Vilius Bernatonis
FCIArb

Vilius Bernatonis

Vadovaujantysis partneris, Baltijos šalių valdybos pirmininkas
Vilnius, Lietuva

Įtakingiausi ir žinomiausi tarptautiniai teisės žinynai, tokie kaip „The European Legal 500“, „Chambers Global“ ir kt., puikiai vertina Vilių Bernatonį energetikos, bankų ir finansų, tarptautinių ginčų, korporacinės ir komercinės teisės srityse

 • LEGAL 500
 • ILFR1000
 • CHAMBERS GLOBAL
 • CHAMBERS Europe
 • WWL
 • Apie

  Vilius Bernatonis yra vienos didžiausių advokatų kontorų Baltijos šalyse „TGS Baltic“ vadovaujantysis partneris. Vilius turi daugiau nei 20 metų patirtį teikiant teisines paslaugas ne tik bankų ir finansų, bet ir energetikos, tarptautinių teisminių ginčų, korporacinės ir komercinės teisės srityse. V. Bernatonis dirba su didžiausiais šalies ir tarptautiniais bankais, teikia konsultacijas strateginę reikšmę turinčioms įmonėms finansavimo klausimais. Teisininkas nuolat dalyvauja konferencijose kaip pranešėjas arba diskusijų moderatorius finansų, ekonomikos, bankininkystės temomis.

 • Išskirtiniai projektai
  • 13.02.2024

   TGS Baltic asistavo Europos investicijų bankui (EIB) pasirašant sutartį su Šiaulių banku dėl antrojo 200 mln. eurų renovacijos fondo steigimo ir valdymo

   TGS Baltic asistuojamas Europos Investicijų bankas (EIB) kartu su Šiaulių banku susitarė dėl antro 200 mln. eurų renovacijos fondo steigimo ir valdymo.

   Daugiau
  • 05.10.2023

   EK patvirtino 193 mln. eurų vertės Lietuvos valstybės pagalbos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti

   TGS Baltic atstovavo klientą siekiant gauti Europos Komisjos patvirtinimą dėl 193 mln. eurų vertės Lietuvos valstybės pagalbos schemos jūros vėjo elektrinių parkams remti. Šia valstybės pagalbos schema siekiama paskatinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, kaip numatyta Žaliojo kurso pramonės plane.

   Daugiau
  • 10.08.2022

   TGS Baltic laimėjo bylą Stokholmo arbitraže: atstovavome Vilniaus kogeneracinei jėgainei ginče su biokuro bloko rangovu

   TGS Baltic sėkmingai apgynė kliento Vilniaus kogeneracinės jėgainės (VKJ) interesus ir laimėjo arbitražo byloje prieš Lenkijos katilų gamintoją „Rafako“ –  rangovas pripažintas kaltu dėl biokuro bloko statybų vėlavimo.

   Daugiau
  • 29.04.2022

   TGS Baltic atstovavo EIB pasirašant sutartį su Šiaulių banku dėl 275 mln. EUR renovacijos fondo steigimo ir valdymo: pirmasis Europoje tokio tipo fondas, skirtas viešosios funkcijos įgyvendinimui

   Atstovavome Europos investicijų bankui (EIB), kaip Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) valdytojui, kartu su Lietuvos Vyriausybe suteikiant 90 mln. EUR paskolą Šiaulių bankui skirtą naujai įsteigtai jo dukterinei įmonei „SB modernizavimo fondas“.

   Daugiau
  • 05.04.2022

   TGS Baltic konsultavo Vilniaus jėzuitų gimnaziją įsteigiant pirmąjį Europoje mokyklos neliečiamojo kapitalo fondą

   Konsultavome Vilniaus jėzuitų gimnaziją 2022 metų vasario 2 d. oficialiai įsteigiant pirmąjį Europoje mokyklos neliečiamojo kapitalo paramos fondą.

   Daugiau
  • 31.12.2020

   TGS Baltic atstovavo Europos Investicijų banką, pasirašant sutartį su Šiaulių banku dėl 200 mln. EUR renovacijos fondo steigimo ir valdymo

   Vakar Šiaulių bankas su Europos Investicijų banku (EIB) pasirašė susitarimą dėl 200 mln. EUR daugiabučių pastatų renovacijos fondo steigimo ir valdymo. Fondas finansuos iki 800 daugiabučių namų atnaujinimą ir modernizavimą Lietuvoje.

   Daugiau
  • 11.12.2020

   TGS Baltic atstovauja Alytaus šilumos tinklams ir Alytaus miesto savivaldybei teisminiame ginče prieš „Litesko“

   TGS Baltic konsultuoja Alytaus šilumos tinklus ir Alytaus miesto savivaldybę vykstančiame teisminiame procese kompensacijų klausimais po išnuomotos šilumos ir elektros infrastruktūros susigrąžinimo iš UAB „Litesko“ 2019 m.

   Daugiau
  • 23.11.2020

   TGS Baltic sėkmingai konsultavo „Klaipėdos naftą“ įgyvendinant antrąjį Lietuvos ilgalaikio suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo sprendimo etapą - valstybės garantija įsigyti plaukiojančio saugojimo ir dujinimo įrenginį

   Konsultavome „Klaipėdos naftą“, didžiausią Baltijos šalyse naftos ir dujų logistikos bendrovę, užtikrinant ilgalaikio Lietuvos SGD importo sprendimo II etapo įgyvendinimą, pagal kurį bus įsigytas SGD laivas-saugykla.

   Daugiau
  • 31.03.2020

   TGS Baltic sėkmingai apgynė „Klaipėdos naftos“ interesus byloje dėl beveik 6 mln. eurų žalos priteisimo

   TGS Baltic komanda Lietuvos apeliaciniame teisme apgynė klientą, naftos produktų ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalus valdančią bendrovę AB „Klaipėdos nafta“ nuo „Achemos grupės“ valdomos naftos produktų krovos bendrovės „Krovinių terminalas“ reikalavimų priteisti beveik 6 mln. Eur žalos atlyginimą.

   Daugiau
  • 20.09.2019

   TGS Baltic konsultavo AB „Klaipėdos nafta“ derybose dėl Klaipėdos SGD terminalo išlaikymo kaštų mažinimo

   Rugsėjo 19 dieną, Europos Komisija (EK) patvirtino naujas Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo išlaikymo kaštų optimizavimo priemones.

   Daugiau
  • 20.05.2019

   TGS Baltic atstovauja klientams šiuo metu vykstančiame ginče su UAB „Litesko“

   2001 m. Alytaus miesto savivaldybė ir jos kontroliuojama bendrovė UAB „Alytaus šilumos tinklai“ išnuomojo Alytaus miesto šilumos gamybos infrastruktūrą UAB „Litesko“ 15 metų laikotarpiui ir pavedė nuomininkui pasirūpinti šilumos ir karšto vandens tiekimu atitinkamoje teritorijoje. 2005 m. šalys susitarė pratęsti nuomos sutartis dešimčiai metų, t. y. laikotarpiui iki 2026 m. 2007 m. šalys susitarė dėl papildomų investicijų į biokurą deginančią elektrinę.

   Daugiau
  • 02.05.2019

   Vilniaus miesto šilumos tiekimo infrastruktūros perdavimas

   2002 m. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išnuomojo Vilniaus miesto šilumos ir elektros energijos gamybos infrastruktūrą UAB „Vilniaus energija“ 15 metų laikotarpiui. Išnuomota infrastruktūra buvo sudaryta iš kelių elektrinių ir visos pagalbinės infrastruktūros.

   Daugiau
  • 01.02.2019

   TGS Baltic komanda atstovavo Ūkio bankui prieš „Deloitte Lietuva“ ir „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“

   TGS Baltic komanda atstovavo Ūkio bankui prieš „Deloitte Lietuva“ ir „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ byloje dėl reikalavimo atlyginti 100 mln. eurų sumą siekiančią žalą, kylančią iš netinkamai atlikto audito. 

   Daugiau
  • 21.01.2019

   TGS Baltic komanda sėkmingai gynė „Snoro“ banką

   TGS Baltic komanda kartu su garsia Austrijos advokatų kontora „Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte“ sėkmingai apgynė „Snoro“ banką prieš Vienos tarptautinį arbitražo centrą (VIAC) sudėtingoje byloje dėl šalių teises patvirtinančio sprendimo, kurio pageidavo kitas stambus Austrijos bankas. Tarp arbitražo metu svarstytų klausimų buvo taikytinos teisės, AML taisyklių, kompensacinių (back-to-back) paskolos sutarčių, reikalavimų finansų įstaigoms ir sudėtingi jurisdikcijos klausimai. Po dvejus metus trukusios teisinės kovos, 2019 m. sausio 21 d. VIAC arbitražo teismas priėmė sprendimą „Snoro“ naudai, atmesdamas pareiškėjo prašomą sprendimą, patvirtinantį šalių teises. TGS Baltic buvo pagrindinis patarėjas arbitražo procese.

  • Nuolat teikė teisines paslaugas vienam didžiausių Didžiosios Britanijos bankų „The Royal Bank of Scotland“

   Nuolat teikė teisines paslaugas vienam didžiausių Didžiosios Britanijos bankų „The Royal Bank of Scotland“ dėl Lietuvos įmonėms suteiktų sindikuotų paskolų restruktūrizavimo. Analizavo finansinius dokumentus, rengia paskolų užtikrinimo sutartis

  • Atstovavo AB SEB bankui ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui derybose

   Atstovavo AB SEB bankui ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui derybose su LKAB „Klaipėdos Smeltė“ ir įmonės pagrindiniu akcininku „Terminal Investment Limited SA“ dėl „Klaipėdos Smeltės“ finansavimo, rengė ir derino visus susijusius finansinius dokumentus

  • Kartu su verslo partneriais „Baker & McKenzie“ teikė teisines konsultacijas klientui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

   Kartu su verslo partneriais „Baker & McKenzie“ teikė teisines konsultacijas klientui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl finansinių paslaugų, susijusių su skolinimusi valstybės vardu ir skolų valdymo. 

   Daugiau
  • Konsultavo AB „Klaipėdos nafta“ ir atstovauja kliento interesams Lietuvoje veikiančiuose ir tarptautiniuose bankuose

   Konsultavo AB „Klaipėdos nafta“ ir atstovauja kliento interesams Lietuvoje veikiančiuose ir tarptautiniuose bankuose dėl finansavimo paslaugų teikimo SGD terminalo statybai.

   Daugiau
  • Atstovavo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriui

   Atstovavo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriui Vilniaus komercinio arbitražo teisme trijose arbitražo bylose prieš elektros energijos tiekėjus, susijusiose su Elektros balansavimo sutarčių pažeidimu

  • Konsultuoja Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorių

   Konsultuoja Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorių dėl įvairių elektros perdavimo sistemos infrastruktūros projektų įgyvendinimo, įskaitant dėl strateginių tarpvalstybinių elektros energijos jungčių „LitPol Link“ (strateginės tarpvalstybinės elektros energijos jungties tarp Lietuvos elektros perdavimo sistemos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos) ir „NordBalt“ (strateginės tarpvalstybinės elektros energijos jungties tarp Lietuvos elektros perdavimo sistemos ir Švedijos elektros perdavimo sistemos) įgyvendinimo

  • Atstovauja Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Mannheimer Swartling“

   Atstovauja Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Mannheimer Swartling“ didelio masto byloje su Rusijos dujų milžinu „Gazprom“ Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, kurioje Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kaip smulkusis „Lietuvos dujos“ akcininkas, prašo teismo pradėti „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimą (zondavimą), kad būtų įvertinti įmonės valdymo organų sprendimai dėl dujų kainų politikos

  • Atstovavo Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Shearman & Sterling“

   Atstovavo Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Shearman & Sterling“ (Paryžiaus biuru) didelio masto arbitražo byloje su Rusijos dujų milžinu „Gazprom“ Nuolatiniame arbitražo teisme pagal UNCITRAL arbitražo taisykles. Šią bylą inicijavo „Gazprom“ prieš Lietuvos Respubliką dėl jos planų išskaidyti „Lietuvos dujos“ dujų pardavimo ir perdavimo veiklos nuosavybę, laikantis Europos Sąjungos skatinimo priversti dominuojančias energetikos bendroves pagerinti prieigą konkurentams

  • Atstovavo Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Shearman & Sterling"

   Atstovavo Lietuvos Vyriausybei veikdamas kartu su advokatų kontora „Shearman & Sterling“ (Paryžiaus biuru) didelio masto arbitražo byloje su Rusijos dujų milžinu „Gazprom“ Arbitražo institute prie Stokholmo prekybos rūmų (SCC).

   Daugiau
  • Konsultavo UAB „Vilniaus prekyba“ ir jos susijusias įmones

   Konsultavo UAB „Vilniaus prekyba“ ir jos susijusias įmones, didžiausią Lietuvoje įmonių grupę, kurios vykdomos veiklos spektras – nuo mažmeninės prekybos iki finansinių paslaugų

  • Atstovauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai Vašingtono tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID)

   Atstovauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai Vašingtono tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID) pagal „Veolia Environnement S.A.“ (Prancūzijoje įsikūrusios bendrovės) ir kitų ieškovų pareikštą ieškinį prieš Lietuvos Respubliką.

   Daugiau
  • Konsultavo EPSO-G, valstybės valdomą bendrovę, kuri valdo Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorių („Amber Grid“) ir elektros perdavimo sistemos operatorių (LITGRID)

   Konsultavo EPSO-G, valstybės valdomą bendrovę, kuri valdo Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorių („Amber Grid“) ir elektros perdavimo sistemos operatorių (LITGRID), pagrindiniais įmonių valdymo klausimais, įskaitant EPSO-G kaip valdymo bendrovės, taip pat EPSO-G dukterinių bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, dokumentų peržiūrą ir pakeitimą.

   Daugiau
  • Atstovauja AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) ir Vilniaus miesto savivaldybei arbitražo procese

   Atstovauja AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) ir Vilniaus miesto savivaldybei arbitražo procese Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo instituto arbitraže (SCC). 2018 m. vasario mėn. VŠT ir Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį ir šiuo metu reikalauja 350 milijonų EUR nuostolių iš „Veolia Environnement S.A.“ ir UAB „Vilniaus energija“ dėl piktybiškai netinkamo Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutarties vykdymo

 • CV

  Profesinė veikla

  Nuo 2018
  Vadovaujantysis partneris, Energetikos industrijos grupės vadovas, advokatų kontora TGS Baltic
  2017
  Partneris, Bankų ir finansų praktikos grupės vadovas, advokatų kontora TGS Baltic
  2009 – 2017
  Partneris, Bankų ir finansų praktikos grupės vadovas advokatų kontora Tark Grunte Sutkiene
  2008 – 2009
  Valdybos narys, nacionalinė elektros energijos bendrovė LEO LT, AB
  2006 – 2008
  Partneris, Bankų ir finansų praktikos grupės vadovas, advokatų kontora Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai
  2003 – 2006
  Bankų ir finansų praktikos grupės vadovas advokatų kontora Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai
  1999 – 2003
  Teisininkas, valstybės įmonė Valstybės turto fondas

  Išsilavinimas

  2018
  IESE verslo mokykla (angl. IESE business school), aukščiausio lygio vadovas (angl. Global executive MBA)
  2012 – 2013
  Atestuotų arbitrų institutas (angl. The Chartered Institute of Arbitrators) tarptautinio arbitražo diplomas
  2000 – 2012
  Įvairūs kursai bei seminarai sutarčių teisės ir tarptautinio komercinio arbitražo klausimais
  2000
  Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, magistro laipsnis

  Narystė

  Atestuotų arbitrų institutas (angl. The Chartered Institute of Arbitrators) aukščiausios kvalifikacijos narys (angl. Fellow), Baltijos šalių skyriaus vadovas
  Tarptautinio arbitražo instituto (angl. The International Arbitration Institute) korespondentas
  Lietuvos advokatūra
  Tarptautinė advokatų asociacija
 • Publikacijos