AB Ūkio banko turto pardavimas

28.02.2014 AB Ūkio banko turto pardavimas

Dėl vieno didžiausių Lietuvos bankų AB Ūkio banko likvidumo problemų 2013 m.vasario mėn. bendrovei buvo paskirtas administratorius. 

Sustabdžius AB Ūkio banko veiklą, pavyko pasiekti susitarimo su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir AB Šiaulių banku bei Lietuvos banku. Jo pagindu AB Šiaulių bankas, tarp kurio stambiųjų akcininkų yra EBPO, galėjo perimti visus valstybės apdraustus indėlius ir atitinkamą turto dalį iš AB Ūkio banko, kurio bendra vertė apytiksliai siekė 780 mln. eurų.

AB Ūkio bankui buvo suteiktas opcionas atpirkti AB Šiaulių bankui perduotą turtą, įskaitant paskolas, nekilnojamąjį turtą, turtą gyvybės draudimo ir lizingo bendrovėse, su teise šį turtą vėliau parduoti per struktūrizuotus aukcionus didžiausią kainą pasiūliusiems pirkėjams.

TGS Baltic padėjo AB Ūkio bankui, atliekant opciono turto teisinį patikrinimą ir dirbo visais klausimais, susijusiais su numatomu sandoriu, kuriam vadovavo investicinės bankininkystės įmonė „Summa Advisors“. Sandoris sulaukė didelio rinkos susidomėjimo, siūlytojai iš viso pateikė 18 orientacinių pasiūlymų ir 4 galutinius pasiūlymus. Sandoris buvo sustabdytas galutiniuose jo etapuose, kadangi pasiūlyta kaina neatitiko AB Ūkio banko lūkesčių.