Projektai

Projektai

Ieškokite projektų

Filtruokite informaciją

 • 01.01.2019

  TGS Baltic konsultuoja „GlaxoSmithKline“

  TGS Baltic yra pagrindinė moksliniais tyrimais savo veiklą grindžiančios tarptautinės sveikatos priežiūros bendrovės „GlaxoSmithKline“ dukterinės bendrovės Lietuvoje teisinė patarėja. Mes konsultavome klientą Baltijos regiono mastu dėl projekto, susijusio su viešųjų pirkimų vidaus politika, pasitelkdami įvairių privačiųjų ir viešųjų pirkimų srities geriausią praktiką, įskaitant, bet neapsiribojant konfidencialios informacijos apsauga, sąžininga konkurencija, tinkamu dalyvavimu konkurso procedūrose ir t. t. Ši politika atspindėjo tiek nacionalinį reglamentavimą ir teismų praktiką, tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir ES viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas.

 • 17.01.2018

  TGS Baltic apgynė privačios ginekologijos klinikos interesus ginče prieš VMI

  TGS Baltic sėkmingai atstovavo privačios ginekologijos paslaugas teikiančios klinikos interesams teisminiuose ginčuose prieš Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), pastarajai nurodžius paruošti 3 m. laikotarpio pacientų sveikatos korteles mokestiniam tyrimui atlikti. Nesutikdama su tokiu nurodymu, klinika kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti VMI nurodymą.

  Daugiau
 • 05.01.2018

  TGS Baltic konsultavo „Euroapotheca“ įsigyjant Švedijos vaistinių tinklą „Apoteksgruppen“

  TGS Baltic buvo strateginis UAB „Euroapotheca“ patarėjas perkant vieną didžiausių Švedijoje vaistinių tinklų „Apoteksgruppen“. „Vilniaus prekybos grupei“ priklausanti „Euroapotheca“ pasirašė sandorį su Švedijos Karalyste dėl 159 valstybinio tinklo vaistinių įsigijimo, kurio vertė – virš 171 mln. Eur.

  Daugiau
 • 02.11.2017

  TGS Baltic atstovavo „Nordic Food Republic“ sudarant nuomos sutartį su „Blendas“

  TGS Baltic atstovavo UAB „Nordic Food Republic“ (NFR) sudarant restorano nuomos sutartį su kitąmet numatyto atidaryti viešbučio „Pacai“ savininku, UAB „Blendas“. Istoriniuose baroko stiliaus Pacų rūmuose „Design Hotels“ įsteigs pirmąjį viešbutį Baltijos šalyse, kuriame NFR ir įkurs gourmet restoraną, bistro bei barą.

  Daugiau
 • 31.03.2017

  TGS Baltic konsultavo „Valeant Pharmaceuticals International, Inc.“ dėl finansavimo suteikiant kreditą ir išleidžiant papildomą akcijų emisiją

  TGS Baltic konsultavo „Valeant Pharmaceuticals International, Inc.“ ir Lietuvoje veikiančią jos dukterinę įmonę AB „Sanitas“ Lietuvos teisės klausimais, susijusiais su esamos finansavimo schemos, kurią sudaro terminuotosios paskolos, atnaujinamosios paskolos ir obligacijos, restruktūrizavimo. 

  Daugiau
 • 28.12.2016

  TGS Baltic komanda sėkmingai atstovavo UAB „Senojo bokšto“ klinikai

  TGS Baltic komanda (advokatai Robertas Degesys, Rasa Zaščiurinskaitė ir Dovilė Armalytė) sėkmingai atstovavo UAB „Senojo bokšto“ klinikai pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose ginče su Svalbono klinika UAB, V.S., ir UAB „Valdimara“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos daugiau nei 150 tūkst. eurų žalos atlyginimo.

  Daugiau
 • 05.02.2015

  Sėkmingai atstovavo vieno didžiausių ortopedijos technikos gamintojo interesams ginčuose prieš Valstybinę ligonių kasą

  TGS Baltic sėkmingai atstovavo vieno didžiausių Lietuvos ortopedijos technikos priemonių gamintojo interesams ginče su Valstybine ligonių kasa. Valstybinė ligonių kasa iškėlė abejones dėl bendrovės teisės tiekti ortopedijos technines priemones į rinką bei teisės gauti kompensacijas už pacientams pateiktas ortopedijos technines priemones.

  Daugiau
 • 28.01.2015

  Sėkmingai atstovavo klientui teisminiuose ginčuose prieš Lietuvos Respubliką

  TGS Baltic sėkmingai atstovavo vieno didžiausių Lietuvos ortopedijos technikos priemonių gamintojo interesams teisminiuose ginčuose prieš Lietuvos Respubliką, valstybei atsisakius mokėti kompensacijas už pacientams išduotas ortopedijos technines priemones. Lietuvos Respublikai buvo pareikštas ieškinys dėl žalos, padarytos neteisėtais valstybės veiksmais, atlyginimo.

  Daugiau
 • 01.01.2014

  „Northway“ grupė – unikalūs ir ilgalaikiai teisiniai sprendimai

  TGS Baltic yra pagrindinė „Northway“ grupės, kurią sudaro 11 bendrovių, užsiimančių farmacijos ir biotechnologijų, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir investavimo veikla, patarėja teisės klausimais.

  Daugiau
 • 01.01.2014

  „Novo Nordisk“ – vaistų tiekimo grandinės optimizavimas Baltijos regione

  TGS Baltic konsultavo „Novo Nordisk“, reorganizuojančią vaistų tiekimo grandinę Baltijos šalyse ir parengė reikiamus dokumentus.

  Daugiau
 • 01.11.2013

  „Valeant Pharmaneuticals Inc.“ obligacijų emisija

  TGS Baltic konsultavo „Valeant Pharmaceuticals International, Inc.“ visais teisiniais klausimais, susijusiais su įkeitimo objektais ir įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonėmis Lietuvoje, sukurtomis siekiant gauti finansavimą iš JAV banko „Goldman Sachs Bank“ įmonei „Bausch & Lomb Holdings Incorporated“ įsigyti. „Valeant Pharmaceuticals International, Inc.“ nuosavybės teise turi ir valdo didelę gamybinę bazę Lietuvoje.

 • 01.01.2013

  Intelektinės nuosavybės valdymas

  TGS Baltic konsultavo ir atstovavo medicininių medžiagų ir prietaisų platinimu ir pardavimu užsiimančiai įmonių grupei „Laifarma“ intelektinės nuosavybės gynimo, prekių ženklų registravimo procedūrose, sprendžiant grupei pateiktas pretenzijas, taip pat visais intelektinės nuosavybės portfelio valdymo klausimais.

 • 01.01.2013

  Galimi ES teisės aktų pažeidimai dėl siūlomų pakeitimų

  TGS Baltic atstovavo kelioms sveikatos priežiūros institucijų asociacijoms, kurios sėkmingai kreipėsi į Europos Komisiją, kad būtų pradėta byla dėl ES teisės aktų pažeidimų, galinčių atsirasti dėl siūlomų Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimų.

 • 01.01.2013

  Mokesčių konsultacijos, susijusios su kontroliuojančiosios bendrovės įsteigimu

  TGS Baltic didžiausią vaistų platintoją Baltijos šalyse „Tamro“ konsultavo, mokesčių klausimais, susijusiais su geriausios jurisdikcijos kontroliuojančiajai bendrovei Baltijos šalyse nustatymu. Kontoros teisininkai atliko mokesčių ir teisinės aplinkos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje lyginamąją analizę, kad pateiktų visų trijų jurisdikcijų išsamų palyginimą, ir klientas galėtų priimti sprendimą turėdamas visą informaciją apie kliento interesus geriausiai atitinkančią jurisdikciją.

 • 01.01.2013

  Mokesčių konsultacijos UAB „Northway medicinos centrai“

  TGS Baltic teikė mokesčių konsultacijas vienam didžiausių privačios medicinos centrų, teikiančių visapusiškas medicinos, dienos chirurgijos ir reabilitacijos paslaugas Lietuvoje UAB „Northway medicinos centrai“, dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, PVM, pelno mokesčio ir kitų su mokesčių teise susijusių klausimų.

 • 01.01.2013

  „Sanitas“ akcijų privalomo pardavimo procedūra

  TGS Baltic konsultavo ir teikė visas su sandoriu susijusias paslaugas, vienai didžiausių Kanados farmacijos bendrovių „Valeant Pharmaceuticals International Inc.“ išperkant „Sanitas“ akcijas iš mažumos akcininkų privalomojo pardavimo tvarka ir sėkmingai užbaigiant 100 proc. „Sanitas“ akcijų įsigijimą.

  Daugiau
 • 01.01.2013

  „Boehringer Ingelheim“ suteiktos konsultacijos įvairiais klausimais

  TGS Baltic konsultavo „Boehringer Ingelheim“ įvairiais teisiniais klausimais (sutartys, įdarbinimas, farmacija).

  Daugiau
 • 01.01.2013

  „Tamro Group“ konsultavimas korporacinės ir darbo teisės klausimais

  TGS Baltic konsultavo „Tamro Group“ dukterines įmones Baltijos šalyse įvairiais darbo ir korporacinė teisės klausimais.

  Daugiau
 • 01.01.2013

  „Katoen Natie“ konsultavimas korporacinės ir darbo teisės klausimais

  TGS Baltic konsultavo „Katoren Natie“ dukterinę bendrovę Estijoje ir atstovavo jai darbo ir korporacinė teisės klausimais.

  Daugiau
 • 01.01.2012

  „SICOR BIOTECH“ – plėtra ir ilgalaikė teisinė pagalba

  1999 – 2012 metais TGS Baltic konsultavo klientą UAB „Sicor Biotech“, statantį šiuo metu didžiausią biofarmacijos gamyklą Lietuvos Respublikoje ir buvo ilgalaikė šios bendrovės teisinė patarėja reguliavimo klausimais; atstovavo bendrovei Sveikatos apsaugos ministerijoje, Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje ir kitose valstybės institucijose.

  Daugiau