukiant banko neviešai išplatintą 20 mln. EUR vertės obligacijų emisiją.

  • Konsultavo AB "Avia Solutions Group"

   Konsultavo AB „Avia Solutions Group“, tarptautinę aviacijos kontroliuojančiąją bendrovę, visame pasaulyje turinčią virš 40 dukterinių įmonių, prijungiant ją prie Kipro dukterinės bendrovės, peržengiant vienos valstybės ribas

  • AB Ūkio banko bankroto procese konsultavo valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“

   AB Ūkio banko bankroto procese konsultavo valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ perleidžiant „gerąjį“ AB Ūkio banko turtą AB Šiaulių bankui, Lietuvoje įsteigtam bankui, tarp kurio akcininkų yra ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Dalyvavo sudarant sandorio struktūrą bei koordinuojant veiksmus, kad sandoriui pritartų Lietuvos Respublikos finansų ministerija

  • Konsultavo Baltic Champs Group, UAB

   Konsultavo Baltic Champs Group, UAB, didžiausią pievagrybių augintoją Baltijos šalyse, rengiant susijungimo su AB „Agrowill Group“, didžiausia žemės ūkio produktų gamintoja Lietuvoje, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama NASDAQ OMX Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose, sandorio struktūrą ir jį įgyvendinant. Tai pirmas tokio tipo sandoris Lietuvoje

  • Konsultavo bankroto administratorių akcinės bendrovės Ūkio bankas bankroto procese

   Konsultavo bankroto administratorių akcinės bendrovės Ūkio bankas bankroto procese. Konsultuoja klientą kasdienės veiklos klausimais, padeda koordinuoti turto išieškojimo procesus Lietuvoje ir užsienyje, taip pat koordinuoti bankrutavusio banko atstovybių užsienyje uždarymą ir kitus klausimus

  • Konsultavo bankroto administratorių akcinės bendrovės bankas Snoras bankroto procese

   Konsultavo bankroto administratorių akcinės bendrovės bankas Snoras bankroto procese. Konsultavo banko kasdienės veiklos, banko turto pardavimo ir išieškojimo ir kitais įvairiais klausimais

  • Konsultavo AB „INVL Technology“

   Konsultavo AB „INVL Technology“ sėkmingai išplatinant 10 mln. eurų akcijų emisiją ir įtraukiant jas į prekybą Vilniaus vertybinių popierių biržoje (AB NASDAQ OMX Vilnius)

  • Konsultavo City Service

   Konsultavo City Service, valdančią pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų įmonių grupę Europoje, susijungimo peržengiant vienos valstybės ribas, Europos bendrovės (Societas Europaea arba SE) steigimo ir akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje klausimais

  • Konsultavo AB „INVL Technology“

   Konsultavo AB „INVL Technology“ pirmą kartą Baltijos šalyse pertvarkant listinguotą bendrovę į licencijuojamą specialiąją uždarojo tipo investicinę bendrovę

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2017
  Partneris, advokatas, Gamybos industrijos grupės vadovas, advokatų kontora TGS Baltic
  2003 – 2017
  Teisininkas, vėliau partneris, advokatas, advokatų kontora Tark Grunte Sutkiene
  1999 – 2004
  Teisės ir priežiūros skyriaus vedėjas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
  1996 – 1999
  Teisės ir priežiūros skyriaus vyr. specialistas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

  Išsilavinimas

  1999
  Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, teisės magistro laipsnis

  Narystė

  Lietuvos advokatūra