Arbitražo bylos prieš Rusijos dujų milžinę „Gazprom“

01.03.2014 Arbitražo bylos prieš Rusijos dujų milžinę „Gazprom“

TGS Baltic kartu su kitais patarėjais atstovauja Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo institute nagrinėjamoje arbitražo byloje prieš „OAO Gazprom“ dėl „OAO Gazprom“ Lietuvos Respublikai taikomos neteisingos gamtinių dujų kainos.

Byla Lietuvos Respublikai ypač svarbi dėl šio ginčo pobūdžio ir dėl reikalavimo sumos, siekiančios 1,29 mlrd. eurų.

Kontora taip pat atstovauja Lietuvos Respublikai „OAO Gazprom“ inicijuotoje arbitražo byloje dėl investicijų. „Gazprom“ teigia, kad Lietuvos Respublika pažeidė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos dvišalį susitarimą dėl investicijų, numatančią „Gazprom“ investicijų Lietuvos Respublikos teritorijoje apsaugą, priimdama ir įgyvendindama nuosavybės atskyrimo įstatymus pagal ES trečiąją dujų direktyvą, kadangi ES teisė nereikalauja, kad Lietuvos Respublika įgyvendintų nuosavybės tvarką pasirinkdama nuosavybės atskyrimo būdą. „Gazprom“ teigia, kad nuosavybės atskyrimas neatitiko „Gazprom“, kaip investuotojo į AB „Lietuvos dujos“, teisėtų lūkesčių.

Be to, TGS Baltic atstovavo Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai Stokholmo prekybos rūmų arbitražo byloje, kurią iškėlė „Gazprom“ prieš Lietuvos Respubliką dėl Akcininkų sutarties, kurią, be kitų šalių, sudarė „Gazprom“ ir Valstybės turto fondas, privatizuojant AB „Lietuvos dujos“, pažeidimo. „Gazprom“ teigė, kad pradėdama bylą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimo, Lietuva pažeidė Akcininkų sutartį. „Gazprom“ taip pat prašė atlyginti jos tariamai patirtus nuostolius.

Kaip AB „Lietuvos dujos“ akcininkė, ministerija pateikė ieškinį Lietuvos teisme dėl „Gazprom“ paskirtų bendrovės valdybos narių veiklos tyrimo Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatyta juridinių asmenų veiklos tyrimo tvarka. TGS Baltic atstovauja Energetikos ministerijai ir šioje byloje. Byla sustabdyta Lietuvos Aukščiausiajam Teismui kreipusis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo kitoje susijusioje byloje (žr. toliau).

Arbitražo teismas savo sprendime padarė išvadą, kad Akcininkų sutartis buvo pažeista, tačiau „Gazprom“ dėl to nuostolių nepatyrė. TGS Baltic taip pat atstovauja Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai byloje dėl minėto arbitražo sprendimo pripažinimo ir vykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylą sustabdė, kadangi jis nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo, prašydamas išaiškinti, ar minėtas arbitražo sprendimas atitinka ES teisę.