Suskystintų gamtinių dujų projekto įgyvendinimas – vienas didžiausių ir reikšmingiausių energetikos projektų Lietuvoje

01.01.2013 Suskystintų gamtinių dujų projekto įgyvendinimas – vienas didžiausių ir reikšmingiausių energetikos projektų Lietuvoje

TGS Baltic veikė kaip AB „Klaipėdos nafta“ pagrindinė teisinė patarėja 700 mln. eurų vertės SGD (suskystintų gamtinių dujų) terminalo statybos projekte ir jūrinės infrastruktūros statybos ir dujų vamzdžio tiesimo projekte – tai buvo didžiausias strateginis investicinis projektas Lietuvoje.

Kontora dalyvauja tvarkant visus teisinius klausimus, susijusius su projekto įgyvendinimu: nuo sudėtingų viešųjų pirkimų, reguliavimo ir bendrųjų korporacinių klausimų iki reikšmingų projekto finansavimo ir infrastruktūros klausimų.

TGS Baltic padėjo AB „Klaipėdos nafta“, patardama dėl projekto struktūros ir Laivo (plaukiojančios saugyklos su pakartotinio dujinimo įrenginiu) nuomos sutarties sudarymo, dėl konkursų, vykdomų SGD terminalo infrastruktūros statybos darbams įsigyti. SGD terminalą, kaip dujų tiekimo infrastruktūros sistemos dalį, reikėjo integruoti į dujų perdavimo sistemą ir suderinti SGD projektą ir energetikos sektoriui taikomą teisinį reglamentavimą. Kontora konsultavo AB „Klaipėdos nafta“ dėl Lietuvos Respublikos „Suskystintų gamtinių dujų terminalo” įstatymo projekto ir įvairių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kurie buvo priimti dėl klausimų, susijusių su SGD terminalo projektu.  

AB „Klaipėdos nafta“ yra valstybės įmonė, valdanti vieną moderniausių naftos terminalų Europoje: pagrindinė jos veikla yra perkrauti eksportuojamus naftos produktus iš vagonų cisternų į tanklaivius, aprūpinti Lietuvą importuojama žalia nafta ir naftos produktais, tanklaiviuose atgabenamais į Klaipėdos uostą. AB „Klaipėdos nafta“ įgyvendina SGD terminalo projektą, kuris vykdomas siekiant užtikrinti gamtinių dujų tiekimo Lietuvai saugumą ir jo šaltinių diversifikavimą. Projektą remia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jis turi valstybei ekonomiškai svarbaus projekto statusą.