Sėkmingai užbaigtas antrinis virš 51,5 mln. Lt AB „Avia Solutions Group“ akcijų platinimas

02.01.2015 Sėkmingai užbaigtas antrinis virš 51,5 mln. Lt AB „Avia Solutions Group“ akcijų platinimas

TGS Baltic buvo AB „Avia Solutions Group“ (toliau – Bendrovė) teisės patarėjai, siūlant naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas pasirinktiems investuotojams ir įtraukiant jas į prekybą Lenkijos reguliuojamoje rinkoje – Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

Bendrovės akcijos sėkmingai išplatintos ir įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje 2014 m. gruodžio mėn. Šio akcijų platinimo pasekoje Bendrovė pritraukė virš 51,5 mln. litų kapitalo.

TGS Baltic – partneris Vidmantas Drizga ir advokato padėjėjas Mantas Gofmanas – šiame procese buvo Bendrovės patarėjai klausimais, susijusiais su Lietuvos teise (dėl Lenkijos teisės klausimų Bendrovę konsultavo viena didžiausių pasaulyje advokatų kontorų Baker & McKenzie), struktūrizavę sandorį, rengę naujų Bendrovės akcijų traukimo į Lenkijos reguliuojamą rinką prospektą, taip pat visus kitus dokumentus, susijusius su projektu, atstovavę Bendrovei Lietuvos banke ir Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume bei atlikę visus kitus reikiamus su akcijų platinimu ir įtraukimu į reguliuojamą rinką susijusius veiksmus.

AB „Avia Solutions Group” yra holdinginė bendrovė, vykdanti veiklą per daugiau nei 20 dukterinių įmonių. Ši verslo įmonių grupė, pasauliniu mastu teikia kompleksinius aviacijos paslaugų sprendimus, siūlydama lėktuvų parko valdymo, pilotų ruošimo ir mokymo, įgulų formavimo ir nuomos, užsakomųjų skrydžių vykdymo, techninės lėktuvų priežiūros, detalių ir lėktuvų komponentų remonto ir tiekimo sprendimus ir kitas paslaugas.