Sėkmingai atstovavo klientui teisminiuose ginčuose prieš Lietuvos Respubliką

28.01.2015 Sėkmingai atstovavo klientui teisminiuose ginčuose prieš Lietuvos Respubliką

TGS Baltic sėkmingai atstovavo vieno didžiausių Lietuvos ortopedijos technikos priemonių gamintojo interesams teisminiuose ginčuose prieš Lietuvos Respubliką, valstybei atsisakius mokėti kompensacijas už pacientams išduotas ortopedijos technines priemones. Lietuvos Respublikai buvo pareikštas ieškinys dėl žalos, padarytos neteisėtais valstybės veiksmais, atlyginimo.

Kontoros teisininkai atstovavo kliento interesams visose bylos stadijose nuo ikiteisminio proceso iki teisminių procedūrų pabaigos. Kontoros teisininkų suteiktų paslaugų dėka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patvirtino taikos sutartį, pagal kurią valstybė prisiėmė įsipareigojimus kompensuoti didžiąją dalį bendrovei padarytos žalos.

Šis teisminis procesas sukūrė naują precedentą dėl ginčų prieš valstybę žalos atlyginimo bylose sprendimo, kadangi iki šiol valstybė taikos sutartis žalos atlyginimo bylose sudarydavo tik išimtiniais atvejais.

Komanda:  Valentinas Mikelėnas, Rasa Zaščiurinskaitė, Gailė Juozapaitytė.