Sėkmingai apgynėme Šiaulių banko interesus tris metus trukusioje byloje dėl didžiausios AML baudos paskyrimo bankiniame sektoriui

30.12.2022 Sėkmingai apgynėme Šiaulių banko interesus tris metus trukusioje byloje dėl didžiausios AML baudos paskyrimo bankiniame sektoriui

Sėkmingai apgynėme Šiaulių banko interesus administracinėje byloje prieš Lietuvos banką dėl Lietuvos banko skirtos baudos.

2019 m. gruodžio 20 d. Lietuvos bankas Šiaulių bankui skyrė 880 000 Eur baudą už įtariamus AML/CFT reikalavimų pažeidimus.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022 m. gruodžio 28 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo nuosprendį, kuriuo konstatavo, kad Lietuvos bankas nepagrįstai nustatė dalį pažeidimų ir sumažino valdybos Šiaulių bankui skirtą baudą nuo 880 tūkst. EUR iki 440 tūkst. EUR.

Byla apeliacinės instancijos teisme buvo nagrinėjama abiem ginčo šalim pateikus apeliacinius skundus. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos, todėl bauda bus sumokėta nedelsiant.

Šiaulių bankui atstovavo partneris Žygimantas Stankevičius, vyresnysis teisininkas dr. Tadas Varapnickas ir teisininkė Eglė Masytė.

Išsamiau: Teismo sprendimas dėl Šiaulių bankui skirtos piniginės baudos