AB „INVL Technology“ sėkmingai užbaigė didžiausią akcijų platinimą Baltijos šalyse

14.07.2015 AB „INVL Technology“ sėkmingai užbaigė didžiausią akcijų platinimą Baltijos šalyse

TGS Baltic konsultavo AB „INVL Technology“ sėkmingai išplatinant 10 mln. eurų akcijų emisiją ir įtraukiant jas į prekybą Vilniaus vertybinių popierių biržoje (AB NASDAQ OMX Vilnius). Ši naujų akcijų emisija yra didžiausia Baltijos šalių rinkose nuo 2011 metų.

Naujos emisijos akcijų iš viso įsigijo 126 investuotojai. Esami akcininkai įsigijo naujų „INVL Technology” akcijų už 4,5 mln. eurų, instituciniai investuotojai – už 1,7 mln. eurų, o fiziniai ir juridiniai asmenys – už 3,8 mln. eurų.

TGS Baltic – partneriai Vidmantas Drizga ir Agnius Pilipavičius, vyresnysis teisininkas Mantas Gofmanas – šiame procese buvo „INVL Technology“ patarėjais teisės klausimais, struktūrizavę sandorį, rengę naujų akcijų emisijos prospektą, taip pat visus kitus dokumentus, susijusius su projektu, atstovavę „INVL Technology“  Lietuvos banke ir Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume bei atlikę visus kitus reikiamus su akcijų platinimu ir įtraukimu į reguliuojamą rinką susijusius veiksmus.

AB „INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms. Šiuo metu didžiausios AB „INVL Technology“ investicijos yra įmonės Lietuvoje, Norvegijoje, Tanzanijoje ir Ugandoje: Norway Registers Development AS su dukterinėmis UAB „NRD“, NRD East Africa Ltd bei Infobank Uganda Ltd, UAB BAIP, UAB „Acena“ ir UAB NRD CS.