Projektai

Projektai

Ieškokite projektų

Filtruokite informaciją

 • 20.05.2019

  TGS Baltic atstovauja klientams šiuo metu vykstančiame ginče su UAB „Litesko“

  2001 m. Alytaus miesto savivaldybė ir jos kontroliuojama bendrovė UAB „Alytaus šilumos tinklai“ išnuomojo Alytaus miesto šilumos gamybos infrastruktūrą UAB „Litesko“ 15 metų laikotarpiui ir pavedė nuomininkui pasirūpinti šilumos ir karšto vandens tiekimu atitinkamoje teritorijoje. 2005 m. šalys susitarė pratęsti nuomos sutartis dešimčiai metų, t. y. laikotarpiui iki 2026 m. 2007 m. šalys susitarė dėl papildomų investicijų į biokurą deginančią elektrinę.

  Daugiau
 • 02.05.2019

  Vilniaus miesto šilumos tiekimo infrastruktūros perdavimas

  2002 m. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išnuomojo Vilniaus miesto šilumos ir elektros energijos gamybos infrastruktūrą UAB „Vilniaus energija“ 15 metų laikotarpiui. Išnuomota infrastruktūra buvo sudaryta iš kelių elektrinių ir visos pagalbinės infrastruktūros.

  Daugiau
 • 05.04.2019

  TGS Baltic padėjo Lietuvos policijai laimėti bylą su profesinėmis sąjungomis ir taip apginti struktūrinės pertvarkos sprendimus

  TGS Baltic advokatai Dr. Ieva Povilaitienė ir prof. Valentinas Mikelėnas atstovavo Lietuvos Respublikos policiją byloje su profesinėmis sąjungomis, vienijančiomis policijos pareigūnus ir reikalavusiomis panaikinti struktūrinės pertvarkos sprendimus dėl tariamai nesilaikytų Darbo kodekse numatytų darbuotojų informavimo ir konsultavimo reikalavimų. Pertvarka siekta sujungti kriminalinės ir viešosios policijos padalinius, siekiant efektyvinti policijos darbą.

   

  Daugiau
 • 02.02.2018

  TGS Baltic parengė akcijų opcionų planą „Hostinger“

  TGS Baltic parengė akcijų opcionų planą prieglobos paslaugų teikėjui UAB „Hostinger“, turinčiam dukterinių bendrovių Brazilijoje ir Indonezijoje. Akcijų opcionų planas bus taikomas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose UAB „Hostinger“ dukterinėse bendrovėse Brazilijoje ir Indonezijoje dirbantiems darbuotojams skatinti.

 • 14.09.2015

  Konsultavo švedų gyvybės draudikę „Skandia“ steigiant paslaugų centrą

  TGS Baltic konsultavo Skandinavijos bankininkystės ir draudimo grupę „Skandia“ paslaugų centro  Vilniuje steigimo klausimais.

  Daugiau
 • 01.01.2013

  Ginčai teisme ir konsultacijos – CMA CGM

  TGS Baltic konsultavo trečią pagal dydį pasaulyje konteinerių pervežimo įmonių grupę CMA CGM Korporacinė teisės klausimais ir sprendžiant su darbo santykiais susijusius ginčus.

 • 01.01.2013

  UPM konsultavimas korporacinės ir darbo teisės klausimais

  TGS Baltic koordinavo teisines konsultacijas UPM visose Baltijos šalyse įmonių ir darbo teisės klausimais.

  Daugiau
 • 01.01.2013

  „Tamro Group“ konsultavimas korporacinės ir darbo teisės klausimais

  TGS Baltic konsultavo „Tamro Group“ dukterines įmones Baltijos šalyse įvairiais darbo ir korporacinė teisės klausimais.

  Daugiau
 • 01.01.2013

  „Katoen Natie“ konsultavimas korporacinės ir darbo teisės klausimais

  TGS Baltic konsultavo „Katoren Natie“ dukterinę bendrovę Estijoje ir atstovavo jai darbo ir korporacinė teisės klausimais.

  Daugiau
 • 01.01.2012

  Darbuotojų perkėlimas

  TGS Baltic konsultavo vieną stambiausių energetikos bendrovių Lietuvoje dėl darbuotojų perkėlimo pagal 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvą 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisėms apsaugoti, įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo.

 • 01.01.2012

  „NASDAQ OMX Group“ tarpvalstybinių mokesčių klausimai

  „NASDAQ OMX“ kreipėsi konsultacijos į užsienio valstybės vyriausybę dėl pensijų sistemos įkūrimo. Sandoris iškėlė daugelį sudėtingų klausimų, susijusių su tarpvalstybiniais mokesčiais. TGS Baltic konsultavo klientą mokesčių planavimo ir su sutartimis susijusiais klausimais, įskaitant konsultacijas dėl derybų su užsienio mokesčių tarnybomis.

 • 01.01.2010

  Konsultacijos bankui „Barclays“ Lietuvoje

  TGS Baltic konsultavo banką „Barclays“ dėl jo turimo paskatų darbuotojams plano taikymo Lietuvos dukterinėje įmonėje dirbantiems darbuotojams ir su tuo susijusiais mokestiniais klausimais.