Privatumo politika

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) aprašo kaip advokatų kontoros TGS Baltic apsaugo savo klientų ir interneto svetainės lankytojų asmens duomenis ir privatumą.

Jūsų asmens duomenų valdytojai yra advokatų kontoros TGS Baltic Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje (toliau kartu – TGS Baltic), išskyrus kiek tai susiję su klientų duomenis, duomenimis, kurie valdomi atrankos tikslais, ir kitais atvejais, kai duomenis valdo atskiros advokatų kontoros Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Mūsų advokatų kontorų kontaktus galite rasti paspaudę šią nuorodą: http://tgsbaltic.com/komanda/advokatai/

Jei Jums kyla su šia Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu privacy@tgsbaltic.com.

Ši Politika gali būti atnaujinama ir keičiama. TGS Baltic informuos interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti svetainę, informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas ir pan.);
 • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

 

1. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

TGS Baltic siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Vadovaudamiesi šiais principais, mes galime tvarkyti šiuos klientų duomenis:

 • Asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, atstovaujama bendrovė, pareigos);
 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai);
 • Kiti duomenys, kuriuos pateikiate sudarant ir vykdant teisinių paslaugų sutartį su mumis;
 • Asmens duomenys, kuriuos advokatų kontorai tvarkyti būtina dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;
 • Kiti duomenys, kuriuos mes surenkame iš teisėtų šaltinių teikdama teisines paslaugas.

Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu surinkome duomenis, šie duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą teisinių paslaugų teikimą, susijusius tikslus, taip pat mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

 

2. TREČIŲJŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Be klientų asmens duomenų, taip pat galime tvarkyti trečiųjų asmenų asmens duomenis, kurie gali apimti:

 • Asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, atstovaujama bendrovė, pareigos);
 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai);
 • Duomenys, renkami iš viešų šaltinių ar registrų konsultuojant mūsų klientus ar teikiant kitas mūsų paslaugas;
 • Kiti iš teisėtų šaltinių surinkti duomenys, kurie yra svarbūs ir reikalingi mūsų paslaugoms teikti arba kitaip būtini mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui.

Trečiųjų asmenų asmens duomenis tvarkome tik atvejais, kuomet tai yra tiesiogiai susiję ir būtina tam, kad galėtume teikti profesionalias teisines paslaugas. TGS Baltic gali tvarkyti asmens duomenis siekdama teikti teisines konsultacijas, atstovaudama klientus ar siekdama teikti kitas susijusias teisines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, konsultacijas, rengiant dokumentus, vedant derybas, dalyvaujant teismų procesuose.

Trečiųjų asmenų asmens duomenis tvarkome, kai tai būtina teikiant teisines paslaugas mūsų klientams arba dėl kitų būtinų teisėtų TGS Baltic interesų. Duomenys tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų, užtikrinant tinkamas apsaugos priemones, apsaugančias šių duomenų privatumą ir konfidencialumą.

Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu surinkome duomenis, šie duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą teisinių paslaugų teikimą, susijusius tikslus, taip pat mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

Trečiųjų asmenų asmens duomenys, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti. Ilgesnis šių asmens duomenų tvarkymas ir saugojimas gali būti vykdomas šioje Politikoje nurodytais atvejais.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

TGS Baltic Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko nurodytais atvejais:

 • kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas);
 • kai esate TGS Baltic klientas, neišreiškęs prieštaravimo Jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų rinkodarai (duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas TGS Baltic interesas informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas).

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais ir naujienomis teisės srityje;
 • elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius ir panašią informaciją;
 • kviesdami į Jums aktualų renginį su Jumis galime susisiekti telefonu.

Informuojame, kad Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite kreipęsi į mus el. paštu lithuania@tgsbaltic.com.

Mes renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius: stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote.

Jūs taip pat galite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie renginius ar kitą mūsų siunčiamą informaciją, atsiųsdami elektroninį pranešimą adresu lithuania@tgsbaltic.com.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KAI PATEIKIATE MUMS UŽKLAUSAS, KITĄ INFORMACIJĄ

TGS Baltic Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate bendruoju TGS Baltic elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją kontaktais, nurodytais mūsų interneto svetainėje, ar socialiniuose tinkluose.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško, nei prašymo ar užklausos pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste, siunčiamos bylos (priedo) tekste nenurodyti nei savo, nei kito asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų, kitų perteklinių ar nereikalingų duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa.

TGS Baltic Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

 

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS DARBUOTOJŲ ATRANKOS TIKSLU

TGS Baltic interneto svetainėje galite pateikti savo duomenis, norėdami prisijungti prie TGS Baltic komandos (tai galite padaryti čia: http://tgsbaltic.com/karjera/karjeros-galimybes/).

Prašome laikytis savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų ir mums nesiųsti perteklinės informacijos.

Informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime personalo atrankos tikslais, remdamiesi Jūsų sutikimu, išreikštu pateikiant šiuos duomenis.

Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą.

Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume.

Jei gausime tokį Jūsų sutikimą, aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugosime dvejus metus nuo sutikimo gavimo dienos. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume.

Atkreipiame dėmesį, kad kai Jūs atsiunčiate savo CV ar kitus asmeninius duomenis mūsų bendruoju elektroniniu paštu mums nepaskelbus atrankos, mes turime teisę tokius duomenis saugoti ir naudoti vėlesnių atrankų tikslais iki 1 metų.

Jei Bendrovės ar darbo paieškos tinklalapiuose pamatysite Jums aktualų darbo skelbimą, kviečiame kandidatuoti tiesiogiai skelbime nurodytu el. paštu.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų siunčiant duomenis mums: nei laiško nei užklausos pavadinime, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose, kitose bylose nenurodyti perteklinių ar nereikalingų asmens duomenų:  asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų, banko sąskaitos numerio, šeimos narių duomenų, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas.

 

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, TGS Baltic gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų interneto svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Žemiau lentelėje pateikiame pagrindinius TGS Baltic svetainėje naudojamus slapukus, kurie padeda mums sekti lankytojų skaičių ir jų apsilankymo svetainėje periodiškumą.

Visa informacija apie šioje svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą ir naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas / Tipas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

p_popup_uh

Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metus

Unikalus identifikatorius

_ga

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gat

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gid

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Atkreipiame dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi interneto svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų interneto svetainė.

 

7. DUOMENŲ GAVĖJAI

Informuojame, kad TGS Baltic pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. Naujienlaiškių ir kitos informacijos siuntimui mes pasitelkiame specializuotus paslaugų teikėjus.

Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

 

8. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus saugomi 2 metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis (jei buvo gautas atskiras sutikimas) arba sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos.

Informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis personalo atrankos tikslais saugosime iki konkrečios atrankos pabaigos, nebent būsime gavę atskirą sutikimą saugoti ilgesniam laikotarpiui.

Jūsų asmens duomenys, įgyvendinant mūsų teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

 

9. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į atitinkamą duomenų apsaugos instituciją ir dėl to pateikti skundą (atskirų valstybių priežiūros institucijų kontaktai yra prieinami šiuo adresu).

TGS Baltic rekomenduoja, prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis (privacy@tgsbaltic.com), kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Politika paskutinį kartą atnaujinta: 2023-06-02.