Bendri naujų technologijų moksliniai tyrimai ir plėtra

01.01.2012 Bendri naujų technologijų moksliniai tyrimai ir plėtra

TGS Baltic konsultavo keletą Lietuvos Respublikos ministerijų dėl bendrų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sutarčių nanotechnologijų ir sveikatos priežiūros srityse.

Mūsų teisininkų konsultacijos buvo susijusios su bendromis nuosavybės teisėmis į intelektinę nuosavybę, naujų technologijų ir išradimų apsauga, tolesniu jų panaudojimu komerciniais tikslais, pasidalijimu žiniomis su kitomis mokslo ir tyrimų įstaigomis ir jų mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros finansavimu iš ES struktūrinių fondų, taip pat su valstybės pagalbos klausimais dėl nuosavybės teisių į intelektinę nuosavybę.